Siirry sisältöön
Kestävän liiketoiminnan malleja ei kukaan pysty luomaan yksin. Atea Sustainability Focus yhdistää pohjoismaiset it-ostajat, jotta voisimme paremmin saada äänemme kuuluviin it-alan kestävien toimintamallien aikaansaamiseksi.

Atea Sustainability Focus -raportti paljastaa pohjoismaisten yritysten vastuullisuuden prioriteetit

ASF-raportin mukaan yritykset haluavat IT-alalta dataa tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjäljestä.

Lataa uusin, maaliskuussa 2023 ilmestynyt raportti

ASF-raportti perustuu laajaan kyselyyn. 

  • Kyselyllä selvitettiin kriittisiä vastuullisuuden alueita, jotka IT-alan ja IT:tä ostavien organisaatioiden on ratkaistava.
  • Kysely kattaa sekä sosiaaliset että ympäristökriteerit sekä kriteerit, joita voidaan asettaa valmistajille ja tuotteille.
  • Kyselyyn vastasi 493 yritystä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Virosta.

Vastuullisuusprioriteettien lisäksi vastaajat kertovat raportissa tulevaisuuden prioriteeteistaan sekä siitä, kuinka vaikeaksi he näkevät niihin vastaamisen. 

Lue koko raportti ilmaiseksi tästä.

 

Ole muutoksen edelläkävijä!

Mitä Atea Sustainability Focus -tutkimuksen tuloksilla tehdään? Katso videolta, mitä Atea Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen kertoo.

Seitsemän suositusta it-ostajille

Olemme joukko sitoutuneita IT-ostajia, jotka haluavat saada aikaan positiivista muutosta IT-alalla. Uskomme, että oikea tapa toimia kohti muutosta on toimia yhdessä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti, jotka jo ohjaavat omaa organisaatiotamme ja soveltaa vastuullisuuden periaatteita ostamaamme IT:hen. Yksinkertaisesti sanottuna, ota ohjakset haltuun, käytä ostovoimaa viisaasti ja anna kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjata päätöksiä.

Kyse on muustakin kuin kauniista ajatuksista. Kyse on teoista.
Lue: Seitsemän suositusta ostajilta ostajille

Atea Sustainability Focus – together for sustainable IT

Mikä on Atea Sustainability Focus?

Atea Sustainability Focus nopeuttaa siirtymistä vastuullisempaan tietotekniikkaan. Keräämme pohjoismaisten IT-ostajien äänen, luomme alustan vuoropuhelulle ja edistämme ajankohtaisia asioita alalla. Askel askeleelta ja teko kerrallaan nostamme yhdessä rimaa ylemmäs globaalisti kestävän kehityksen ja vastuullisuuden puolesta. Pohjoismaat ovat todistettavasti tunnettuja vastuullisuuden edelläkävijöitä. Tekemämme työ kestävien liiketoimintamallien edistämiseksi on kunnianhimoista toimintaa. Atea on muun muassa nimetty maailman vastuullisimmaksi IT-palveluyritykseksi.

Miten Atea Sustainability Focus toimii?

Atean perustaman Atea Sustainability Focuksen (ASF) työn perusta on vuosittainen kysely, jolla kartoitamme pohjoismaisten it-ostajien näkemyksiä alan keskeisistä kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Kysely tarjoaa vaikutuskanavan asiasta kiinnostuneille organisaatioille sekä auttaa meitä ymmärtämään, miten voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttaa alan globaaliin kehitykseen.

Atea Sustainability Focuksen asiantuntijapaneeli ja RBA

ASF:n asiantuntijapaneeli, jonka jäsenet edustavat pohjoismaisia yhteiskuntavastuun edelläkävijäyrityksiä ja -organisaatioita, kokoaa kyselyn tulosten pohjalta raportin, jossa annetaan suosituksia ja ehdotuksia tietotekniikkayritysten yhteiskuntavastuun kehittämisestä.

