Takaisin Atea Smart Services
Smart City Smart Services Digitalisaatio

Smart City – älykäs kaupunki

Atea Smart City -konsepti tarjoaa kaupungeille ja kunnille tukea tehokkaampaan päätöksentekoon ja sitä kautta kansalaisille näkyviä muutoksia. Muutoksia jotka hyödyttävät tulevaisuudessa meitä kaikkia.

Mikä on Smart City?

Yksi Smart City määritelmistä on kaupunki

  • joka käyttää älykkäitä tekniikoita tulevaisuuden rakennuspalikoina
  • jossa on parempi asua, oleskella ja työskennellä
  • jonka tarkoituksena on lisätä yhteiskunnan tuottavuutta, hyödyntää yhteisiä resursseja sekä vähentää yhteiskunnassa vallitsevia ilmasto- ja ympäristöongelmia

Matka kohti älykkäämpiä kaupunkeja on jo alkanut. Digitalisaatio sekä jatkuvasti kehittyvät teknologiat tarjoavat jo nyt mahdollisuuksia, joita ei ole aikaisemmin ollut saatavilla.

Älykkäiden palveluiden hyödyntämisen esimerkkejä kaupunkiympäristöissä

Älykäs kaupunki

  • Vesihuolto - Veden laatua ja virtausta on mitattava verkoston eri pisteissä. Nykyisin tämä tehdään monesti täysin manuaalisesti.
  • Energia - Energiantuotannossa on tarve optimoida tuotantoa ja jakelua kulutuksen mukaan.
  • Ympäristö – Kestävän keihtyksen asioihin kiinnitetään enenevissä määrin huomiota, mutta yhtenäinen tiedon keräys on vielä monesti haasteena.
  • Valaistus - Älykkäässä kaupungissa valaistuksen säätelyssä voidaan huomioida muitakin tekijöitä kuin hämäryys/kellonaika.
  • Jätteet - Sensoroidut jäteastiat kertovat automaattisesti, milloin ne pitää tyhjentää ja jäteautojen reittejä voidaan optimoida huomioiden monia eri tekijöitä.
  • Pysäköinti – Pysäköintipaikkojen etsinnän sijaan autoilijoita voidaan ohjata suoraan vapaille pysäköintipaikoille erilaisten aplikaatioiden ja automaattisesti päivittyvien infonäyttöjen avulla.

Atea Smart City ja digitaalinen palvelualusta

Atean digitaalinen palvelualusta tarjoaa kaupungeille ja kunnille innovaatioalustan, joka auttaa päättäjiä luomaan toimivan ekosysteemin. Alusta kerää tiedon sensoreista, kuljettaa sen tietovarastoihin ja tarjoaa pohjan tiedon jalustamiselle. Alusta sisältää kyvykkyydet hyödyntää eri paikoista kerättyjä tietoja. Lisäksi alusta on skaalautumiskykyinen ja ottaa huomioon tietoturvan sekä kykenee analysoimaan tehokkaasti suuria datamääriä.

Lähestymistapamme antaa kaupungeille sekä kunnille mahdollisuuden hyödyntää joustavasti jäsenneltyä ja skaalautuvaa tietosisältöä. Prosessoitu tieto vähentää kehitykseen kuluvaa aikaa, mahdollistaen samalla uusien innovaatioiden nopeamman käyttöönoton. Lopputuloksena joustavuus lisääntyy ja päätöksentekoprosessit ja muutoksiin reagointi nopeutuu.

Takaisin Atea Smart Services
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer