Siirry sisältöön
Paljasta tietoturvan haavoittuvuudet, suojele liiketoimintaa. Tutustu asiantuntijoidemme kattavaan valikoimaan analyysipalveluita, jotka paljastavat riskit ja tarjoavat ratkaisut tietoturvan optimointiin.

Nykytila-analyysi tietoturvan parhaaksi - Tee viisaita päätöksiä

Turvaa liiketoimintasi ammattitaitoisella analyysillä. Tartu proaktiivisesti tietoturvaan ja käytä resurssisi tekoihin, joilla on eniten väliä.

Yhteinen tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja minimoida mahdolliset kustannusvaikutukset. Tietoturvan hallinta on avain tehokkaaseen turvallisuuteen, ja meidän laajalta asiantuntijaverkoltamme saat parhaan tuen sen parantamiseksi.

Hallinnollisen tietoturvan nykytila-analyysi

Hallinnollisen tietoturvan palvelut tilan analysoimiseksi ja testaamiseksi

Atea Security Essentials -tietoturvakartoitus

Atea Security Essentials on kustannustehokas tapa selvittää tietoturvallisuuden nykytila sekä saada asiantuntijan perustellut ehdotukset tietoturvallisuuden kehittämisen toimenpiteiksi

Palvelussa käydään läpi asiakkaan nykyiset toimintatavat ja prosessit tietoturvan oleellisimmilla osa-alueilla. Lopputuloksena asiakas saa raportin, jossa on Atean arvio asiakkaan tietoturvan tilasta osa-alueittain sekä perustellut kehitysehdotukset tietoturvan parantamiseksi. Palvelussa hyödynnetään alan parhaita käytäntöjä useista eri viitekehyksistä.

Mitä voit odottaa Security Essentials -kartoitukselta
 • Selkeyttää tietoturvan tilannekuvaa ja tarvittavia kehitystoimenpiteitä
 • Auttaa ehkäisemään yrityksen toimintaan kohdistuvia häiriöitä ja turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta.
 • Palvelun tulokset saadaan nopeasti käyttöön, mikä luo edellytykset kehitystyön nopealle käynnistykselle.
NIS2 GAP-analyysi

Palvelussa käydään NIS2-direktiivin vaatimukset läpi suhteessa asiakkaan organisaatioon ja toimintamalleihin.

Lopputuloksena asiakas saa raportin, jossa on Atean arvio asiakkaan tietoturvan tilasta osa-alueittain suhteessa NIS2-direktiiviin sekä perustellut kehitysehdotukset tietoturvan parantamiseksi.

 

Mitä voit odottaa NIS2 GAP-analyysilta
 • Kustannustehokas tapa selvittää NIS2 tilannekuva
 • Selkeyttää tietoturvan tilannekuvaa ja tarvittavia kehitystoimenpiteitä kohti NIS2 kyvykkyyttä
 • Tulokset nopeasti käyttöön

 

Ota yhteyttä
Ville Kangasniemi, Head of Consultant Services
Lähetä sähköpostia

Takaisin ylös

Pilven tietoturvan nykytila-analyysi

Palvelut pilven tietoturvan analysoimiseksi ja testaamiseksi

M365 Health Check

M365 tietoturvakartoitus on analyysi M365 ympäristön tietoturvan tasoon.

Kartoitus sopii kaikille Microsoftin M365 työkaluja hyödyntäville yrityksille.

Palvelu tuottaa havainnot M365 -ympäristön nykytilasta ja suositukset tietoturvan parantamiseksi.

Asiakas saa havainnoista kirjallisen raportin, jossa suositukset on jaoteltu toimenpiteisiin, joita voidaan tehdä nykyisin lisenssein ja välittömästi sekä toimenpiteisiin, jotka edellyttävät lisenssitason nostoa.

Mitä voit odottaa M365 Health Checkiltä
 • Atea M365 Health Check tarjoaa yleiskatsauksen tietoturvan nykytasoon ympäristössänne. Palvelussa käydään kattavasti läpi nykyiset M365 ympäristön asetukset sekä niiden vaikutukset tietoturvallisuuteen.
 • Palvelu tuottaa kattavan raportin nykytilasta sekä priorisoidut kehitysehdotukset, jota voidaan hyödyntää jatkokehityksen pohjana.
Azure Health Check

Azure Health Check on tarkoitettu organisaatioille, jotka hyödyntävät Microsoftin Azure-julkipilveä. Palvelussa validoidaan pilven tietoturva ja käytännöt itse pilvialustasta sekä ulkoisen verkon suunnalta. Palvelu tuottaa kattavan raportin pilvitietoturvan nykytilasta sekä priorisoidut kehitysehdotukset jatkokehitykselle.

