Siirry sisältöön
Uutiset20-04-2021

Atea kierrätti ennätysmäärän laitteita vuonna 2020

Atea-konsernin yhteiskuntavastuuraporttiin kirjattiin suuria lukuja vuodelle 2020: asiakkaamme pitivät virtuaalipalavereita yhteensä lähes 10 000 vuoden edestä ja pienensivät 1 524 042 tonnia CO2-päästöjään modernin teknologian ratkaisuilla. Asiakkaiden käytöstä poistuneita laitteita kierrätettiin 453 210 kappaletta.

Kun WHO viime maaliskuussa julisti koronaviruksen laajenneen pandemiaksi, digitaalisen työpaikan ratkaisut auttoivat organisaatiota siirtymään nopeasti etätöihin sekä jatkamaan liiketoimintaansa poikkeustilanteesta huolimatta. Vuosi 2020 jääkin historiaan virtuaalipalaverien lopullisen läpimurron vuotena, jolloin Atean tuottamilla digitaalisen työpaikan ratkaisuilla käytiin yhteensä 125 miljoonaa virtuaalipalaveria, joiden yhteenlaskettu kesto oli 5,2 miljardia minuuttia eli hieman yli 9 893 vuotta.

Pandemian seurauksena tapahtunut työn ja tapaamisten siirtyminen tietoverkkoon vaikutti myös matkustamisen päästöihin, mikä auttoi osaltaan Ateaa vähentämään omia hiilidioksidipäästöjään vuoden 2019 tasosta peräti 29 prosenttia.

Käytettyjen laitteiden kierrätys on pitkään ollut näkyvin osa Atean tarjoamia kestävän kehityksen palveluita, ja vuonna 2020 Atea kierrätti GoITLoop-palvelunsa kautta ennätykselliset 453 210 laitetta. Suurien yksikkömäärien lisäksi tärkeää on, että viime vuonna kierrätykseen päätyneistä työasemista ja puhelimista peräti 77 prosenttia jatkoi elinkaartaan. Kun käytöstä poistuneet laitteet toimitetaan nopeasti kierrätykseen, niistä on todennäköisesti hyötyä vielä uudelle käyttäjälle. Laitteiden pidentynyt elinkaari vähentää merkittävästi uusien laitteiden tarvetta ja säästää siten sekä energian että raaka-aineiden tarvetta

Visio 2030 auttaa rakentamaan tulevaisuutta tietotekniikalla

Nyt julkaistu vastuullisuusraportti on ensimmäinen, jossa seurataan ja vertaillaan toteutuneita lukuja vuoteen 2030 ulottuvan vastuullisuusohjelman Visio 2030:n tavoitteisiin. Ohjelmassa on viisi erillistä tavoitetta: 1:1, 50 %, TP2B, 1M+ ja 100:1.

Ensimmäinen Visio 2030 -ohjelman tavoitteista on 1:1 eli vuoteen 2030 mennessä Atea aikoo saada kierrätettäväkseen yhden käytöstä poistuneen laitteen jokaista myytyä laitetta kohti. Tällä hetkellä Atea kierrättää yhden laitteen noin joka kolmatta myytyä laitetta kohti. 

Toinen tavoite 50 % tarkoittaa Atean hiilidioksidipäästöjen puolittamista vuoden 2019 tasosta. Tämän tavoitteen saavuttamisessa auttaa muun muassa Suomessa vuoden 2020 alussa käyttöön otettu uusi, energiatehokas, Ceeda- ja Leed-sertifioitu konesali. Päästöjä tullaan leikkaamaan myös siirtymällä pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä, vähentämällä lentomatkustusta, puolittamalla kuljetusten päästöt sekä siirtymällä uusiutuviin energianlähteisiin.

Kolmas tavoite on sama kuin Atean visio eli The Place to Be. Atea haluaa olla houkutteleva työnantaja alan parhaille kyvyille, taata työntekijöilleen terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä mahdollisuuden menestyä työssään. Tavoitteena on myös lisätä moninaisuutta Atean henkilöstössä. Tällä hetkellä eri ikäryhmät ovat edustettuina henkilöstössä varsin hyvin, mutta sukupuolista miehet ovat yliedustettuina (77 %).

Atean neljäs tavoite on kertoa vähintään 1 miljoonalle ihmiselle tavoista, joilla he voivat hankkia tietotekniikkaa vastuullisesti sekä hyödyntää sitä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa omassa toiminnassaan. Tässä tavoitteessa Atean oma henkilöstö on luonnollisesti avainasemassa, mutta myös Atea Sustainability Focuksella on merkittävä rooli. Viime vuonna jo yli 500 pohjoismaista organisaatiota antoi oman panoksensa osallistumalla Atea Sustainability Focuksen sidosryhmädialogiin.

Viides tavoite on kasvattaa Atean hiilikädenjälki sata kertaa suuremmaksi kuin Atean hiilijalanjälki. Hiilikädenjälki tarkoittaa erilaisia toimia, joilla pienennetään hiilijalanjälkeä. Atean pääasiallinen keino saavuttaa tavoite on toimittaa asiakkaille heidän hiilijalanjälkeään pienentäviä ratkaisuja. Vuonna 2020 Atean asiakkaille toimittamat ratkaisut vähensivät laskennallisesti heidän hiilidioksidipäästöjään yhteensä 1 524 041 tonnia.

Aiemmin mainitut matkojen korvaaminen virtuaalineuvotteluratkaisuilla tai käytöstä poistettujen laitteiden kierrätys ovat helposti käsitettäviä tapoja vähentää päästöjä, mutta tietotekniikkaa on menestyksekkäästi valjastettu ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun esimerkiksi tuottamalla kapasiteettipalveluja ympäristöystävällisistä konesaleista tai tuomalla tiedonhallinnan ratkaisuja osaksi infrastruktuuria, jolloin resursseja voidaan kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti.

Kestävä kehitys luodaan yhdessä 

Atean yhteiskuntavastuullinen toiminta ei tapahdu tyhjiössä vaan eri sidosryhmillä on siinä merkittävä rooli ja jatkuvaa dialogia käydään muun muassa asiakkaiden, työntekijöiden ja teknologiavalmistajien kanssa.

Sijaitsemalla tietotekniikan ostajien ja toimittajien solmukohdassa Atea pystyy auttamaan asiakkaitaan hankkimaan vastuullisia ja kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja. Atea on auditoinut 95 % toimittajiensa toimitusketjuista niiden sosiaalisten ja ympäristövaikutusten osalta ja kerää vuosittain pohjoismaisten IT-ostajien näkemyksiä ja toiveita Atea Sustainability Focuksen avulla, jotta ne voidaan esittää maailman johtavia elektroniikkavalmistajia edustavalle Responsible Business Alliancelle.

Atea-konserni sai kesäkuussa 2020 merkittävän tunnustuksen vastuullisuustyöstään, kun kansainvälinen arviointiorganisaatio EcoVadis myönsi Atea-konsernin yhteiskuntavastuutyölle korkeimman eli platinaluokituksen. Luokitus tarkoittaa, että Atea kuuluu parhaaseen yhteen prosenttiin arvioiduista yli 65 000 yrityksestä.