Raportti luovutetaan aina Responsible Business Alliancelle (RBA) ja muille tietotekniikka-alan yhteistyöelimille. RBA on maailmanlaajuinen elektroniikkateollisuuden yhteenliittymä, joka edistää alan hankintaketjujen vastuullisuutta ja työoloja. RBA:lla on yli 140 elektroniikka-alalla toimivaa jäsentä, jotka työllistävät noin 6 miljoonaa henkilöä maailmanlaajuisesti. Atea liittyi RBA:n jäseneksi vuonna 2016.

In English

Your chance to shape the sustainability work of the IT industry

Finland and the Nordic region are recognized globally as sustainability leader within the IT industry. Nowhere else is the concentration of leading sustainable businesses so high and nowhere else are sustainable procurement requirements so ambitious and demanding.

”What Atea is doing is really, really a way of making people aware of what is happening and to take responsibility.”

— Nobelin rauhanpalkinnon voittaja, tohtori Denis Mukwege

Yhdessä kanssasi, sinulle

Atea Sustainability Focusin perustana on vuosittain käytävä vuoropuhelu pohjoismaisten IT-ostajien kanssa. Tarkoituksena on tunnistaa alan palavimmat kestävän kehityksen ongelmat, mutta myös luoda ymmärrystä siitä, kuinka voimme parhaiten työskennellä yhdessä parantaaksemme edellytyksiä kestävämmälle IT:lle. Osallistumalla kyselyyn lisäät alan edellytyksiä täyttää ostohetkellä asetetut kestävän kehityksen vaatimukset, mutta myös helpotat omaa työtäsi relevanttien ja tehokkaiden vaatimusten muotoilussa ja seurannassa.

Vain kolmas osa asettaa "tiukat" kestävän kehityksen vaatimukset

Vuoden 2021 tutkimuksessa näimme, että tyypillinen vastaaja on IT-alan päätöksentekijä, joka toimii organisaatiossa, jossa on vähintään 500 työntekijää. Tämä on tärkeää, koska se viittaa siihen, että vastanneet ovat ihmisiä, joilla on mahdollisesti suuri vaikutusvalta. 11 ja 12 prosenttia vastanneista työskentelee kestävän kehityksen tai ostamisen parissa.Suurin osa (57 prosenttia) asettaa vastuullisuuden etusijalle IT-laitteita hankittaessa. Silti vain kolmasosa asetti edistyneitä kestävyysvaatimuksia lisäarvolla ja sopimusehdoilla. Kun sinulta kysytään, mikä tärkein asia, jonka voit IT-ostajana tehdä, on "vahvistaa kestävän kehityksen vaatimusten ympärillä olevaa prosessia" toiseksi.

Kärjessä, kuten viime vuonnakin, on kestävän IT:n strategian asettaminen (23 %). 25 prosenttia sanoo, että heillä on sellainen jo tänään. Kierrätettyjen laitteiden ja tuotteiden ostaminen palveluna kestävämpään tietotekniikkaan liittyvää kiinnostusta tai sen arvoa kohtaan on edelleen vähäistä.

Vastaajien mainitsemat esteet kestävän kehityksen priorisoimiselle ovat samat kuin aikaisempina vuosina, mutta tänä vuonna enemmän huomautetaan, että eri ratkaisujen vastuullisemmasta toiminnasta on vaikeaa saada tietoa ja vertailla niitä (32 %). Muita yleisimpiä esteitä ovat ponnistelujen vaikutusten mittaamisen vaikeus (31 %) sekä ajan ja resurssien puute vaatimusten seuraamiseen (26 %).

Atea Sustainability Focus -prosessi

Atea Focus Sustainability -prosessi sisältää useita vaiheta, joiden lopputuloksena syntyy RBA:lle toimitettava raportti

 

ASF Leadership for Change

Leadership for Change on IT-päättäjien verkosto, jonka jäsenet haluavat toimia vastuullisen tietotekniikan tiennäyttäjinä luomalla kysyntää kestävää kehitystä edistäville tuotteille ja ratkaisuille sekä toteuttamalla vastuullisia tietotekniikkakäytäntöjä. Yksi verkoston perusperiaatteita on opastaa ja inspiroida muita jakamalla alan parhaita käytäntöjä, jotta yhä useammat organisaatiot voivat aloittaa matkansa kohti vastuullista tietotekniikkaa.

