Siirry sisältöön
20-03-2024

Think big, start focused - liity tekoälyliikkeeseen

Tekoäly näyttää olevan kaikkien huulilla, ja tietysti myös meidän! Atealla olemme työskennelleet aktiivisesti tekoälyn parissa jo pitkään, ja helmikuussa 2024 iloitsimme saadessamme Juha Kostamon joukkoomme vetämään Atean AI-osaamiskeskusta. 

Kysyimme, miten Juha näkee tekoälyn kehityksen innovoinnin, mahdollisuuksien ja uhkien sekä vastuullisuuden ja eettisten näkökohtien kannalta. Hän lupasi jakaa myös parhaat neuvonsa organisaatioille ja yrityksille, jotka haluavat hyötyä tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista! 

Voisitko kertoa hieman taustastasi ja siitä, mikä sai sinut kiinnostumaan tekoälyalasta? 

Tietysti! Olen valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööriksi, ja minulla on jonkin verran kokemusta energia-alalta. Monien mielenkiintoisten hankkeiden jälkeen, kuten esimerkiksi hiilen ja biomassan täysimittaisten polttokokeiden suorittaminen suurissa voimalaitoksissa, halusin laajentaa kokemustani myös muille aloille. Tietotekniikka oli kuuma ala 2000-luvun alussa, ja siksi aloitin IT-projektipäällikön tehtävät maailmanlaajuisessa konsulttiyrityksessä. Siitä lähti kiinnostukseni datan käyttämiseen strategisena voimavarana. Muutamien urasiirtojen jälkeen menin vuonna 2008 töihin SAS:lle, joka oli tuolloin markkinajohtaja ennakoivan analytiikan alalla – tai tekoälyn, kuten sitä nykyään kutsutaan. SAS oli minun korkeakouluni tekoälyn alalla; monia mielenkiintoisia hankkeita eri teollisuudenaloilla, kuten ennakoiva kunnossapito, poikkeamien havaitseminen prosessidatasta, asiakasanalytiikka, kysynnän ennustaminen käyttöpääoman tehokkuuden lisäämiseksi sekä liikevaihtovuotojen tunnistaminen. 

Mikä sai sinut hakeutumaan Atealle, ja mikä innostaa sinua eniten roolissasi AI-osaamiskeskuksen johtajana? 

Pidin siitä, että kyseessä oli täysin uusi rooli Atealla. Se antoi minulle mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä ja muovata rooli omien mieltymysteni mukaan. Rooli tarjoaa myös mielenkiintoisen seuraavan askeleen omalla tekoälymatkallani sekä tuo myös uusia näkökulmia. Atea on suuri organisaatio, jolla on paljon asiakkaita ja kriittistä massaa. Olen innoissani saadessani meidät kaikki liikkumaan samaan suuntaan ja levittämään sanomaa tekoälystä kaikille asiakkaille! Atealla on paljon asiantuntemusta tekoälystä eri maissa - Copiloteista optimointiin. 

Mitkä ovat suurimmat mahdollisuudet tekoälyn käyttöönotossa Atean omissa toiminnoissa ja sen tarjoamissa palveluissa? 

Atea toimii monilla eri aloilla ja sektoreilla, mikä tarjoaa meille paljon mahdollisuuksia. Näen paljon potentiaalia tekoälyn käyttöönotossa sisäisesti organisaatiomme tehokkuuden parantamiseksi, mutta ensisijaisesti aloitamme asiakkaistamme ja autamme heitä tekoälymatkalla. Käyttötapauksia löytyy jokaisesta liiketoiminnasta ja jokaiselta asiakkaalta. Keskiössä on avainsana keskittyminen; meidän on tehtävä oikeita asioita oikeaan aikaan. Liiketoiminnan tarpeen on oltava olemassa. 

Atea toimii eri aloilla. Miten aiotte räätälöidä tekoälyratkaisuja vastaamaan kunkin toimialan erityistarpeita ja haasteita? 

Kullakin toimialalla on omat erityispiirteensä ja haasteensa; esimerkiksi rahoitusalalla on erilaiset tarpeet kuin teollisuudessa. Algoritmit eivät tosin ole tietoisia siitä, minkä toimialan ratkaisua ollaan tekemässä - ennustetaanko vanhuksen päätymistä vuodepotilaaksi vai syöttövesipumpun jäljellä olevaa toiminta-aikaa.  Lähestymistapamme alkaa aina asiakkaan strategisten tavoitteiden tutkimisella ja sillä, miten voimme tarjota tukea asiakkaan omien tavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi voimme hyödyntää eri asiakkaista saamiamme kokemuksia ja oppeja – luottamuksellisuus kuitenkin aina muistaen. 

