Siirry sisältöön
Atea Smart City -konsepti tarjoaa kaupungeille ja kunnille tukea tehokkaampaan päätöksentekoon ja sitä kautta kansalaisille näkyviä muutoksia. Muutoksia jotka hyödyttävät tulevaisuudessa meitä kaikkia.

Mikä on Smart City?

Erään määritelmän mukaan Smart Cityksi kutsutaan kaupunkia, joka hyödyntää erilaisia moderneja teknologioita (mm. IoT, Internet of Things) omassa palvelutuotannossaan, esimerkiksi energiantuotannossa, jätehuollossa, logistiikassaan tai vaikkapa joukkoliikenteen tuottamisessa. Älykkäissä kaupungeissa teknologian avulla mahdollistetaan asukkaille elämisen laatua ja hyvinvointia parantavia ratkaisuja, luodaan yritykselle suotuisia liiketoimintaympäristöjä ja varmistetaan kaupungin tuottamien palvelujen tuotannon sujuvuus, tehokkuus ja saavutettavuus. Smart Cityn ytimessä on kestävän kehityksen ajatus, jota tavoitellaan mm. resurssien käyttöä tehostamalla tai vaikkapa asumisen ja liikkumisen järkeistämistä 

”Smart City on kaupunki, jossa on parempi asua, oleskella ja työskennellä”

Smart City, älykäs kaupunki mm.

 • nojaa vahvasti digitalisaatioon
 • käyttää älykkäitä teknologioita, esimerkiksi erilaisia IoT-ratkaisuja (Internet of Things, esineiden internet) rakennuspalikoina omia palveluita tuottaessaan
 • yhdistelee eri datapisteistä kerättyä ja analysoitua dataa fiksusti ja käyttää sitä esimerkiksi päätöksenteon perustana ja digitalisoidessaan palveluitaan
 • integroi älyn osaksi kaupungin perusinfrastruktuuria
 • tarkoituksena on lisätä yhteiskunnan tuottavuutta, hyödyntää yhteisiä resursseja sekä vähentää yhteiskunnassa vallitsevia ilmasto- ja ympäristöongelmia

Matka kohti älykkäämpiä kaupunkeja on jo alkanut. Digitalisaatio sekä jatkuvasti kehittyvät teknologiat tarjoavat jo nyt mahdollisuuksia, joita ei ole aikaisemmin ollut saatavilla.

Älykkäiden palveluiden hyödyntämisen esimerkkejä kaupunkiympäristöissä

Älykäs kaupunki

 • Vesihuolto - Veden laatua ja virtausta on mitattava verkoston eri pisteissä. Nykyisin tämä tehdään monesti täysin manuaalisesti.
 • Energia - Energiantuotannossa on tarve optimoida tuotantoa ja jakelua kulutuksen mukaan.
 • Ympäristö – Kestävän kehityksen asioihin kiinnitetään enenevissä määrin huomiota, mutta yhtenäinen tiedon keräys on vielä monesti haasteena.
 • Valaistus - Älykkäässä kaupungissa valaistuksen säätelyssä voidaan huomioida muitakin tekijöitä kuin hämäryys/kellonaika.
 • Jätteet - Sensoroidut jäteastiat kertovat automaattisesti, milloin ne pitää tyhjentää ja jäteautojen reittejä voidaan optimoida huomioiden monia eri tekijöitä.
 • Pysäköinti – Pysäköintipaikkojen etsinnän sijaan autoilijoita voidaan ohjata suoraan vapaille pysäköintipaikoille erilaisten aplikaatioiden ja automaattisesti päivittyvien infonäyttöjen avulla.

Atea Smart City ja digitaalinen alusta

Atean digitaalinen alusta tarjoaa kaupungeille ja kunnille innovaatioalustan, perusinfrastruktuurin, joka auttaa päättäjiä luomaan toimivan ekosysteemin. Alusta kerää tiedon sensoreista, kuljettaa sen tietovarastoihin ja tarjoaa pohjan tiedon jalostamiselle. Alusta sisältää kyvykkyydet hyödyntää eri paikoista kerättyjä tietoja. Lisäksi alusta on skaalautumiskykyinen ja ottaa huomioon tietoturvan sekä kykenee analysoimaan tehokkaasti suuria datamääriä.

Lähestymistapamme antaa kaupungeille sekä kunnille mahdollisuuden hyödyntää joustavasti jäsenneltyä ja skaalautuvaa tietosisältöä. Prosessoitu tieto vähentää kehitykseen kuluvaa aikaa, mahdollistaen samalla uusien innovaatioiden nopeamman käyttöönoton. Lopputuloksena joustavuus lisääntyy ja päätöksentekoprosessit ja muutoksiin reagointi nopeutuu.

 

Digitaalinen alusta on perusta tiedonhallinnalle

Kysy lisää

Mikko Vesin
Director, Information Management

Mikko Vesin - Director, Information Management. Mikko on digitaalisen liiketoiminnan ja dataohjautuvien palveluiden kehittämisen moniosaaja, jonka mukaan tiedon älykäs hyödyntäminen analytiikan avulla on avain palveluiden arvolupauksen muuttamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.