18-10-2023

Työpöytien virtualisointi VDI - Rakkaudesta softaan -podcast

Atean Cloud Sales Specialist Santtu Viitala ja markkinoinnin Heini Pekkala keskustelevat työpöytien virtualisoinnista (VDI). Miten varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on tarvittavat pääsy työasemiin VDI:n avulla? Tarvitseeko aina uusia laitteita vai voidaanko vastuullisuutta edistäen toteuttaa muita ratkaisuja?

Modernin työn keskeinen vaatimus on sovellusten ja järjestelmien ajasta ja paikasta riippumaton käyttö. Tämän mahdollistetaan virtualisoinnin avulla. Työpöytä- ja sovellusvirtualisointi mahdollistaa sovellusten ja järjestelmien tietoturvallisen käytön täysin paikka- ja päätelaiteriippumattomasti.