Siirry sisältöön
Tuottava ja mielekäs loppukäyttäjäympäristö koostuu monien eri osa-alueiden summana. Atean loppukäyttäjäpalvelut sisältävät erilaisia käyttöönottoon, hallintaan ja käyttäjätukeen liittyviä palveluita. Asiointia helpottaa yksi palvelupiste ja palvelut joustavat liiketoiminnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Service Desk

Service Desk toimii keskitettynä yhteydenottopisteenä asiakkaidemme tiedon- ja tukihallintapalveluiden toteuttamisessa. Service Deskissä voidaan käsitellä yrityksen sisäisiä tai ulkoisia kyselyitä ja operatiivisia ongelmia it-prosessien ja -käytäntöjen sekä erilaisten it-järjestelmien ja niiden käytön suhteen. Service Deskin palveluita ovat mm. monitasoinen tuki, erilaisten ongelmien ratkaisu ja hallinta. 

Service Deskissä tuki- ja palvelupyynnöt käsitellään ennalta määriteltyjen prosessien mukaisesti. Atea Service Deskiin voi olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla ja itsepalveluportaalin kautta. Asiakas voi seurata tuki- ja palvelupyyntöjen tilaa portaalin kautta. Atea Service Desk -palvelu on saatavana kattavalla valikoimalla palvelutasoja ja -aikoja, jotka mukautetaan sopimaan asiakkaamme liiketoiminnan tarpeisiin. Lue lisää Service Desk -palvelusta.

Lähitukipalvelu (On-Site Support)

Lähitukipalvelu (On-Site Support) on Atean tuottamaa asiakkaan it-ympäristöön kohdistuvaa palvelua, joka toteutetaan asiakkaan tiloissa. Se voi olla mm. käyttäjäopastusta ja erilaisia ylläpidollisia toimia kuten asennuksia, siirtoja, lisäyksiä, muutoksia tai poistoja (IMAC/D) asiakkaan ympäristössä oleville määritellyille laitteille. Lue lisää lähitukipalvelusta.

Päätelaitehallintapalvelut (Endpoint Management)

Päätelaitehallintapalvelu tarjoaa tehokkaan prosessin päätelaitteiden keskitettyyn hallintaan ja ylläpitoon sekä sovellusten ja päivitysten jakeluun. Palvelun avulla voidaan tuottaa automatisoituja sovellusjakeluja ja tietoturvapäivityksiä sekä ajantasainen päätelaitteiden sovellus- ja laiteinventaari. Palvelu on saatavissa työasemille, kannettaville, puhelimille ja tablet-laitteille. Palvelua tuotetaan sekä perinteiselle (on-premise) että modernille (pilvi) päätelaiteympäristöjen hallintajärjestelmälle.

  • Automatisoitu päätelaitteiden käyttöönotto
  • Automatisoidut ohjelmistojen asennukset, jakelut ja päivitykset
  • Ajantasainen sovellus- ja päätelaiteinventaari
  • Vakioinnin tuoma vakaus ja häiriöiden minimointi

Elinkaaripalvelut (Life Cycle Management)

Atean elinkaarenhallintapalvelu on standardoitu, modulaarinen, asiakaskohtaisesti määritelty it-laitehankintoihin ja elinkaaren hallintaan liittyvä palvelukokonaisuus. Elinkaaripalvelu on modulaarinen ja se koostuu seuraavista vaihtoehtoisista elementeistä:

Lue lisää elinkaaripalveluista ja it-laitteiden kierrätyksestä.