Siirry sisältöön
Atea Cloud yhdistää ainutlaatuisella tavalla paikallisen tuotantoympäristön julkipilvipalveluihin.

Monipilvestä apua organisaatioiden datatulvaan

Monet organisaatiot painiskelevat nykyään jopa hallitsemattomasti kasvavan datamäärän ja sovellusten käytön kanssa. Monipilvipalvelujen avulla on mahdollista sekä ottaa tilanne nopeasti haltuun että varautua tulevaisuuden tarpeisiin – tietoturvasta tinkimättä ja kustannusten räjähtämättä. 

Yksi ratkaisu haasteeseen on monipilvipalvelu, joka yhdistää joustavasti modernin pilven ja perinteisen konesalin parhaat ominaisuudet.

Mikä on Atea Cloud?

Atea Cloud -monipilvipalvelu yhdistää ainutlaatuisella tavalla paikallisen tuotantoympäristön julkipilvipalveluihin tarjoamalla valmiit ja turvalliset yhteydet Microsoft Azureen, AWS:ään (Amazon Web Services) ja IBM Cloudiin. Tuemme asiakkaidemme kasvutarinaa ja digitalisaatiota pitkälle tulevaisuuteen tarjoamalla todellista valinnan vapautta pilvipalveluiden hankintaan.

Moni tarvitsee vielä pitkään kotimaassa sijaitsevia paikallisia it-resursseja, mutta haluaa samaan aikaan hyödyntää myös julkipilvipalveluiden tuomia etuja. Tarjoamme yhteydet eri pilviympäristöjen välille. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota datan koko elinkaaren kattavaan tallennukseen, ja tarjoamme siihen viisi eri tasoa. Atea Cloudin kehittämisessä panostimme merkittävästi myös yhdistettävyyteen asiakkaan omaan kapasiteettiin ja Atea Cloudista julkipilvipalveluihin.

Haluamme ylittää asiakkaidemme vaatimukset kuuntelemalla heidän todellisia tarpeitaan. Atea Cloudin toteutuksessa hyödynnämme markkinoiden parasta teknologiaa ja terävintä osaamista.

 

Mihin Atea Cloudia käytetään?

Tunnistimme seitsemän yleisintä käyttökohdetta, joihin pienemmät ja suuremmat organisaatiot käyttävät Atea Cloudia. Lataa infografiikka ja vertaa, onko joku alueista muutosagendallanne.

Yhteistyössä Hewlett Packard Enterprise

Usein kysytyt kysymykset – monipilvipalvelut ja Atea Cloud

Millaisten organisaatioiden kannatta harkita monipilvipalvelun käyttöönottoa?

Monipilvipalvelu on erittäin toimiva ratkaisu organisaatioille, jotka haluavat kansainvälistyä tai jotka tähtäävät kovaan kasvuun. Se sopii myös asiakkaille, joilla on paljon dataa. Monet yritykset ja julkishallinnon toimijat tarvitsevat juuri nyt tehokkaita ratkaisuja kasvavan datamäärän säilyttämiseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. Atea Cloud -palvelumme mahdollistaa skaalautumisen ja reagoinnin eri tarpeisiin. Viimeistään korona on opettanut, että myös yllätyksiin pitää varautua.

Mitä etuja monipilvipalvelusta on verrattuna perinteisempiin ratkaisuihin?

Monipilvipalvelu on joustava ja skaalautuva, joten se mahdollistaa toiminnan kasvun yksilöllisesti. Näin poikkeusaikoina ketteryys on noussut todella tärkeäksi ominaisuudeksi, kun organisaatioissa on pitänyt nopeasti miettiä uusiksi järjestelmien yhteensopivuuksia, solmia uusia kumppanuuksia ja samalla pitää huolta myös pidemmän aikavälin toiminnan turvaamisesta. Tietoturvasta ei saa tinkiä nopeuden ehdoilla, vaan se on otettava osaksi arkkitehtuuria ja tuotantoprosesseja. Tietoturva on osa laatuajattelua ja se on otettu huomioon kaikessa toiminnassamme.

Joustavan alustan ansiosta voimme tuottaa monenlaisia ennennäkemättömiä palveluita: pitkälle vietyjä asiakasintegraatioita ja turvallisia hybridipalveluita ilman, että alustaratkaisuja pitää erikseen joka kerta miettiä. Atea Cloud kestää kauaskantoiset kehitysloikat. Hybridipilvipalvelumme käyttäjän ei tarvitse myöskään sitoa pääomaa palvelininvestointeihin, ylläpitoresursseihin tai henkilöstön osaamisen ylläpitoon.

Mistä osista Atea Cloud muodostuu?

Atean käytössä on ensisijaisesti hybridiympäristöä varten suunniteltu konesali. Sieltä käsin meillä on yhteys julkipilvipalveluntarjoajiin Euroopassa. Atea Cloud siis edustaa hyvin 2020-luvun trendiä, jossa aiemmin hyvin suljetuista ympäristöistä on pilvien myötä tullut hybridejä ja dynaamisia.

