Siirry sisältöön
IT-ympäristön hankkiminen jatkuvana palveluna antaa organisaation omille IT-ammattilaisille mahdollisuuden keskittyä kehittämään omaa liiketoimintaa tukevaa digitaalista ympäristöä.

Atea IT-ulkoistuspalveluiden ja jatkuvien palveluiden tarjoajana

IT-palveluiden tarjoajana Atean tärkein tehtävä on kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa tuottamalla määrämuotoisia, tuotteistettuja ja markkinassa toimiviksi todetuilla teknologioilla toteutettuja it-palveluita. 

Palveluportfoliomme sisältää ratkaisut loppukäyttäjäpalveluiden, päätelaite- ja elinkaaripalveluiden, pilvi-, konesali- infrastruktuuri-, kapasiteetti- sekä hallintapalveluiden osalta. Lisäksi uusimpana portfoliossamme on ratkaisuja myös tiedonhallinnan tarpeisiin (IoT, data-analytiikka, integraatiot, robotiikka, blockchain) ja erilaisia älyratkaisuja (Smart Services) esimerkiksi toimistoihin (audio-visuaaliset toimitila- ja neuvotteluratkaisut). Tietysti varustettuna kattavilla itsepalvelu- ja raportointitoiminnoilla sekä tarpeeseen sovitetulla palvelunhallintaratkaisulla.

Toimituskykymme kattaa yli 170 maata, joten kansainvälisten asiakkaidemme paikallinen tuki järjestyy mutkattomasti kauttamme, yhdellä sopimuksella.

Hankkimalla IT-palveluita Atealta hyödyt

voit saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä

ohjaat omia resurssejasi tuottavampaan käyttöön

hyödynnät Atean erityisosaamista it-infran kaikilla osa-alueilla

hyödynnät Atean konsultoivaa ja palveluja kehittävää toimintamallia

otat Atean palvelumallit osaksi omaa toimintaasi

Miksi valita Atea ulkoistuskumppaniksi?

Palvelufilosofiamme on olla kehittävä it-ulkoistuskumppani. Pyrimme tarjoamaan palveluita asiakkaan tarpeeseen kohdennetusti. Tarvelähtöinen suunnitelmallinen yhteistyö, yhdessä kartoitettu tavoite sekä jatkuvuus ovat toimintamme ytimessä ja haluamme rakentaa syvempää, kehittävää kumppanuutta. Pyrimme tuottamaan arvoa suoraan liiketoiminnalle organisaation tietohallintostrategian mukaisesti.

Sujuvuus varmistetaan palvelunhallinnan palvelukokonaisuudella, joka kattaa palveluiden sujuvuuden varmistamisen ja proaktiivisen kehittämisen mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Asiakkaan tietohallinnolle on käytettävissä yksi tai useampi yhteyshenkilö, joka tuntee asiakkaan ympäristön ja liiketoiminnan. Selkeän ja tehokkaan yhteistyön edesauttamiseksi hallintomallimme kuvaa palveluiden hallintarakenteen. Hallintomallin tarkoituksena on edesauttaa palvelusopimuksen ja kehityssuunnitelmien toimeenpanoa sekä kehittää organisaatioiden välisiä suhteita edesauttamaan asiakasta liiketoiminnan ja tietohallinnon tavoitteiden saavuttamisessa.

icon.
ISO-sertifikaatti.

Sertifioitu IT-palveluiden tuottaja

Toimintamme perustuu määrämuotoisuuteen ja prosessimaiseen tekemiseen. Atealla on mm. ISO20000-, ISO27001-, ISO9001-laatusertifioinnit, KATAKRI-II, TLL-II sekä AQAP2110 ja ISO14001-ympäristöjärjestelmä sertifioinneilla.

Meille on myös tärkeää tarkastella toimintaamme kestävyyttä ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Atea on saavuttanut mm. Ecovadis GOLD CSR -tunnustuksen, sijoittuen vastuullisimpaan 1% kaikista evaluoiduista 45 000 yrityksestä maailmanlaajuisesti. Olemme myös it-sektorin toimialajohtaja yritysvastuullisuuden pohjoismaisessa Sustainable Brand Index B2B tutkimuksessa. Hiilijalanjälkemme on vuosittain jatkuvasti laskeva, mm. viimeisen kymmenen vuoden aikana alenema on noin -27%. Toimitusketjumme valvonta kattaa 93% ja koko henkilöstömme on koulutettu ja sitoutettu noudattamaan Atean yhteisiä arvoja ja eettisiä valintoja. Atea Sustainability Focus -työssä kartoitamme pohjoismaisten it-ostajien näkemyksiä alan keskeisistä kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Atea on myös perustanut 100 % -klubin, jonka ajatus on selkeä: jokaista myytyä laitetta kohti meille palautuu yksi vanha laite.

Atea on asettanut itselleen viisi kestävän kehityksen tavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää tavoitteista ja Atean 2030-suunnitelmasta Atea-konsernin sivuilta.

Voimaa strategisten kumppaneiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä

Strateginen kumppanuus kymmenen johtavan globaalin tietotekniikkavalmistajan kanssa sekä sertifioitu osaamisemme takaavat asiakkaillemme korkealaatuiset, liiketoimintaa tukevat tietotekniset ratkaisut ja -palvelut. Kumppaneidemme korkeimmat sertifiointitasot varmistavat meille ja asiakkaillemme parhaat mahdolliset toimitus- ja tukikanavat, sekä mahdollisuudet ottaa uudet teknologiat ensimmäisten joukossa käyttöön.