Siirry sisältöön
Takaisin Tietoturva

Microsoft E5 Security -pilotilla tietoturvan tilannekuva

Tietoturvauhat ovat arkipäivää ja niiltä suojautuminen vaatii näkyvyyttä, tiedon turvaamista ja hyökkäysten estotoimia. Atean E5 Security -pilotti paketoi datan ja kehitysehdotukset organisaation tietoturvatilanteen kehittämiseksi.

Tietoturva haastaa organisaatiot

 • 900 000 uutta haitallista linkkiä ja 300 000 uutta haittaohjelman testiversiota luodaan ja levitetään joka päivä
 • 58 % työntekijöistä on vahingossa lähettänyt arkaluonteisia tietoja väärälle henkilölle
 • 81 % organisaatioiden tietomurroista johtuu heikoista tai varastetuista salasanoista

Lähde: Purplesec, Cyber Security Statistics

Mistä tietoturvauhat johtuvat?

 1. Ei näkyvyyttä haavoittuvuuksiin, hyökkäyksiin ja uhkiin. Riski ja kustannukset ovat moninkertaiset, kun toimitaan reaktiivisesti
 2. Arkaluonteista tietoa ei ole turvattu. Tahalliset tai tahattomat tietovuodot eivät poistu ohjeistamalla
 3. Päätelaitteita ei ole suojattu riittävällä tasolla. Lähes 90 % tapauksista on kohdistunut päätelaitteeseen tai sähköpostiin mahdollistaen lateraalisen hyökkäämisen
 4. Ei läpinäkyvyyttä kehittyneiden hyökkäysten estämiseen. Proaktiivinen monitorointi ja valvonta on jo vaatimus tietoturvalle
 5. Puutteelliset resurssit tai kokemus pilviympäristöjen turvaamisesta. Nykyaikainen tietoturva on prosessi, joka vaatii jatkuvaa kehittämistä ja seurantaa. Tietoturva POC on hyvä aloituspiste jatkuvalle kehittämiselle

Ratkaisuna Atean E5 Security-tietoturvapilotti

Tietoturvapilotti on projekti, jossa Atean konsultit ottavat yhdessä asiakkaan kanssa käyttöön M365 E5 Security -lisenssit halutulla laajuudella asiakkaan ympäristöön. Ratkaisun avulla kerätään dataa, jonka pohjalta Atea laatii kehitysehdotukset ja jatkosuunnitelmat organisaation tietoturvan kehittämiseen.

Atean tietoturva POC:issa (Security POC) pilotoidaan seuraavat ratkaisut:

 • Defender For O365: sähköpostin, Onedrive- ja Teams-liitetiedostojen sekä linkkien suojaus
 • Defender For Endpoint: työasemien, mobiililaitteiden ja palvelimien suojaus
 • Defender For Identity: paikallisen identiteetin suojaus
 • Microsoft Cloud App Security: varjo IT:n ja pilvinäkyvyyden hallinta

Atean tietoturvakonsultit ovat apunasi

Atean konsultointityö koostuu selkeistä vaiheista ja sisältää seuraavat workshopit asiakkaan kanssa:

 • Asiakkaan Microsoft-ympäristön ja palveluiden läpikäynti sekä Microsoftin tietoturvatarjoaman esittely
 • MS E5 Security -projektin laajuuden määrittely sekä palveluiden määrittelyt koejaksoa koskien
 • Seuranta-, kehitys- ja ohjeistustoimien läpikäynti
 • Tietoturvaprosessien soveltuvuus liiketoiminnan kannalta
 • Riskianalyysi asiakkaan tietoturvauhista
 • Tietoturvapilotin loppuraportti, johon sisältyvät asiakkaan tietoturvaympäristön kuvaus ja tärkeimmät kehityskohteet kuvattuna
 • Jatkosuunnitelma loppuraportin kehitysehdotusten pohjalta
 • Lisenssilaskelmat tuotantoon siirtymistä varten

Atea E5 Security -tietoturvapilotti (POC) on helposti laajennettavissa muun muassa keskitettyyn lokien hallintaan, minkä avulla saavutetaan kattava näkyvyys organisaation koko IT-ympäristöön.

Takaisin Tietoturva