13-06-2022

6 myyttiä it-alan arjesta – totta vai tarua? 

It-alalla tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä ja osaajia, mutta kannattaako sinne hakeutua muiden kuin tietoliikenneinsinöörien? Pyysimme Atean erilaisista taustoista tulevia asiantuntijoita arvioimaan alaan liittyviä yleistyksiä ja ennakkoluuloja. Lue tästä, joutuuko it-hommissa tuijottamaan pelkkää ruutua ja ovatko palkat niin kovia kuin huhutaan! 

Atealaisten kick offissa 2019 tekemä valotaideteos, jossa tehtiin taskulamppujen avulla Atean visio "TP2B" - The Place to Be.

Myytti: IT-alan työtehtävät ovat teknisiä ja vaikeita 

Eeva Perttula, Head of Sales
Työskennellyt it-alalla 7,5 vuotta, josta Atealla 3,5 vuotta. Toiminut asiakkaan puolella liiketoimintajohdossa 7,5 vuotta vastaten mm. IT:stä sekä IT-ostoista. Opiskellut kauppatieteitä, ja tekee parhaillaan väitöskirjaa jaetusta johtajuudesta.

 

”It-ala on liiketoimintaa siinä missä mikä tahansa muukin. Vaatimus teknologian ymmärtämiselle ja tekniselle taustalle tietenkin vaihtelee tehtäväkohtaisesta. Erilaisissa työtehtävissä vaaditaan erilaista kokemusta – ihan kuten kaikilla muillakin toimialoilla. 

Olen rekrytoinut tiimiini henkilöitä, joilla ei ole ollut lainkaan alan kokemusta. Työskentely it-alalla on roolista riippumatta ihmisten kanssa toimimista, ja sitä on vaikeampaa opetella kuin esimerkiksi tarjoamiemme teknologiaratkaisujen yksityiskohtia. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja huippuosaajienkin on jatkuvasti kehitettävä itseään pysyäkseen kiinni alan muutoksessa.” 

Myytti: IT-alalla ansaitsee hyvin 

Taru Paukkula, Head of HR
Tehnyt töitä henkilöstöhallinnon parissa yli 20 vuotta, joista 11 Atealla. Opiskellut yhteiskuntatieteitä. 

 ”Keskimäärin it-alalla tienaa hyvin verrattuna moniin muihin aloihin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että palkka olisi heti alalle siirtyessä korkea – osaamisella ja kokemuksella voi luonnollisesti nostaa omaa palkkatasoaan. Potentiaalia työstä saatavan kompensaation kasvulle kuitenkin on. Erilaisten työn ohessa suoritettavien kurssien ja sertifikaattien avulla voi kehittyä tietyn spesifin alan syväosaajaksi, jolloin työstä saatava korvaus nousee myös ilman korkeakouluopintoja. 

En ole urani aikana missään muualla todistanut yhtä suurta palkkavarianssia kuin it-alalla. Se johtuu siitä, että täällä työskentelee niin laaja kirjo erilaisia osaajia erilaisissa tehtävissä ja erilaisilla taustoilla.” 

Myytti: IT-ala on pelkkää koneella istumista näyttöä tuijottaen 

Miitri Sinkko, Head of Sales, Health Care & Social Services 
Tausta hoitoalalta akuuttihoidosta. Atealla huhtikuusta 2022. 

 ”Istumatyö ja näyttöpäätteen edessä tehtävä työ mielletään usein monotoniseksi, päivästä toiseen toistuvaksi rutiiniksi. Työ it-alalla ei kuitenkaan ole mitään linjastotyötä, vaan kuten moni muukin työ, joka päivä ihan erilaista. Työtapojen sijaan työn sisältö on se, joka merkitsee ja tekee työstä mielekästä. 

