09-03-2023

”Tiera Verkkokaupat eivät sido asiakkaidensa käsiä millään tavalla”

Me olemme Ateassa operoineet Tiera Verkkokauppaa jo useamman vuoden ajan. Viime vuonna voitimme myös Kuntien Tieran järjestämän kilpailutuksen Tiera Verkkokauppa plussasta, joka on erityisesti uusille hyvinvointialueille ja kuntatoimijoille tarkoitettu hankintapalvelu. Verkkokauppa plus lähti käyntiin vauhdikkaasti heti viime vuoden alussa – ja kriittiseen asiakastarpeeseen lähtikin.

Juha Sihvonen seisoo vaalean taustan edessä.
Juha Sihvonen
Managing Director
Juha Sihvonen seisoo Atea Focus -tapahtuman päälavalla puhumassa. Taustalla on kuva lentävästä lokista.

Vaikka me Atealla ja lukuisat asiakkaamme uskomme vahvasti toteutetun mallin etuihin, löytyy myös erilaisia näkemyksiä. Etenkin nyt vaalien alla käydään vilkasta keskustelua yhteisten rahojen käytöstä. Isoihin julkisiin hankintoihin liittyvistä asioista onkin hyvä käydä asiallista ja objektiivista keskustelua.

Kilpailutukset nostavat usein myös vahvoja tunteita, ja Kuntien Tieran tekemistä ja Atean voittamista kilpailutuksista onkin säännönmukaisesti valitettu markkinaoikeuteen ja jopa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitukset on kuitenkin hylätty ja verkkokaupat ovat täysin lainvoimaisia. Siitä huolimatta Tiera Verkkokauppa plussan kilpailutusta ja koko toimintaideaa on nyt, vielä vuoden toiminnan jälkeenkin, haastettu julkisuutta myöden.  Siksi ajattelin, että on tärkeää luoda pieni katsaus siihen, miten hienolla tavalla Tieran verkkokauppamalli on auttanut asiakkaitamme eli kuntatoimijoita ja hyvinvointialueita.

Hyvinvointialueiden ICT-infran rakentamisen aikataulu on ollut äärimmäisen tiukka, mikä on aiheuttanut kovaa painetta useilla alueilla. Esimerkiksi Suomen kolmanneksi suurimmalla hyvinvointialueella Länsi-Uudellamaalla piti sovittaa nopeassa tahdissa yhteen muun muassa 36 erilaista potilastietojärjestelmää. Samalla oli hankittava valtava määrä uusia laitteita ja ohjelmistoja 9 000 sote-ammattilaisen käyttöön. Jos hyvinvointialue olisi joutunut kilpailuttamaan kaikki laite- ja ohjelmistohankinnat erikseen, voimme vain kuvitella, kuinka epätoivoinen tilanne olisi ollut.

Verkkokauppa plus on siis auttanut lähes mahdottoman tehtävän edessä olevaa hyvinvointialuetta pääsemään tavoitteeseensa ilman kuukausien myöhästymisiä aikataulusta. Tästä on hyötynyt ihan jokainen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen terveyspalveluja käyttävästä puolesta miljoonasta kansalaisesta.

Julkinen haastaminen on koskettanut kilpailutusta ja siinä käytettävää mallia. Tieran järjestämä kilpailutus on toteutettu todella mallikkaasti. Lähtökohtaisesti tällaisessa mallissa hinnoittelun on oltava erittäin kilpailukykyistä, sillä kun asiakas hankkii laajoja kokonaisuuksia, hinnoittelun painoarvo myös puitejärjestelyn kilpailutuksessa kasvaa. Erityisen mielekäs malli on asiakkaan kannalta siksi, että tarjoajan on sitouduttava tarjouksen mukaisiin katetasoihin koko sopimuksen voimassaolon ajaksi.

Ehkäpä hienoin oivallus on kuitenkin se, että verkkokaupan toimintamalli luo jatkuvan kilpailutuksen markkinapaikan. Verkkokauppamallissa eri valmistajat ja tukkurit joutuvat jatkuvasti kilpailemaan hinnalla ja laadulla markkinapaikan sisällä, jotta ne saavuttaisivat haluamiaan osuuksia verkkokaupan tarjoomasta. Kaiken tämän lisäksi on kilpailutuksen merkittäviksi valintakriteereiksi nostettu myös erittäin tärkeät vastuullisuus- ja eettisyystekijät.

Verkkokauppamalli on myös ylivertainen verrattuna sellaisiin perinteisiin kilpailutusmalleihin, joissa tietyn kiinteästi (ali-)hinnoitellun vaiheen jälkeen toimittajat nostavat kohtuuttomasti hintojaan paikatakseen tarjousvaiheen tappiot. Tällainen ”kermankuorintamalli” ei ole Tieran verkkokauppamallissa mahdollista. Asialla on merkitystä ihan yhteiskunnallisestikin, sillä jokainen meistä on maksanut veroina nämä sopimuskauden aikana kohonneet kustannukset. Entistä useammat asiakkaat ovat todenneet mallin hintakilpailukyvyn sekä muut hyödyt ja jääneet Tieran Verkkokauppojen vakioasiakkaiksi. Myös uusia asiakkaita tulee koko ajan lisää.

Lisäksi yksi tärkeimmistä eroista perinteisiin kilpailutusmalleihin on se, etteivät Tieran Verkkokaupat sido asiakkaidensa käsiä millään tavalla. Jokainen kuntatoimija tai hyvinvointialue voi omavalintaisesti käyttää joko Tieran Verkkokauppoja tai kilpailuttaa muita tahoja, jos niin haluaa. Perinteisissä kilpailutusmalleissa asiakkaiden on tyypillisesti ollut pakko ostaa kaikki perustietotekniikkansa samasta kanavasta koko sopimuskauden – eli usean vuoden – ajan. Vaihtoehtoja ei ole sallittu.

Tässä yhteydessä on mielestäni tärkeää mainita myös, että muun muassa EK:n, Suomen Yrittäjien ja Perheyritysten liiton esittämä kritiikki kuntien inhouse-yhtiöitä kohtaan ei liity Tiera Verkkokauppoihin. Verkkokaupoissa on kyse siitä, että hankintaorganisaatio – tässä tapauksessa Kuntien Tiera yhteishankintayksikkönä – on tehnyt omien asiakkaidensa puolesta yhteishankintakilpailutuksen. Kuntien Tiera toimii siis tässä aivan samalla logiikalla kuin muutkin julkishallinnon yhteishankintayksiköt.

Me Atealla rakennamme Suomea tietotekniikalla. Atea on Pohjoismaiden ja Baltian suurin IT-infrastruktuurin toimittaja noin neljän miljardin euron liikevaihdollaan. Kun koko konsernimme keskitetty hankintavoima on Tieran Verkkokauppojen käytössä, se hyödyttää kuntia ja hyvinvointialueita – ja viime kädessä kansalaisia. Siksi olenkin erityisen ylpeä, että meillä on jatkuvasti uusia esimerkkejä siitä, mitä hyötyä Tieran verkkokauppamallista on jo ollut hyvinvointialueiden rakentamisessa.

Rakennetaan Suomea tietotekniikalla – yhdessä!