Tutustu ASF Leadership for Change -verkostoon Ruotsin Atean sivuilla

IT-laitteilla on suuri ympäristöjalanjälki, josta suurin osa syntyy jo ennen kuin laitteet saavuttavat käyttäjänsä. Laitteet sisältävät arvokkaita metalleja, ja niiden valmistus vaatii pitkiä toimitusketjuja, joihin osallistuu tuhansia ihmisiä. Tästä huolimatta laitteiden todellinen käyttöikä on lyhyt ja monet niistä heitetään pois ennen teknisen käyttöikänsä loppua. Pidentämällä IT-laitteiden elinkaarta organisaatiot voivat pienentää laitteiden valmistuksen ja käytön ympäristökuormitusta ja samalla varmistaa, että niiden arvo tulee hyödynnetyksi täysimääräisesti.

 

Vattenfallin yritysvastuujohtaja Annika Ramsköld,  H&M:n vastuullisen tietotekniikan päällikkö Erik Nilsson sekä Ruotsin Atean vastuullisuuspäällikkö Chiara Selvetti ASF Leadership of Change -ohjelman lanseerauksessa marraskuussa 2020.

 

Advisory Board

ASF Advisory Board on toimikunta, joka kokoaa ja tulkitsee pohjoismaisten IT-osastojen jakamia vastauksia ASF-dialogissa.

Neuvoston tehtävänä on muotoilla kohdennettuja ja relevantteja toimenpiteitä, jotka viedään toimialalle RBA, Responsible Business Alliance -organisaation kautta.

ASF Advisory Boardissa on mukana pohjoismaiden suurimpia yrityksiä ja julkisia toimijoita, jotka varmistavat, että sinun ja muiden tutkimuksessa esille tuomista ehdotukset ja näkemykset muuttuvat tehokkaiksi ja realistisiksi toimenpiteiksi.

Ruotsin johtavia IT:n ja kestävän kehityksen päättäjiä kokoontuu kerran vuodessa muotoilemaan Atea Sustainability Focusin vuosittaisen asiakasvuoropuhelun pohjalta näkemyksiä, mihin vastuullisuusnäkökohtaan IT-alan tulisi keskittyä kyselyn jälkeisenä vuotena. Tulokset välitetään maailmanlaajuiselle IT-alan kumppanille Responsible Business Alliancelle (RBA) ASF-raportin kautta.

Opas läpinäkyvyyden lisäämiseen hankinnoissa - ASF:n tulos

Vuonna 2018 ensimmäisessä ASF-raportissa pohjoismaiset IT-ostajat nostivat läpinäkyvyyden alan tärkeimmäksi vastuullisuuskysymykseksi. Raportin yleissuosituksena oli kehittää toimialalle yhteinen raportointikehys. RBA on julkaissut "Käytännön oppaan läpinäkyvyyteen hankinnoissa".

Opas on selkeä todiste siitä, että pohjoismaisten IT-ostajien ääni ASF:n kautta on lisännyt globaalin IT-alan läpinäkyvyyttä. Se voi olla tärkeä ja arvokas työkalu sekä teollisuudelle että ostajille, joka muun muassa:

Edistää yhdenmukaistamisen lisäämistä. Raportoimalla yhteisiä huolellisesti valittuja indikaattoreita keskitytään niihin alueisiin, joilla haasteet ovat suurimmat.

Tarjoaa mahdollisuuden vertailuun. Alan toimijoiden vastaavanlainen raportointi helpottaa kestävän kehityksen tulosten vertailua ja myös kehitystä.

Säästää aikaa ja resursseja. Tehokkuus korostuu, koska kaikki toimintatavat perustuvat samoihin indikaattoreihin.