Mitä ajattelet tekoälyn nykytilasta teollisuudessa, ja mitä kuvittelet sen tulevaisuuden olevan Atealle? 

Teemme parhaillaan tekoälytutkimusta asiakkaidemme kanssa, ja olemme jo saaneet vastauksia, jotka jaan myöhemmin blogissani. 

Aiemman kokemukseni perusteella Suomi on kuitenkin tekoälyn osalta vielä kokeiluvaiheessa, ja polarisoituminen on voimakasta. Monet yritykset eivät ole vielä lähteneet tekoälymatkalle, kun taas toiset ovat jo edenneet pitkälle. Monet organisaatiot tutkivat yhä, miten ne voivat hyötyä tekoälystä. Kaikki alkaa ymmärryksestä - ymmärretään, mitä on mahdollista tehdä ja mitä ei, ja miksi harkitaan jonkin uuden tekemistä - liiketoiminnallisten perustelujen on oltava olemassa. Data on edelleen organisaation vähiten hyödynnetty pääoma. Mitä tulee generatiiviseen tekoälyyn liittyvään hypetykseen, kolikolla on myös kääntöpuolensa. On hienoa, että kiinnostusta on paljon, mutta ihmiset voivat helposti pettyä, jos ratkaisut eivät vastaa heidän odotuksiaan. Ja on ymmärrettävä, että generatiivinen tekoäly ei ole ainoa käytettävissä oleva tekoäly. 

”Data on edelleen organisaation vähiten hyödynnetty pääoma.”

Yhteistyö ja innovaatiot ovat keskeisiä tekoälyn kehityksessä. Miten aiot edistää yhteistyötä sekä Atean sisällä että ulkoisten kumppaneiden kanssa tekoälyaloitteiden edistämiseksi? 

Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on ratkaisevaa. Kohtaamme haasteet yhdessä löytääksemme optimaalisen ratkaisun. Atealla on myös fantastisia teknologiakumppaneita, joiden kanssa työskentelemme tiiviisti jatkuvan innovoinnin takaamiseksi, ja sisäisesti meillä on tiivistä yhteistyötä eri yksiköiden ja kansallisten rajojen välillä. Meillä on hyviä foorumeita tiedon jakamiseen, mikä tarkoittaa, että vältämme pyörän uudelleen keksimistä jokaista tapausta varten. Kaikki nämä yhteistyön muodot ovat erittäin tärkeitä, ja varmasti jotain, jota kehitän jatkuvasti! 

Eettiset näkökohdat ovat ensiarvoisen tärkeitä tekoälyn kehityksessä. Miten varmistumme siitä, että  eettisiä ohjeita noudatetaan Atean toteuttamissa tekoälyratkaisuissa? 

Eettinen tekoäly on todella kuuma peruna juuri nyt ja meillekin hyvin tärkeä näkökulma. Käymme siitä asiakkaidemme kanssa jatkuvasti perusteellisia keskusteluita, erityisesti suunnitellessamme ratkaisuja, jotka liittyvät henkilötietoihin. Lainsäädäntö ohjaa ja pakottaa meitä ottamaan kantaa sääntelyvaatimusten täyttämiseen. Loppujen lopuksi tekoäly voi olla sekä hyvä että huono asia riippuen siitä, miten sitä käytetään, ja henkilöstä, joka sitä suunnittelee. Valitettavasti näemme tällä hetkellä paljon tietovuotoja ja kyberhyökkäyksiä. Se on ikään kuin kilpajuoksua hyvän ja pahan välillä. 

”Loppujen lopuksi tekoäly voi olla sekä hyvä että huono asia riippuen siitä, miten sitä käytetään, ja henkilöstä, joka sitä suunnittelee.”

Voisitko kertoa tulevista tekoälyprojekteista tai -aloitteista, joita Ateassa on työn alla, ja siitä, miten ne saattavat vaikuttaa yritykseen tai sen asiakkaisiin? 