Mitä voit odottaa Azure Health Checkiltä
 • Atean asiantuntija kerää tiedot Azure pilven nykyisestä tietoturvatilasta sekä käytännöistä.
 • Atean asiantuntija dokumentoi turvallisuushavainnot ja suositukset tulevia päätöksiä varten.
 • Tarpeen vaatiessa Atea auttaa suositusten suunnittelussa ja toteutuksessa, erillisesti sovittuna projektityönä.
Sentinel Health Check

Microsoft Sentinel on pilvipohjainen SIEM/SOAR-työkalu, joka tarjoaa organisaatioille älykästä tietoturva-analytiikkaa. Lokienhallinnan ja näkyvyyden optimoinnin avulla saadaan reaaliaikainen tilannekuva ympäristöstä. Valmiit liitännät useisiin kolmannen osapuolen järjestelmiin, kuten tietokantoihin, palomuureihin, verkkolaitteisiin, mahdollistavat nopean käyttöönoton.

Tietoturvakonsulttiemme johdolla palvelussa käydään läpi organisaation kyberturvallisuuden seurantakyvyn nykytila, tunnistetaan mahdolliset katvealueet ja tuotetaan kehitysehdotukset valvontakyvyn ja mahdollisen automaation parantamiseksi.

Mitä voit odottaa Sentinel Health Checkiltä

Palvelu voi sisältää tarpeidenne mukaan muun muassa seuraavia osa-alueita:

 • Konfiguraatioiden tarkastus
 • Valittujen lokilähteiden integraatiot
 • Tehtyjen sääntöjen tarkastaminen ja suorituskyky
 • Tiedon säilytys ja kustannusoptimointi
 • Integraatiot muihin tietoturvatuotteisiin

Azure
Heikki Jauhiainen, Solution Manager, Hybrid Cloud
Lähetä sähköpostia
M365 ja Sentinel
Akimatti Katainen, Solution Manager Productivity Offering & Solutions
Lähetä sähköpostia

Takaisin ylös

Teknisen tietoturvan ja infrastuktuurin nykytila-analyysi

Palvelut infrastruktuurin tietoturvan tilan analysoimiseksi ja testaamiseksi

Security Posture for Active Directory

Atea Security Posture -tietoturvakartoitus validoi organisaation identiteetinhallinnan tietoturvaa.

Kartoituksessa muodostamme hyökkäyskartat ja raportoimme näkyvyyden heikkoudet. Annamme myös suositukset lokituksen parantamiseksi: Windows-palvelimille, Active Directorylle sekä työasemille.

Mitä voit odottaa Posture for Active Directory Securityltä

Palvelu tuottaa kattavan tilannekuvan Active Directory ympäristön mahdollisista haavoittuvuuksista normaaleja käyttäjäoikeuksia hyödyntäen ”hyökkääjän silmin”, jolloin simuloidaan todenmukaista tilannetta. Palvelussa tuotetaan hyökkäyskartat nyky-ympäristöstä ja lopputuotoksena saatte kattavan raportin kehitysehdotuksineen, kuinka Active Directoryn turvallisuutta voidaan korottaa.

Security testing

Penetraatiotestauksessa simuloimme ammattitaitoista uhkatekijää, jotta saadaan käsitys siitä, kuinka haavoittuva kohdejärjestelmä on.

Tietoturvakonsulttimme ovat sertifioituja penetraatiotestaajia. Käytämme penetraatiotestauksessa viitekehyksiä, kuten OWASP ja MITRE ATT&CK

Mitä voit odottaa Security testingiltä

Penetraatiotestauksella yritys saa arvokasta tietoa mahdollisen hyökkääjän mahdollisuuksista ja nykyisten tietoturvaratkaisujen tilasta. Testaus auttaa yritystä parantamaan ennakoivasti tietoturvallisuutta ja yleiskuvaa tietoturvatilanteesta.

