30-11-2021

Energia-ala: Datahub käynnistyy - oletko valmis?

Energia-alalla valmistaudutaan Datahubin mukanaan tuomiin muutoksiin. Tietoa sähkönkäyttöpaikoista ja asiakassuhteista on ollut hajautettuna eri järjestelmiin, joiden välillä tieto on liikkunut hitaasti. Datahub tulee parantamaan sähkönkäyttäjien, sähkömyyjien ja sähkönsiirrosta vastaavien osapuolten toimintaa. Jatkossa sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat sijaitsevat yhdessä paikassa, ollen kaikkien kyseiseen tietoon oikeutettujen osapuolten ulottuvilla ajantasaisesti ja tasapuolisesti. Ollaanko teillä jo valmiita muutokseen?

Energia-alan tietoturva

Työni on siitä mielenkiintoista, että eri toimialoilla tapahtuvat merkittävät muutokset näkyvät aina omassa kalenterissani selvästi. Viime aikoina toimeksiantoja on tullut huomattavissa määrin energia-alan yhtiöiltä. Toimeksiantojen sisältö vaihtelee, mutta käynnistävä tekijä tällä hetkellä on selvästi Datahub -palvelun käynnistyminen vuoden 2022 alussa. Varsinainen Datahubiin liittyminen ja siihen liittyvät testiajot alkavat olla toivottavasti valtaosalla jo loppusuoralla.

Meille tulevat avustamisen tarpeet liittyvät tällä hetkellä useimmiten teknisen liittymisen mukanaan tuomiin jatkokehityshankkeisiin. Datahub -viitearkkitehtuuriin sopeutuminen on nostanut esiin kehitystarpeita, jotka liittyvät kokonaisarkkitehtuuriin ja tietoturvallisuuden sekä riskien ja jatkuvuuden hallintaan. Datahub -liittymissopimus itsessään velvoittaa määrätyn tasoiseen suunnitelmallisuuteen ja toiminnanjohtamisen organisointiin.

Viitekehyksistä hyöty irti


Kehitykseen liittyy yleensä aina joku valittu viitekehys ja kehitysmalli. Kun moneen viitekehykseen liittyviä asioita kehitetään, on osattava tunnistaa kokonaisuuksien riippuvuudet ja hierarkia keskenään. Kokonaisarkkitehtuurin, tietoturvallisuuden ja vaikka hankesalkun pyörittämiseen liittyy aina jonkinlainen vuosikellomalli. On laadittava hierarkia näiden kehityshankkeiden pyörittämiseen niin, että kokonaisuus pysyy hallittavana. Näin kehitysprosessit tulevat oikeasti myös käyttöön, eikä vain dokumentoida sopimusvelvoitteen takia.

Jos esimerkiksi yhtiössä on käytössä johtamisjärjestelmä, voidaan heti tunnistaa kokonaisarkkitehtuuri- ja tietoturvallisuuden hallintaprosessit jo osana johtamisjärjestelmän perusprosesseja. Tietosuojan hallintaan liittyvät tietovarantojen kuvaukset voidaan tehdä niin, että ne ovat osa kokonaisarkkitehtuurin tietoryhmäkuvausta. Rekisteriselosteisiin voi olla viittaus tietovarantojen dokumentaatiossa ja päinvastoin. Hyvin suunnitellut hallintamallit tukevat toisiaan ja vältytään hukkumasta valtavaan määrään erilaisia vuosikellomalleja.

Viitekehykset järjestykseen ja kohti strategian toteuttamista


Kun näillä tärkeillä kehitysprosesseilla on keskinäinen rakenne ja hierarkia mietitty, voidaan välttää turha monikertainen työ ja saadaan kehitystyöstä välittömästi vastaava hyöty liiketoiminnan nykyaikaistamiseen. Toimialan liiketoiminta perustuu vahvasti tietoon ja sen mahdollisimman tehokkaaseen käsittelyyn palveluprosesseissa. Niinpä tiedolla johtaminen on pidettävä tärkeimpänä tavoitteena joka osa-aluetta kehitettäessä.

Tehosta kehitystä hyvän kumppanin avulla


Energian liikuttelussa usein tehdään liikevaihto suhteellisen pienellä henkilöstöllä liikevaihtoon nähden. Kehityshakkeisiin ei aina löydy kaikkia tarvittavia voimia mukaan niin, että ehdittäisiin aikataulun mukaisesti täyttämään tavoitteita. Atea on yksi suurimmista Energiasektorin kumppaneista nykyaikaisten tiedolla johtamisen ratkaisujen alalla. Tavoitteemme on aina se, että meitä voi erinomaisten tuloksien perusteella suositella kehityskumppaniksi, kun tarvitaan laaja kokemus ja tuloksia tehokkaasti.

 

 

Markuksen vinkit:

1. Muodosta kokonaiskuva ja laadi Roadmap vielä tarvittavista muutoksista.

2. Ota huomioon mm. kokonaisarkkitehtuuri, tietoturvallisuus sekä riskien ja jatkuvuuden hallinta.

3. Ota viitekehyksestä kaikki hyöty irti

4. Laita viitekehykset järjestykseen strategian toteuttamista varten

5. Tehosta kehitystä hyvän kumppanin avulla.