Siirry sisältöön

Smart Services ⁠–⁠ älykkäät palvelut

Atea tarjoaa älykkäitä palveluja kolmella eri osa-alueella: Smart-ratkaisumme valjastavat sensorit, käyttäjien palautteen ja tekoälyn luomaan lisää hyvinvointia kaupunkeihin, kouluihin sekä kiinteistöihin ja toimistoihin.

Mitä ovat älykkäät palvelut?

Joka päivä uudet laitteet luovat yhteyden verkkoon, keräävät tietoa ja pyörittävät älykkäitä koteja, työpaikkoja, kouluja ja jopa älykkäitä kaupunkeja. Esineiden internet (IoT, Internet of Things) on jo jokin aikaa ollut suomalaisissa kodeissa ja yrityksissä. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia ja tarpeita uudelle ajattelulle digitaalisista palveluista, asiakaskokemuksesta ja tietovirtojen hyödyntämisestä.

Useimmille ihmisille esineiden internet tarkoittaa, että esimerkiksi kotona olevat esineet ovat yhteydessä internetiin ja helpottavat jokapäiväistä elämäämme ja lisäävät ymmärrystä ympäristöstä. Yrityksissä keskitytään siihen, miten esimerkiksi tehostetaan tuotannon tai logistiikan suunnittelua tai kehitetään asiakaskokemukseltaan parempia palveluita ja tuotteita. Tavoite on, että saadaan parempi ymmärrys, jotta voidaan tehdä parempia tietoon pohjautuvia päätöksiä tai automatisoida päätöksentekoa.

Mihin älykkäitä palveluita tarvitaan?

Atean älykkäät palvelut auttavat:

  • keräämään dataa monenlaisista tiedonlähteistä
  • miettimään miten data säilytetään
  • ratkaisemaan, mihin data tallennetaan
  • turvaamaan koko tiedonsiirtoväylää
  • ymmärtämään, miksi dataa kannattaa kerätä
  • hyödyntämään ja luomaan arvoa datan ympärille

Atea Smart Services –⁠ Atean älykkäät palvelut

1 / 2

Atean digitaalialusta älykkäiden palveluiden perustana

Atean kolme Smart-palvelua rakentuvat kaikki saman digitaalialustan päälle. Sen avulla voimme älykkäillä tekniikoilla kerätä, tallentaa, turvata, käsitellä, analysoida ja visualisoida kaiken tyyppinen tieto liiketoiminnan päätöksenteon tueksi ja lisäarvon tuottamiseen.

Yhdistämällä useita laitteita ja tietolähteitä Atean digitaalialustaan, voimme tunnistaa malleja ja suhteita, jotka tuottavat kohdennettuja ja luotettavia päätelmiä uusille päätöksille. Voimme visualisoida tietoa, luoda logiikkaa erilaisten tietolähteiden välille, helpottaa prosessien automatisointia ja esineiden hallintaa sekä hyödyntää tietoa tietoturvallisesti. Näin organisaatiosi voi hyötyä enemmän esineiden internetistä.