Siirry sisältöön
06-05-2022

Atean tuore vastuullisuusraportti kertoo onnistumisista ja kirittää yhä vaikuttavimpiin tekoihin

Maailman vastuullisin it-palvelualan yritys. Parasta yhtä prosenttia vastuullisuustyössä. Atean pitkäjänteinen työ vastuullisuuden parissa huomioidaan jo kansainvälisesti. Viime vuoden konkreettiset teot on nyt koottu tuoreeseen CSR-raporttiin.

Pitkähiuksinen nainen pitää kädessään tablettitietokonetta, jonka takakannessa on kierrätyssymboli.

”Täytyy myöntää, että tuntuu ihan hemmetin hyvältä, kun olemme saaneet pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstämme paljon tunnustusta ulkopuolisilta. Huomio osoittaa, että olemme oikealla tiellä, vaikka tehtävää toki riittää edelleen”, Atean Sustainability Manager Sari Mattero sanoo.

Mattero viittaa Atea-konsernin viime aikoina saamiin lukuisiin kansainvälisiin tunnustuksiin: sijoitukseen maailman vastuullisimmaksi it-palvelualan yritykseksi Corporate Knightsin Global 100 -indeksissä, nousemiseen Financial Timesin Europe’s Climate Leaders 2021 -listalle ja EcoVadis-arviointiorganisaation myöntämään platinaluokitukseen. Jälkimmäinen kertoo, että Atean vastuullisuustyö kuuluu parhaaseen yhteen prosenttiin yli 85 000 yrityksen joukossa – jo toista vuotta peräkkäin.

Monivuotinen yhteistyö elektroniikkateollisuuden vastuullisuusorganisaatio Responsible Business Alliancen kanssa on tuonut Atealle näkyvyyttä kansainvälisillä areenoilla. ”Atean edustaja Maria Vuorelma oli kutsuttuna puhujana Responsible Business Alliancen ja Brittien ympäristöministeriön järjestämässä tilaisuudessa YK:n COP26-ilmastokokouksessa Glasgow’ssa viime vuonna.”

Kohti vuotta 2030

Vaikka kansainvälisten vertailujen kärkeen pääseminen tuntuukin hyvältä, vastuullisuustyössä ei voi jäädä lepäilemään laakereilla. Atean vastuullisuustyön tähtäin on tällä hetkellä vuodessa 2030.

”Fokuksemme on vahvasti tulevaisuudessa ja jatkuvassa parantamisessa. Teemme erilaisia vastuullisuuden käytännön toimenpiteitä koko ajan ja seuraamme niiden kautta edistymistämme”, Sari Mattero kertoo.

Atean vastuullisuustyö on tiivistetty viideksi kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, joissa huomioidaan YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta. Niistä Atea on tunnistanut viisi, joissa sillä on mahdollisuus vaikuttaa eniten: vastuullinen kuluttaminen, ilmastoteot, sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu sekä kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri.

Tavoitteissa etenemistä seurataan Corporate Social Responsibility -raporteissa, joista uusimpaan on koottu vuoden 2021 tiedot.

”Seuraamme toimintamme tuottamaa hiilijalanjälkeä ja raportoimme tulokset vuosittain omassa hiilijalanjälkiraportissamme. Olemme myös sitoutuneet hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n 1,5 celsiusasteen tavoitteeseen koko konsernissa.”

1:1

1:1-tavoitteellaan Atea haluaa edistää kiertotaloutta it-laitteiden osalta pidentämällä laitteiden käyttöikää – ja loppukädessä niiden pysymistä materiaalikierrossa.

”Visiomme on, että vuonna 2030 jokaista myymäämme laitetta kohti meille palautuu takaisin yksi laite uudelleenkäyttöön tai kierrätettäväksi. Tämä on tavoitteistamme tällä hetkellä tärkein ja siinä riittää paljon tehtävää – mutta se on täysin realistinen ja saavutettavissa. Panostamme tosissamme siihen, että laitteet saavat nykyistä pitemmän elinkaaren. Olen ylpeä, että Atean GoITLoop on Euroopan suurin it-laitteiden uudelleenkäyttö- ja kierrätyskonsepti.”

Vuonna 2021 GoITLoop-palvelun avulla kiersi 436 399 laitetta. Niistä 66 prosentin elinkaari pidentyi uudelleenkäytön myötä.

”1:1 on hyvä esimerkki tavoitteesta, jossa asiakkaamme ovat aktiivisesti mukana. Kestävän kehityksen tavoitteitahan ei saavuteta yksin vaan yhdessä muiden kanssa. Tästä on esimerkkinä vuosittainen Atea Sustainability Focus -kysely, jossa selvitämme pohjoismaisten it-päättäjien näkemyksiä kestävästä kehityksestä. ASF:n avulla lisäämme vuorovaikutusta toimialan ja käyttäjien välillä.”

