20-11-2023

Takaisinotto, uudelleenkäyttö ja kierrätys – rakkaalla lapsella on monta nimeä

Atean vastuullisen tietotekniikan asiantuntija Rasmus Holmén avaa kierrätyksen käsitesoppaa, antaa onnistumisen avaimet laitteiden sataprosenttiseen takaisinottoon sekä vinkit, joiden avulla IT-osastosta tehdään kestävän kehityksen sankareita.

Tietokoneen näppäimistö, jossa on vihreä, puunlehden näköinen painike.

Takaisinotto, uudelleenkäyttö, kierrätys. Mistä niissä on kyse?

Vastuullisuuskäsitteet sekaantuvat helposti, koska niitä käytetään samoissa yhteyksissä ja ne muistuttavat toisiaan. Perehdytään siis käsitteisiin ja katsotaan, mitä ne tarkoittavat käytännössä.

Kaikki alkaa palautuksesta eli takaisinotosta, joka tarkoittaa sellaisten laitteiden hallinnointia, jotka poistetaan käytöstä, koska asiakas ei tarvitse niitä enää. Asiakas lähettää laitteet Atealle, jossa ne käsitellään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Kun laitteet ovat palautuneet Atean haltuun, niistä tyhjennetään data ja poistetaan tunnistetiedot sekä tehdään kuntoarviointi.

Tuotteet, joille voidaan antaa uusi elämä, päätyvät uudelleenkäyttöön ja tuotteet, jotka ovat liian viallisia tai joista tietoja ei pystytä poistamaan sataprosenttisesti, kierrätetään. Ero on se, että uudelleenkäytetyn tuotteen elinkaari jatkuu jonkun toisen käytössä, kun taas kierrätettävä laite käsitellään jätteenä. Atea pyrkii aina ensisijaisesti saamaan vastaanottamansa tuotteet uudelleenkäyttöön ja vasta toissijaisesti kierrättämään ne.

Avaimet sataprosenttiseen takaisinottoon

Laitteiden täydellisen takaisinoton saavuttaminen ei ole helppoa. Monet yrittävät, mutta harvat onnistuvat. Miksi näin on? Monien asiakkaiden vastuullisuusraporteissa lukee, että heidän tavoitteensa on saavuttaa laitteiden sataprosenttinen palautus, ja tiedämme myös, että sitä vaaditaan heidän IT-strategiassaan.

Silti kuitenkin vain reilu kolmannes ostetuista laitteista palautetaan. Miksi? Jos minulta kysytään, vastaus on yksinkertainen: kontrollin puute. Puutteellinen tieto liiketoiminnan hallussa olevista laitteista on kohtalokasta takaisinottoasteelle. Jos meillä olisi täysi näkyvyys siihen, mitä laitteita ostamme ja käytämme, tietäisimme myös, kuka laitetta käyttää ja missä se sijaitsee. Yksikään laite ei päätyisi kaapin pohjalle, varastoon tai pahimmassa tapauksessa vääriin käsiin. Sen lisäksi, että lojumaan jääneiden laitteiden takaisinottoaste on huonompi ja niistä saatava korvaus on pienempi, ajattele kaikkia laitteessa olevia tietoja, jotka voivat kadota tai vahingoittaa liiketoimintaa. Haluaisinkin korostaa valvonnan merkitystä tärkeimpänä avaintekijänä.

Avain numero kaksi on laitteiden käyttäjien tietoisuus. Kun käyttäjä ymmärtää laitteen palauttamisen tärkeyden, hän pitää huolen siitä, että tuote palautuu IT-osaston määrittämän  prosessin mukaisesti, jos tällainen rutiini (toivon mukaan) on olemassa.

Miksi IT-laitteiden palauttamiseen kannattaa käyttää aikaa?

Ennen kaikkea meillä Atealla on sekä jälleenmyyjänä että loppukäyttäjänä vastuu huolehtia markkinoille saattamistamme laitteista. Uuden laitteen tuotanto kuluttaa valtavasti luonnonvaroja ja monet elektroniikan valmistuksessa kriittiset raaka-aineet ja metallit, kuten indium ja jotkut maametallit, ovat loppumassa. Uuden tietokoneen valmistamiseen tarvitaan noin 1,8 tonnia raaka-aineita, vettä, kemikaaleja ja energiaa.

Tästä huolimatta kuulen edelleen, että on tärkeämpääkin tekemistä kuin IT-romun kerääminen. Sellaisten laitteiden etsiskely, joilla ei enää ole "arvoa" yritykselle, vie aikaa ja aika on rahaa. Ymmärrän, että jokapäiväistä arkea ei ole aina helppo pitää kasassa, mutta ei tämä loppujen lopuksi ole niin monimutkaista. IT-laitteiden lähettäminen takaisinottoon, jotta ne käsitellään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti, on kullanarvoista sekä maapallolle että laitteen omistajalle. Kaikki tiedot poistetaan ja jokainen sarjanumero saa poistotodistuksen.

Takaisinoton yhteydessä Atea myös raportoi, kuinka paljon laitteiden takaisinotto on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä. Tämä ilmastoraportti on hyvä lisä yrityksen vuosikertomuksen vastuullisuusosioon. Kaikille IT-osastoille, joilla on kestävän kehityksen tavoitteita, raportti on valmis työkalu, jolla voi osoittaa, millä tavoin he ovat auttaneet yritystä kestävän kehityksen matkalla. Me Atealla haluamme tehdä IT-osastoista kestävän kehityksen sankareita. Kaikista uuden elämän saavista laitteista maksetaan myös korvaus, joka tilitetään teille asiakkaille.

Kiertävä hankintamalli on helpoin tie sataprosenttiseen takaisinottoon

Omaisuuden hallinta
Yhtiön laiteomaisuutta voidaan hallinta ostohetkestä vuokrasopimuksen päättymiseen Atean Asset Management (AAM) -portaalin kautta.

  • AAM on avaimet käteen -ratkaisu, jolla hallitaan laitteiden koko elinkaarta.
  • Integroidut tiedot tilauksista, toimituksista ja
  • Helppo integroida nykyiseen omaisuudenhallintajärjestelmään.
  • Pääsy vakioraportteihin.
  • Osa Atean vastuullisuusratkaisuja.

Vastuullisuuskontrolli

Se, ettet omista käyttämiäsi laitteita, antaa Atealle mahdollisuuden varmistaa toimiva takaisinotto. Kun asiakkaana vuokraatte laitteen Atealta, voitte olla varmoja, että laite palautuu Atealle. koska se ei ole teidän omaisuuttanne. Takaisinoton ansiosta me taas voimme antaa laitteelle uuden elämän ja pidemmän elinkaaren. Tällä toimintamallilla varmistamme, että uusien laitteiden tuotanto vähenee. Takaisinottokäytäntö on kiinteä osa liiketoimintamallia, jossa varmistetaan, että laitteet käytetään uudelleen tai ne kierrätetään ja data poistetaan oikein.

Kustannusten hallinta

Kiertävä malli helpottaa myös kustannusten hallintaa. Maksamalla jatkuvaa kuukausimaksua käyttöiän aikana vältät suuret investoinnit, pienennät kustannuksiasi ja lisäät joustavuutta, mikä yksinkertaistaa hallintaa, budjetointia ja ennustamista.