Siirry sisältöön
Digitaalinen alusta on perusta, joka mahdollistaa nykyaikaisten tiedonhallinnan ratkaisuiden toteuttamisen. Alustan avulla voit kerätä, käsitellä, analysoida, tallentaa ja jakaa liiketoiminnan eri lähteiden tuottamaa dataa.

Digitaaliset palvelut ovat yritysten menestyksen ja selviytymisen ydin nyt ja tulevaisuudessa, toimialasta riippumatta. Ne ovat uusien palveluiden, tehokkuuden ja paremman käyttäjäkokemuksen mahdollistajia. Kyvykkyys jatkuvasti kerätä ja analysoida digitaalisissa palveluissa ja operatiivisissa toiminnoissa syntynyttä dataa mahdollistaa palveluiden, tuotteiden ja toiminnan kehittämisen ja optimoinnin sekä nopean reagoinnin muuttuneisiin tarpeisiin. Silloin data ja erityisesti sen rikastaminen ja ymmärtäminen ovat kiinteä osa operatiivista toimintaa työntekijästä johtoryhmään.

Digitaalinen alusta mahdollistaa datan keräämisen, tallentamisen, analysoinnin ja jakamisen

Digitaalisten palveluiden onnistumisen mahdollistajana on myös ympärille rakentuva ekosysteemi, jossa eri toimijat hyödyntävät ja tuottavat digitaalisen palvelun dataa. Tämän tyyppisten uusien datalähteiden tuominen ydinliiketoiminnan datan rikastamiseksi avaa uudenlaisia mahdollisuuksia luoda uusia palveluita ja kumppanuuksia, kehittää operatiivista toimintaa ja luoda uudenlaista osaamista ja kilpailukykyä markkinassa.

Esimerkkinä tästä maailmalla on vahvoja brändejä kuten Facebook, Amazon ja Alibaba, joiden menestys pohjautuu  datan jatkuvan hyödyntämisen kyvykkyyteen palveluiden, tuotteiden ja toiminnan kehittämisessä. Kaiken mahdollistajana ja ytimessä on digitaalisen alustan kyvykkyys, jota voi hyödyntää ihan jokainen ja minkä kokoinen organisaatio tahansa.

Mikä on Atean digitaalinen alusta eli Atea Digital Platform (ADP)?

Atean digitaalinen alusta mahdollistaa:

 • datan keräämisen erilaisista sensoreista, laitteista (IoT – Internet of Things, IIoT – Industrial Internet of Things) sekä sisäisistä ja ulkoisista datalähteistä
 • eri muodoissa olevan  datan (mm. kuva, ääni, tiedostot, järjestelmät) tallentamisen ja yhdistämisen tietoturvallisesti
 • datan käsittelyn ja prosessoinnin sekä tuen sen jakamiselle sekä sisäisesti että ulos päin
 • edistyneen analytiikan tekemisen koneoppimista hyödyntäen ymmärryksen lisäämiseksi ja päätöksenteon tueksi
 • luo alustan digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen

Alustapalvelu koostuu kolmesta kokonaisuudesta

 1. Digitaalisten palveluiden ympäristö: Tuki kolmansien osapuolten ratkaisujen käyttöönotossa sekä älyratkaisujen (Smart-ratkaisut) kehitys, toteutus ja ylläpito
 2. Data-alusta: datalähteiden integrointi ja ylläpito, datan operointipalvelut, alustapalveluiden ylläpito, käyttäjätuki
 3. Infrastruktuuri: pilvi- ja hybridiympäristön ylläpito ja hallinta

Tämä palvelukokonaisuus on Atean digitaalinen alusta (Atea Digital Platform eli ADP), jossa hyödynnämme pääosin Microsoft Azuren palveluita.

icon.

Atean digitaalisen alustan keskeisimmät hyödyt

 • Kokonaisvaltainen liiketoimintadatan läpinäkyvyys
 • Lisääntynyt ymmärrys palveluiden, tuotteiden ja toiminnan kehittämiseen
 • Reaaliaikaisen ja kaiken muotoisen datan hyödyntäminen
 • Tietoturvallinen ja kontrolloitu integrointi kolmansien osapuolten kanssa
 • Datan ja resurssien joustava jakaminen ekosysteemille innovaation lisäämiseksi
 • Datatieteilyn ja algoritmien luontiin tuetut työkalut
 • Ketterä palvelukehittäminen nopeiden kokeilujen kautta (Minimum Viable Product, MVP), kokeilukulttuurin tuki
 • Valmiiden palveluiden, työkalujen ja automatisoitujen prosessien hyödyntäminen ajan ja resurssien säästämiseksi
 • Skaalautuva alusta käyttötapausten ja tarpeiden mukaan
 • Hinnoittelumalli tukee kustannusten suunnittelua

Digitaalinen alusta ei itsessään ole lisäarvo, vaan alustan valmius mahdollistaa nopeita kokeiluja liiketoiminnan tarpeisiin ja teknologisiin todentamisiin.

Liikkeelle pääset ketterästi, sillä Atea toimittaa alustaan suunnittelu-, käyttöönotto-, ylläpito- ja tukipalvelut. Lisäksi digitaalisten palveluiden ja nopeiden kokeilujen toteutus ja ylläpito ovat osana palvelutarjoamaa.

Tutustu myös muihin tiedonhallinnan palveluihimme

1 / 2

Kysy lisää

Petteri Halonen, Atea.
Petteri Halonen
Head of Solution Sales & Offering, Information Management

Mikko Vesin
Director, Information Management

Mikko Vesin - Director, Information Management. Mikko on digitaalisen liiketoiminnan ja dataohjautuvien palveluiden kehittämisen moniosaaja, jonka mukaan tiedon älykäs hyödyntäminen analytiikan avulla on avain palveluiden arvolupauksen muuttamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.