Siirry sisältöön
Atea on yksi suurimmista energiasektorin kuten huoltoyhtiöiden, vesilaitosten ja sähköyhtiöiden, it-palvelujen ja -ratkaisujen toimittajista Suomessa. Käytössäsi on huipputason sertifioitujen asiantuntijoidemme osaaminen ja vankka toimialalta kerätty kokemus.

Atea on energiasektorin it-ratkaisujen osaaja

Jatkuvasti kehittyvän osaamisemme sekä tarkoin valikoitujen teknologiakumppanien ansiosta pystymme tuottamaan huipputurvalliset ja kustannustehokkaat ratkaisut niin sähköntuotannolle, -jakelulle kuin -myyntiin. Eikä osaamisemme rajoitu pelkästään toimistoverkkoihin, vaan kokemuksemme sähköntuotannon tuotantoympäristön it-infrastruktuurin toteutuksista tekee meistä luotettavan kumppanin.

Standardit, korkea tietoturva sekä kaupalliset edellytykset asettavat vähimmäistasovaatimuksia energiasektorin it-ratkaisuille. Tarjoamamme it-infrastruktuuriratkaisut eivät ainoastaan täytä näitä vaatimuksia, vaan ne mahdollistavat menestymisen sekä eturivipaikan energiasektorin toimijoissa. Tämän toteutamme tuottamalla teille asiantuntemusta, koulutusta, kartoituksia ja dokumentaatioita. Kattavasta tarjonnastamme pystymme myös toimittamaan it-järjestelmät, palvelimet ja päätelaitteet.

Kehittyvä it-ympäristö

Toimivalla it-infrastruktuurilla minimoidaan tietojärjestelmien häiriöt ja palvelukatkokset. Tarkoituksena on maksimoida operatiivisten järjestelmien ja dataverkon aktiivilaitteiden toimintavarmuus.

Laadukkaasti toteutetulla it-infrastruktuurilla mahdollistetaan keskitetty sovellusten ja tietoverkon hallinta. Infrastruktuurin laadukkaaseen toteutukseen kuluvat niin palvelinjärjestelmät kuin myös loppukäyttäjien päätelaitteidenkin tietoturva. 

Nykyaikaisella liiketoiminnalle optimoiduilla palveluprosesseilla varmistetaan laadukkaat päätelaitepalvelut sekä sovellustietoinen ja tietoturvallinen toimintaympäristö. Olipa liiketoiminnan kehityssuunta mikä tahansa, on it-infrastruktuuri tärkeä osa liiketoimintaa. 

It-ratkaisut energiasektorille

Energiayrityksen tietoturvalliset verkot ja järjestelmät

Tietoverkot ja tietojärjestelmät ovat nykyään erottamaton osa energiayritysten tuotantojärjestelmiä. Teollisen esineiden internetin (IoT, Internet of Things) ja pilven aikakaudella tuotannon suojaaminen ja laadun varmistaminen vaativat energiasektorilla erinomaista tietoturvaa. Atean tietoturvapalveluilla myös pienet ja keskikokoiset yritykset voivat parantaa omaa tietoturvatasoon kustannustehokkaasti.

Miten energiayrityksen kannattaisi nyt toimia?

Kyberturvan kehittämistarve on pienemmissä ja keskisuurissa energiasektorin yrityksissä usein suuri. Energiayrityksen kyberturvaoppaastaamme saat hyödyllistä tietoa ja neuvoja, joita noudattamalla suojaat tietoverkkojasi ja liiketoimintaasi kyberuhilta yhä tehokkaammin.

Energiayrityksen kyberturva -opas

Ratkaisuna edistyksellinen lokien- ja tietoturvatapahtumien hallinta

Atean lokien- ja tietoturvatapahtumien hallintapalvelu on kustannustehokas tapa suojata tietoverkot. Palvelu tarjoaa erinomaisen näkyvyyden energiasektorilla toimivien pienten ja suurtenkin yritysten tietoverkkoihin sekä tietojärjestelmiin. Edistyksellisellä teknologialla, kuten tekoälyllä ja koneoppimisella, haittaohjelmat sekä poikkeamat tunnistetaan erittäin tehokkaasti.

Miten teknologia toimii?

Palvelu voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti Ciscon sovellustietoiseen verkkoinfrastruktuuriin. Cisco Stealth Watchilla ja IBM Q-Radarilla voidaan yhdistää tietoverkkojen lokitapahtumia sekä automatiikkaa ikään kuin yhdeksi tapahtumaksi, jolloin valvonta ja analysointi helpottuvat ratkaisevasti.

