Siirry sisältöön
Atean konesali- ja pilvipalvelut tarjoavat asiakkaalle dynaamisen modernin sovellusalustan kaikki olennaiset osa-alueet - kapasiteetin vaihtelu ja kustannustehokkuus huomioiden. Turvallisen monipilvialustan kautta asiakas pystyy kasvattamaan it-järjestelmiensä kapasiteettia liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa.

Kapasiteettipalvelu (Hybrid Cloud)

Atean kapasiteettipalvelu (Capacity Services) tarjoaa paikallisesti riippumatonta palvelinkapasiteettia. Asiakkaamme saa tarvittaessa ratkaisun tarpeidensa mukaan jaettuun, omistettuun ja/tai julkiseen pilvikapasiteettiin. Atea Cloud -kapasiteettipalvelut tuotetaan Atean oman datakeskuksen tiloista yksityisen pilven periaatteen mukaisesti. Julkisessa pilvikapasiteetissa käytämme pääasiassa Microsoftin palveluita. Atean kapasiteettipalvelut voidaan yhdistää Atean valvonta- ja hallintapalveluihin.

Datan suojaus- ja varmistuspalvelu

Datan suojaus- ja varmistuspalvelu (Dataprotection Service) on suunniteltu tuottamaan varmuuskopioita nauhalle, levylle tai optisille laitteille ja palauttamaan nämä tiedot tarvittaessa. Palvelu tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja mahdollisten katastrofitilanteiden (Disaster Recovery) välttämiseksi konesali- ja pilvipalveluiden osalta. Datan suojauspalveluita tuotetaan Atean konesaleissa oleville järjestelmille, Asiakkaan konesaleissa oleville järjestelmille sekä Office 365 -pilvipalveluille.

Palvelin- pilvihallintapalvelu (Server & Cloud Management Service)

Tämä palvelu tarjoaa asiakaspalvelinympäristöä koskevia palveluita sekä toiminnan hallintaan että muutosten hallintaan niin konesaleissa oleville palvelimille kuin julkisen pilven palvelimille ja palveluille. Palvelimen hallinta yhdessä kapasiteettipalvelun kanssa tuottaa palveluratkaisun, jolla on korkea käytettävyystaso. Palvelu voidaan yhdistää myös julkiseen pilvipalveluun tai kolmannen osapuolen palvelukapasiteettiin, jolloin saavutetaan laajempi maantieteellinen kattavuus ja joustavuus. Tärkein tuotettava lisäarvo on palvelinympäristöjen saumaton toiminta ja nopea reagointi muutostilanteisiin.

Valvontapalvelu (Monitoring Service)

Valvontapalveluiden avulla saat ajantasaisen tilatiedon organisaatiosi it-ympäristön toiminnasta ja suorituskyvystä. Tilannekuva muodostetaan kokoamalla it-ympäristön kaikki valvontatieto samaan näkymään, jossa sitä on helppo tarkastella monesta eri näkökulmasta: sen avulla on helppo seurata it-resurssien toimintaa, käyttöastetta ja suunnitella tulevia tarpeita.