Atea Cloudin palvelut on suunniteltu software defined -arkkitehtuurin ympärille. Politiikkapohjaisilla säännöillä pystymme hallitsemaan yksityisen ja julkisen pilven verkkoympäristöjä sekä saamaan niistä reaaliaikaista analytiikkaa palveluiden tueksi.

Kuinka tietoturvasta huolehditaan monipilvipalvelussa?

Tyypillisesti laitteita hallitaan kirjautumalla laitteeseen ja tekemällä sinne muutos. Sama juttu toistuu julkipilvessä. Mitä monimutkaisempi toteutus, sitä enemmän muutoksia tarvitsee tehdä ja sitä enemmän virhealttius kasvaa. Atea Cloudissa voimme sen sijaan käskyttää kerralla kaikki konesalimme laitteet ja venyttää käskyn myös asiakkaan julkipilveen. Näin työ on nopeampaa ja virheiden mahdollisuus vähäisempi. Järjestelmä on siis sekä turvallinen että kustannustehokas.

Meneekö kaikki julkipilveen?

Osalle asiakkaistamme on hyvin tärkeää, että toiminta perustuu kansalliseen, korkeaan tietoturvaan Suomen rajojen sisäpuolella. Siksi on tärkeää, että meillä on fyysinen konesali, jonka tunnemme kuin omat taskumme.

Konesalissamme kaikki on uutta, ja teknologia tukee automatisointia sekä itsepalvelua. Tarjoamme salissamme myös tilaa myös asiakkaan omalle raudalle. 

 

Atea Cloud tarjoaa merkittäviä hyötyjä

  • Ostat sähköisestä portaalista tarvitsemasi it-resurssit hallitusti ja turvallisesti myös julkipilvestä. Jokaiselle työkuormallesi löytyy palvelusta tarkoituksenmukaisin vaihtoehto.
  • Keskityt yhä paremmin oman ydinliiketoimintasi ja palveluidesi kehittämiseen.
  • Turvaat sovellustesi ja datasi korkean käytettävyyden.
  • Reagoit nopeammin myös muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin.
  • Hankit joustavasti myös kahdennettuja it-ympäristöjä.
  • Saat tarvitsemasi hybridipilvipalvelut myös jatkuvana palveluna ja käytät halutessasi myös Atean monipuolisia asiantuntijapalveluita.
  • Varmistat jatkuvasti kehittyvän it-ympäristön.
  • Tiedät mistä maksat, ja saat kattavan raportoinnin.
icon.

Tietoturvallinen ja jatkuvasti kehittyvä Atea Cloud

Atea Cloudin ohjelmisto-ohjattu konesali on energiatehokas, Katakri-vaatimukset täyttävä ja pilvipalveluiden turvallisuuden arviointikriteeristön PiTuKrin vaatimusten mukainen. Konesalitilat ja teknologiaratkaisut ovat äärimmäisen toimintavarmoja.

Moderniin teknologiaan, kuten tekoälyyn, perustuvalla Atea Cloudilla varmistamme asiakkaillemme jatkuvasti kehittyvän, suorituskykyisen, skaalautuvan ja tietoturvallisen hybridipilven. Pitkälle automatisoituun Atea Cloudiin tuomme jatkuvasti uusia ominaisuuksia ja rajapintoja. Meillä on vahvaa osaamista it-infrastruktuureista, pilviteknologioista ja palvelutuotannosta.

Testaamme asiakkaamme sovellusten käytettävyyden, datan saatavuuden ja varmistamme tietoturvan ennen tuotantokäyttöä. 

Atea Cloud

Kenelle Atea Cloud soveltuu?

Atea Cloud on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat hyödyntää modernia hybridipilvipalvelua, eivätkä halua sitoa pääomaansa palvelinratkaisuinvestointeihin, ylläpitoresursseihin tai henkilöstön osaamisen ylläpitoon.  Palvelu mahdollistaa joustavan palvelimien käytön liiketoiminnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Mistä osista Atea Cloud muodostuu?

Atean käytössä on ensisijaisesti hybridiympäristöä varten suunniteltu konesali. Sieltä käsin meillä on yhteys julkipilvipalveluntarjoajiin Euroopassa. Atea Cloud siis edustaa hyvin 2020-luvun trendiä, jossa aiemmin hyvin suljetuista ympäristöistä on pilvien myötä tullut hybridejä ja dynaamisia.

Atea Cloudin palvelut on suunniteltu software defined -arkkitehtuurin ympärille. Politiikkapohjaisilla säännöillä pystymme hallitsemaan yksityisen ja julkisen pilven verkkoympäristöjä sekä saamaan niistä reaaliaikaista analytiikkaa palveluiden tueksi.