Mitä hyötyjä palvelu tuottaa?

  1. Parannat merkittävästi organisaatiosi tietoturvatasoa, ja nostat tuotantosi laatua.
  2. Saat paremman näkyvyyden verkkoympäristöösi ja tuotantoympäristöösi. Reagoit poikkeamiin tehokkaammin.
  3. Verkkosi valvonta helpottuu, ja pääset eroon turhista hälytyksistä.

Atea on tietoturvan luottokumppani

Atea on tietoturvan luottokumppanisi. Atean kokeneet ammattilaiset rakentavat yrityksellesi tiekartan ja tarjoamme konkreettiset askelmerkit tietoturvatasosi kehittämiseen. Huomioimme suunnittelussa infrastruktuurisi, ja teemme kustannustehokkaan tavan edetä.Vahvistamme tietoturvaasi kerroksittain, ja tarjoamme kattavan valikoiman palveluja, kuten tukipalvelut ja tarvittaessa jopa 24/7 valvonnan (SOC).

Tietoturvan perusasiat kuntoon

Atean Security Playbook on jokaisen yrityksen tarvitsema tietoturvan pelikirja tärkeine ohjeineen ja rajauksineen. Pelikirjan avulla voidaan rakentaa yrityksen hallinnollista tietoturvaa ja varmistaa, että tarvittavat asiat on dokumentoitu asianmukaisesti. 

Autamme myös NIS-direktiivin haltuunotossa. Direktiivin vaikutuspiirissä ovat myös energia-alan organisaatiot. Direktiivin tavoitteena on lisätä EU-maiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä tietoturvan osalta. Tavoitteena on myös kehittää sähköisten palveluiden tietoturvaa asettamalla sille vähimmäistasovaatimukset ja raportointivelvollisuus, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa jopa sakkoihin. Lataa opas NIS-direktiivin haltuunottoon.

Muut tietoliikenteen ja tietoturvan ratkaisut

Atea tarjoaa tietoverkko- ja tietoturvalaitteiden hallinta- ja valvontapalveluja, joihin sisältyy esimerkiksi tietoliikenteen optimointi ja tietoturvauhkien torjunta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi keskitetyllä sovellustietoisella dataverkon palomuurilla. Ratkaisujen ja palveluiden piiriin kuuluvat asiakkaan valinnan mukaan esimerkiksi palomuurit, lähiverkkokytkimet, langattoman verkon tukiasemat ja etäyhteysratkaisut.

 

It-ympäristön ylläpito- ja hallintapalvelut

It-palvelut energia-alalle

Atean it-ympäristön ylläpito- ja hallintapalveluiden avulla varmistat, että tietojärjestelmänne sekä laitteistonne ovat toimintakuntoiset ja takaat parhaan mahdollisen käyttöasteen kaiken aikaa.

Voit valita palvelusta vain haluamasi osa-alueet, ja tällöin näiden palveluprosessien ylläpidosta vastaa Atea. Palvelu kattaa myös ammattitaitoisen asiakastuen, joka on tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Korkeat palvelutasomme pitävät huolen, että ylläpito- ja hallintapalveluissa organisaatiosi saa huipputason osaamisen sekä joustavat palveluprosessit. Asiakastuesta ja vianselvityksestä on tehty  mahdollisimman helppoa. Atean vianselvityspalvelun tavoittaa yhden kontaktipisteen kautta, jolloin häiriötilanteissa omalle organisaatiollesi jäävä työ on minimoitu.

Atea Complete tarjoaa laitevakuutuksen korvaamaan rikkoutuneen laitteen Sähkönjakelussa verkkolaitteiden vioittuminen voi aiheuttaa kohtalokkaita häiriötilanteita. Näiden riskien minimoimiseksi Atea tarjoaa verkkolaitteillenne henkivakuutukseksi Atea Complete ylläpitopalvelua. Palvelu varmistaa, että saat uuden vastaavan laitteen vioittuneen tilalle mahdollisimman nopeasti. Tukipalvelut järjestelmien ylläpitoon Liiketoimintakriittiset palvelut, tietojärjestelmät sekä verkot tarvitsevat jatkuvaa osaavaa tukea, ja tämä prosessi on kätevin hoitaa pätevän yhteistyökumppanin avulla. Palvelua tehostetaan tarvittaessa sopimuskohtaisesti omalla vaihtolaitevarastolla. Atean it-ympäristön ylläpitopalvelu mukautuu liiketoimintanne tarpeisiin, eli pienestä konttorista aina globaaliin toteutukseen. Globaaleissa toteutuksissa hyödynnetään Atea Global Services -palvelumallia joka hallinnoi ja palvelee useilla eri kielillä.

Tuotantoverkkoympäristön valvonta

It-palvelut energia-alalle

Tuotantoverkkoympäristön hallinta ja valvonta ovat keskeisiä prosesseja toimivuuden takaamisessa sekä tapahtumien ennakoitavuudessa. Yhdessä asiakkaan kanssa käydään lävitse valvottavien ja ylläpidettävien palveluiden ja teknologioiden teknologialaitteet, kriittisyysluokat ja sovittavat toimenpideprosessit.

Tuotantoverkon valvontapalvelut käsittävät käytännössä IP-osoitteella olevat verkkolaitteet, joita ovat erilaiset reitittimet, palomuurilaitteet, langattomat verkkolaiteet ja kytkimet, jännevälilinkit eli ns. radiolinkkilaitteet sekä sähköasemien UPS-laitteet.

Voidaan pitää oletusarvona, että sähkönjakelun kannalta tuotantoverkko on aina kriittinen toimintaympäristö, ja Atea noudattaa kaikessa toiminnassaan laatuluokituksia mm. ISO9001 ja 14001 sertifioinnit taatakseen parhaat käytännöt ja prosessit asiakaslupauksen ja sovitun asiakaskokemuksen ja laatulupauksen varmistamiseksi.

Muut palvelut ja ratkaisut

Miksi Atea?

Atea tähtää aitoon kumppanuuteen. Ateasta saat monipuolisen it-infrastruktuurin ja tietoturvan asiantuntijaosaamisen, joustavat palveluprosessit ja alan johtavimpien teknologiakumppanien ratkaisut. Emmekä nyt tarkoita pelkästään toimistoverkkoja, vaan kokemuksemme sähköntuotannon tuotantoympäristön it-infrastruktuurista tekee meistä ykkösvalinnan.

Ratkaisukeskeinen yrityskulttuuri yhdistettynä tehokkaaseen palvelukehitykseen takaa modernin väylän digitalisaation huipulle. Atea on sopivissa kohdissa joustava ja ketterä palveluntarjoaja - palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti, mutta tietoturvasta ja käytettävyydestä tinkimättä. Tuemme asiakkaan tavoitteita ja etuja antamalla parasta mahdollista palvelua olemalla joustavin ja luotettavin kumppani. 

Olemme toteuttaneet useita energia-alan tuotantopuolen ratkaisuja

Atealla on laaja kokemus it-infrastruktuuripalveluiden toteutuksissa, verkko- ja laiteinfrastruktuurin toteutuksesta tuotantopuolella, automaatioverkkojen käytettävyyden varmistamisesta (mm. voimalaitoksilla) sekä näkyvyyden lisäämisestä toimistoverkkojen ja tuotannolle kriittisten järjestelmien väliseen tietoliikenteeseen.

Sovellus- ja identiteettitietoisuus sekä muut seuraavan sukupolven älykkäät teknologiat ovat meille tuttuja käytännössä, eivätkä vain myyntiesityksissä. Lisäksi toimitamme kaikkea mitä it-sovellusinfra tarvitsee. 

Teknologiaratkaisut alan huipputoimittajilta

Tarkoin mietittyihin ratkaisuihimme ja palveluihimme kuuluu olennaisena osana testatut ja hyväksi koetut palvelu- ja tuotantoprosessit, joita yhdessä teknologiatoimittajien kanssa kehitetään aktiivisesti. Toimimme tiiviissä yhteistyössä tarkoin määriteltyjen alihankkijoiden kanssa, jota tuottavat Atealle alihankintana sovittuja prosesseja Atean korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti. 

Atealta saat parhaan tiimin kehittämään ympäristöäsi monipuolisesta asiantuntijoiden joukosta. Osaamista ja kokemusta on jokaiseen tarpeeseen: konesaleihin, perustietotekniikkaan, verkkoon, Microsoft-ympäristöihin, tuottavuuteen ja strategisten liiketoimintajärjestelmien ylläpitämiseen.