12-02-2020

Tieto on valloittavaa!

Kuinka moni voi sanoa aidosti fiilistelevänsä, että oma työ on paras duuni mitä koko markkinassa on? Atean asiantuntijapalveluiden vetäjänä minä voin. Perusteet markkinan parhaalle duunille voi kiteyttää kolmeen asiaan.

Kädet pysäyttävät kaatuvat dominopalikat.

Ensinnäkin työntekemisen perusedellytykset ovat erinomaisella tasolla, jolloin omassa työssä onnistuminen on mahdollista.

Toisekseen koen, että työlläni on merkitystä. Minulle, työkavereilleni, kumppaneille ja asiakkaille.

Ja kolmanneksi, saan tehdä työtä sellaisten ammattilaisten kanssa päivittäin, joiden ammattiosaamisen tuloksilla turvaamme asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuutta. Se on paljon se.

Vuosi sitten valitsimme asiantuntijapalveluiden kehityksen kattoteemaksi juuri asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen.

Tässä ajatusmaailmassa etsimme ja tuotamme teknologian keinoin ratkaisuja, joiden lopputulokset kattavat kaikki kolme jatkuvuuden turvaamisen kannalta oleellista pääkohtaa:

  1. Nykytilan turvaaminen: Asiakkaan toiminta vahvistaakseen ydinliiketoimintaansa.

  2. Kasvun turvaaminen: Asiakkaan toiminta keskeisillä kasvualueille.

  3. Kehityksen turvaaminen: Asiakkaan toiminta liiketoiminnan tulevaisuuden kehitykseen. 


Valittu kattoteema on erittäin haastava, mutta mielestämme yksiselitteisesti täysin oleellinen asiakkaan kannalta tämän hetken teknologisessa kehityksessä. Asiantuntijuudessa on kyse yhä enemmän generalistisesta osaamisesta, kokonaisuuksien syvemmästä ymmärryksestä ja teknologiaan liittyvän ammattiosaamisen laajuudesta.

Yhtenä tekijänä jatkuvuuden turvaamisessa liiketoiminnasta vastuullisille henkilöille ajantasainen ja oikea tilannetieto on arvossaan. Päätöksenteko pohjaa käsillä olevaan tietoon ja niistä muodostettuihin arvioihin. Osuuko päätös oikeaan vai hurautetaanko ladulta sivuun nojaa päätöksentekijän henkilökohtaisen virtuositeetin lisäksi raporttiin jos toiseenkin. Parhaimmillaan tieto valloittaa ja sillä valloitetaan markkinaa. Kunhan se on saatavilla, helposti, turvallisesti ja oikea-aikaisesti.

Omaamme Atean asiantuntijapalveluissa valtavan määrän osaamista ja tietoa kuinka teknologian avulla voidaan turvata liiketoiminnan jatkuvuutta.
Saarnaan tästä usein, että asiantuntijoina meidän vastuullemme kuuluu jakaa tätä osaamista aktiivisesti asiakkaidemme hyödyksi.

Omalta osaltani ryhdyn kantamaan vastuuta erittäin mielenkiintoisen haasteen muodossa. Tulen tämän vuoden aikana kirjoittamaan blogisarjan liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisesta teknologian avulla, joka käsittelee tätä aihetta nimenomaisesti liiketoimintajohdon näkökulmasta teknologisen ilotulituksen sijaan.