Myös myynnin ulkopuolella työtä tehdään monimuotoisesti, ja näytön tuijottamisen sijaan it-alalla työskennellään muun muassa yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tiloissaan, erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa, tiimeissä ja tukitoiminnoissa kuten markkinoinnissa. Työtä tehdään yhdessä ja työtapoihin pääsee myös itse vaikuttamaan.”  

Myytti: Jos pehmeät arvot ja vastuullisuus kiinnostavat, ei kannata valita ainakaan it-alaa 

Sari Mattero, Sustainability Manager
Työskennellyt it-alalla seitsemän vuotta. 

”Ei kai kukaan nyt noin ajattele?

IT-alahan on vastuullisuutta parhaimmillaan! ICT on tietoa, joka auttaa meitä toimimaan kestävämmin, vastuullisemmin ja kaikin puolin fiksummin. Teknologia ja data ovat ystäviä, jotka auttavat meitä toimimaan vastuullisemmin ja kaikin puolin fiksummin.

Vastuullisuutta it-alalla voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Yhtäältä it-laitteiden valmistamiseen liittyy useita ympäristö- ja sosiaalisen vastuun elementtejä ja valmistaminen itsessään kuluttaa paljon energiaa. Moni ei ehkä tiedä, että it-alan päästöt ovat kokoluokaltaan lentoliikenteen suuruiset. Toisaalta it mahdollistaa muita toimijoita pienentämään hiilijalanjälkeään ja saavuttamaan omia vastuullisuustavoitteitaan.

Pehmeät arvot, kuten työyhteisö, kannustava johtaminen, joustavuus ja avoin kommunikaatio kuuluvat nykyaikaiseen yrityskulttuuriin. En usko, että millään alalla enää motivoidaan työntekijöitä pelkällä rahalla tai yritetään sulloa yksilöitä lokeroihin – myös it-alalla saa kyllä olla ihan oma itsensä.” 

Myytti: Työ IT-alalla on yksinäistä puurtamista 

Terhi Palin, Lead Architect 
It-alalla 25 vuotta, josta Atealla 4 vuotta. 

”En missään nimessä sanoisi työtämme yksinäiseksi puurtamiseksi. Töitä on tietenkin erilaisia, mutta ihmisten kanssa tässä tehdään töitä. 

Yksinäistäkin työtä toki tarvitaan. Tietyt asiat vaativat hiljaisuutta ja keskittymistä, kuten aika monessa muussakin työssä. Jos iskee ongelmatilanne, hyvässä työyhteisössä voi aina kysyä apua työkaverilta. 

It-alalla voi löytää työkavereita myös oman työyhteisön ulkopuolelta. Suomessa ja kansainvälisestikin järjestetään erilaisia tapaamisia ja foorumeita, joissa esimerkiksi keskustellaan alan trendeistä, jaetaan työtapoja ja kokemuksia sekä verkostoidutaan alan asiantuntijoiden kanssa. Omien kokemusten jakaminen ja onnistuneista tai epäonnistuneista projekteista keskusteleminen auttaa kaikkia osapuolia kehittymään. 

IT-alalla ollaan yleisesti hyvin ylpeitä omista saavutuksista, ja niitä myös jaetaan innokkaasti muille kiinnostuneille. En ole törmännyt it-alalla mustasukkaisuuden kulttuuriin. Vaikka kilpailuakin on, yleensä samanhenkiset ihmiset innostuvat aidosti toistensa saavutuksista.” 

Lisää naisia it-alalle!

Atea teetti vuoden 2022 alussa tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten naisten suhtautumista it-alan työpaikkoihin. Tutkimuksen mukaan kolmasosa suomalaisista naisista pitää alaa vetovoimaisena.

Vetovoimatekijöiksi tutkimuksessa nousivat palkka ja kehittymismahdollisuudet, kun taas pois työntäviä tekijöitä mielikuvia olivat alan vaikeus ja teknisyys, istumatyö, suuri työmäärä sekä naisten vähyys alalla.

Lue lisää tutkimuksesta täällä.