Atea Sustainability Focus -kyselyn ja erillisen Advisory Boardin avulla kootaan vastaavasti vuosittain raportti, jossa annetaan suosituksia vastuullisuuden lisäämisestä niin it-toimialalle kuin it-laitteita hankkivillekin. Vuoden 2022 raportti keskittyy laitteiden elinkaaren pidentämiseen.

–50 %

Atean tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä puolittaa omat hiilidioksidipäästönsä vuoden 2019 tasosta. Hiilijalanjälki lasketaan kolmesta näkökulmasta: suorat päästöt (Scope 1), epäsuorat ostoenergian päästöt (Scope 2) ja muut epäsuorat päästöt, kuten esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden hankinnasta syntyneet päästöt (Scope 3).

”Olemme jo pitkällä, sillä Scope 1- ja 2-päästömme ovat vähentyneet 42 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Teot voivat olla hyvin yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa, esimerkiksi siirtyminen käyttämään sataprosenttisesti uusiutuvaa sähköä. Oma tavoitteemme on, että vuonna 2030 kaikki toimitilamme käyttäisivät vain uusiutuvaa energiaa.”

TP2B

Ihmiset ovat TP2B-tavoitteen ja The Place to Be -vision keskiössä. Atea haluaa olla houkutteleva työnantaja, joka tarjoaa terveellisen ja turvallisen työympäristön erilaisille osaajille. Esimerkiksi Suomessa on saatu hyvää palautetta Women in IT Path -kampanjasta, jonka tavoitteena on kannustaa naisia työskentelemään it-alalla.

”Mahtavaa on ollut myös se, että vastuullisuustyömme näkyy rekrytoinneissakin. Hakijat ovat kertoneet haastatteluissa, että vastuullisuus on toiminut selkeästi yhtenä houkuttelevuustekijänä. Tämä osoittaa yhtäältä, että työmme tuottaa tulosta ja toisaalta, että vastuullisuus on ihmisille henkilökohtaisesti tärkeää.”

1M+

Atea aikoo kertoa vähintään miljoonalle ihmiselle vastuullisista tavoista hankkia ja käyttää tietotekniikkaa.

”Tässä voimme hyödyntää esimerkiksi Atea Sustainability Focusta sekä 100 % Klubia. Haluamme nopeuttaa matkaa kohti kestävämpää huomista hyödyntämällä miljoonan it-käyttäjän ostovoimaa. Tavoitteeseen kuuluu saada erilaisten it-käyttäjien ääni kuuluviin.”

Sari Matteron mukaan it-hankintoja tekevät ovat yhä enemmän kiinnostuneita kestävästä kehityksestä.

”Suomalaisissa organisaatioissa on selvästi lisätty kestävän kehityksen kriteerejä hankintaan ja kumppanivalintaan. On hienoa, että monet it-ostajat haluavat myös keskustella suoraan kanssamme siitä, mitä voisimme tehdä yhdessä, jotta hankintojen vastuullisuus paranisi.”

100:1

Atean viides tavoite on kasvattaa yrityksen hiilikädenjälki sata kertaa hiilijalanjälkeä suuremmaksi vuoteen 2030 mennessä.

”Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään esimerkiksi hyödyntämällä it-ratkaisuja ja -palveluja”, Sari Mattero kertoo.

Vuonna 2021 Atea auttoi asiakkaitaan vähentämään ja välttämään hiilidioksidipäästöjä kaikkiaan 1 413 219 tonnia erilaisten it-ratkaisujen avulla, esimerkiksi käyttämällä Atean tarjoamia älykkään työpaikan virtuaalineuvotteluratkaisuja matkustamisen sijaan.

Sari Matteron viisi vinkkiä: Näin edistät vastuullisuutta it-hankinnoissa
  1. Vastuullisten tekojen ei tarvitse olla vaikeita ja pienistä askeleista on helppo aloittaa.
  2. Sisällytä vastuullisuus mukaan hankintakriteereihin ja valitse kumppani, joka tekee konkreettisia vastuullisuustekoja.
  3. Aina ei tarvitse ostaa uutta. Hyödynnä myös käytettyä teknologiaa ja mieti miten voit pidentää laitteen käyttöikää.
  4. Kierrätä laitteesi aina, esimerkiksi Atean GoITLoopin kautta.
  5. Sisällytä vastuullisuus it-strategiaasi.