Yleisesti ottaen sanoisin, että asiakkaamme ovat erittäin kiinnostuneita generatiivisesta tekoälystä. Luomme älykkäitä ratkaisuja, jotka helpottavat tiedonhakua, kuten esimerkiksi chat-botteja. Keskusteluiden perusteella asiakkaamme ovat myös hyvin kiinnostuneita ihmisten arkipäivän hallintaan liittyvistä ratkaisuista: tiedon hankkiminen ja löytäminen, prosessitietoon pääseminen, virheiden nopea havaitseminen ja niin edelleen. 

Toiminnassa joko luodaan tai tuhotaan arvoa. Kaikki siihen liittyvä apumme on erittäin arvokasta, kuten esimerkiksi päätöksenteon tuki ja ennustemallit. Esimerkkinä valmistusteollisuudesta voisi olla, että tekoäly tunnistaa poikkeaman prosessidatassa ja luo hälytyksen, jolloin kunnossapitopäällikkö voi välittömästi selvittää ongelman ja tehdä ennaltaehkäiseviä toimia välttäen kalliin tuotantokatkoksen. 

”Toiminnassa joko luodaan tai tuhotaan arvoa.”

Kestävä kehitys on yhä tärkeämpi prioriteetti yrityksille ympäri maailmaa. Miten kuvittelet tekoälyn hyödyntämisen lisäävän paitsi toiminnan tehokkuutta, myös edistävän Atean kestävän kehityksen tavoitteita tai edistävän ympäristöystävällisiä käytäntöjä yrityksessä ja sen asiakkaiden toiminnoissa?  

Maailman vastuullisimpana IT-palveluyrityksenä tämä on meille erittäin tärkeä aihe. Haluaisin nähdä, että suutarin lapsellakin on kengät. 

Tekoälyratkaisut voivat auttaa yrityksiä olemaan vastuullisempia esimerkiksi optimoimalla energiatehokkuutta, kemikaalien käyttöä tai toimitusketjuja. Tämä on yksi lisänäkökulma, kun suunnittelemme tekoälyratkaisuja vastaamaan liiketoimintatavoitteita. 

Keskustelemme parhaillaan sisäisesti tekoälyn käytöstä ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvissä asioissa sekä siitä, kuinka voisimme auttaa asiakkaitamme ESG-raportoinnissa, koska me Atealla olemme jo melko hyviä siinä. Kestävyysraportoinnissa (CSRD) on elementtejä, joissa tekoälyllä on roolia.  

Lopuksi, mitä neuvoja antaisit kokemuksesi perusteella muille organisaatioille, jotka haluavat integroida tekoälyn toimintaansa tai palveluihinsa? 

Haluan jälleen korostaa selkeän strategian tärkeyttä - erilliset tekoälykokeilut ilman yhteyttä strategiaan eivät ole kovin hyödyllisiä. Meidän on myös muistettava, että vaikka tekoäly on nyt kuuma puheenaihe, kaikki tekoälyprojektit eivät onnistu, mikä voi värittää ihmisten asenteita negatiivisesti. Siksi tarvitsemme selkeän strategian, joka kestää myös pettymyksiä. Fokuksen pitäisi olla muutosjohtamisessa. Tekoälyn käyttöönotto tarkoittaa, että meidän on sopeutettava käyttäytymistämme, mikä saattaa aiheuttaa vastustusta ja jopa pelkoa ihmisissä. Tasapainon vuoksi haluamme, että koko organisaatio on mukana tekoälyssä. Tiedämme, että tulee olemaan menestystapauksia, mutta myös tapauksia, jotka eivät onnistu tai jotka eivät suju odotetulla tavalla. Loppujen lopuksi tekoälyssä ei ole mitään taikuutta, ja meidän on keskityttävä dataan. Jos datat ovat riittämättömiä ja puutteellisia, tekoälystä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Usein meidän on keskityttävä ensin saamaan datamme järjestykseen ja vasta sitten jatkamaan tekoälyn kanssa. Se on jatkuva ja kokonaisvaltainen prosessi. Vanha viidakon viisaus "think big, start focused" on hyvä mantra pitää mielessä aloittaessasi tekoälymatkan! 

”Vanha viidakon viisaus "think big, start focused" on hyvä mantra pitää mielessä aloittaessasi tekoälymatkan!”

 

Head of AI Center of Excellence Juha Kostamo

Juha Kostamo
Head of AI Center of Excellence