Cyber Resilience Assessment

Cyber Resilience Assessment -palvelu on kertaluontoinen kartoitus, joka muodostuu haastattelusta, teknisestä kartoituksesta, tulosten analysoinnista sekä loppuraportista. Kartoituksella kuvataan organisaation nykyinen palautumiskyvykkyys sekä miten se vastaa liiketoiminnan vaatimuksia. Palvelu antaa priorisoidut kehitysehdotukset puutteiden korjaamiseen.

Mitä voit odottaa Cyber Resilience Assessmentilta
 • Auttaa ja tukee päätöksentekoa
 • Riippumaton ulkopuolinen kokonaiskuva palautumiskyvykkyydestä
 • Mahdollisten kehityshankkeiden tunnistaminen kuten Offsite-varmistukset.
Active Directory Health Check

Kuvaus tulossa pian. Ota yhteyttä tietoturva-asiantuntijaamme alta, jos tarvitset lisätietoja. 

Haavoittuvuuksien hallinta - Atea Radar

Haavoittuvuuksien hallintapalvelun avulla organisaatio saa kattavan näkymän verkon ja sen järjestelmien haavoittuvaisuuksista. Palvelu tuottaa organisaatiolle kootun tiedon sovellusinfrastruktuurin tietoturvan tasosta ja listaa havaitut haavoittuvuudet, joiden pohjalta on helppo toteuttaa ennaltaehkäiseviä korjaustoimenpiteitä niiden kriittisyyden perusteella.

Palvelun avulla organisaatio on tietoinen verkon ja sen palveluiden haavoittuvuuksista. Tämä auttaa varmistumaan siitä, että liiketoiminnan kannalta kriittiset palvelut ovat turvassa. Samoin hyökkäyspinta-alaa voidaan supistaa rajoittamalla turvattomien palveluiden toimintaa tai niihin pääsyä.

Palvelu tunnistaa myös verkkoon lisätyt tai poistetut laitteet, olivat ne aktiivisia tai eivät.

Mitä voit odottaa Atea Radarilta
 • Haavoittuvuuksien hallinta turvaa liiketoimintaa
 • Kattava näkymä verkon ja sen järjestelmien haavoittuvuuksiin
 • Hyökkäyspinta-alan pienentyminen
 • Ajantasainen dokumentaatio järjestelmistä ja niihin kohdistuvista haavoittuvuuksista
 • Radar-palvelu tuo kustannussäästöjä
 • Tehokas tapa ennaltaehkäistä uhkia
 • Investoinnit voidaan kohdistaa tehokkaammin
 • Vapauttaa resursseja ongelmien selvittämisestä liiketoiminnan kehittämiseen.

Atea Radar
Heikki Jauhiainen, Solution Manager, Hybrid Cloud
Lähetä sähköpostia
Security Posture ja AD Health Check
Akimatti Katainen, Solution Manager Productivity Offering & Solutions
Lähetä sähköpostia
Cyber Resilience
Lari Suomi, Solution Manager • DC & Capacity
Lähetä sähköpostia

Takaisin ylös

Miksi Atea

Strategiset konsultit

Yli 800 konsulttia ja korkean laadun sertifikaatit tekevät meistä johtavan teknologian, infrastruktuurin ja järjestelmäintegraatioiden toimittajan. Laajalla asiantuntemuksella autamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään yrityksesi IT-infrastruktuuria vastuullisesti.

Vahva kumppanuus

Meillä saat hyppysiisi myös laajimman mahdollisen tuote- ja palveluvalikoiman strategisten kumppaniemme teknologioihin. Olemme yhtä johtavien globaalien IT-palveluntarjoajien kanssa: Apple, Cisco, Dell Technology, HP, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Lenovo, Microsoft ja VMware.

Vastuun kantaminen

Meille on tärkeää luoda sekä vastuullisia että tehokkaita digitaalisia ratkaisuja. Vahvalla vastuullisuusyhteistyöllä autamme yhteiskuntaa tarttumaan teknologian mahdollisuuksiin ja ratkomaan viheliäisiä ongelmia. Autamme valitsemaan oikein IT:n koko elinkaaren matkalla. 

Paikallisuus

Olemme lähellä yritystäsi 14 paikkakunnalla Oulusta Helsinkiin. Kokoamme aina yrityksesi tavoitteisiin parhaiten vastaavan tiimin. Asiantuntijamme tuntevat paikallisen markkinan ja pääsevät käsiksi koko Pohjois-Euroopan kattavaan Atean tukeen ja toimituskykyyn.