04-04-2023

Pilvimatkan 6 yleisintä haastetta – kuinka ne ratkaistaan?

Nainen painonnostotangon takana, puistee käsistään magnesiumia, josta muodostuu pilvi.

Kun yritykset ottavat yhä enemmän käyttöön pilvipalveluita ja hybridiympäristöjä, tietohallintojohtajat kohtaavat erilaisia haasteita, jotka liittyvät näiden ympäristöjen suunnitteluun, arkkitehtuuriin, käyttöönottoon ja hallintaan. Pilvipalveluiden käyttöönotto voi tuoda haasteita myös integraatioihin, tietoturva- ja hallintokysymyksiin sekä yllättäen kasvaviin kustannuksiin. Kokemuksesta tiedämme, ettei yksi ja sama pilviratkaisu toimi kaikille. Tämän vuoksi on tärkeää valita oikeat pilvipalvelut, jotka sopivat juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin.

Kerromme sinulle seuraavaksi muutamia yleisimpiä haasteista, joita tietohallintojohtajat kohtaavat pilvi- ja hybridipilvimatkoillaan.

1. Integrointi ja yhteentoimivuus

Yksi tärkeimpiä haasteita ratkaistavaksi liittyy vanhojen järjestelmien integrointiin osaksi pilvipohjaisia ratkaisuja sekä varmistaa, että ne toimivat saumattomasti yhdessä.

Monet harkitsevat sovellustensa siirtämistä pilvipohjaisille alustoille. Pilvipohjaiset alustat mahdollistavat kustannussäästöjä ja paremman käytettävyyden. Siirtyminen pilveen vaatii uusia taitoja ja osaamista, joka voi olla arvaamaton suhteessa aikatauluihin ja budjettiin. Onnistuneen pilviadaptaation taustalla on useita vaiheita: pilvistrategia, määrittely, suunnittelu, testaus, migraatio, innovaatio, vaatimuspolitiikka ja hallinta.

2. Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Tietoturva- ja vaatimustenmukaisuuskysymykset, sekä regulaatiot ovat tietohallintojohtajille aina etusijalla, ja pilvi tuo mukanaan uusia riskejä ja sääntelyvaatimuksia. Tietohallintojohtajan on varmistettava, että pilvipalveluntarjoajat täyttävät tarvittavat vaatimukset turvallisuuden ja regulaatioiden osalta ja että heidän oma organisaationsa on valmis hallitsemaan pilven turvallisuutta.

Tietohallintojohtajien on varmistettava, että pilvipalveluntarjoajat täyttävät tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset suorittamalla turvallisuusarviointeja ja neuvottelemalla sopimuksia, jotka koskevat tietojen yksityisyyttä, turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Tietohallintojohtajien tulee myös laatia tietoturvakäytännöt, -menettelyt ja -hallintakeinot pilviympäristöille sekä suorittaa säännöllisiä tarkastuksia ja arviointeja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

3.Tiedonhallinta

Tiedonhallinta ja tiedon hallinnointi on usein kriittinen haaste, sillä pilvisovellusten tuottaman tiedon määrä on valtava. Tietohallintojohtajat voivat vastata tiedonhallinnan haasteisiin laatimalla tiedonhallintakäytännöt ja -menettelyt, jotka kattavat tietojen luokittelun, tallennuksen, säilyttämisen ja käytön. Tietohallintojohtajien on otettava käyttöön tiedonhallintakäytäntöjä ja -työkaluja varmistaakseen, että tietoturvallisuus, yhteensopivuus sekä tiedon hyödyntäminen tehokkaasti liiketoiminnan tavoitteiden tukemiseksi.

4. Kustannusten hallinta

Pilvipalvelu voi tarjota merkittäviä kustannussäästöjä, mutta se voi myös olla kallista, jos pilvipalveluita ei hallita kunnolla. Kohonneiden kustannusten taustalla voi olla sekava yhdistelmä perintistä on-prem kapasiteettiä, sekä julkisia ja hybridipilviä. Tietohallintojohtajien on tarkkailtava huolellisesti pilven käyttöä ja optimoitava kustannukset tehokkaan resurssien allokoinnin ja työkuorman hallinnan avulla. He voivat myös käyttää hallintatyökaluja kulujen seuraamiseen, kustannussäästömahdollisuuksien tunnistamiseen ja budjettien hallintaan.

5. Riittävän osaamisen varmistaminen

Julkipilvipalvelut vaativat uusia taitoja ja asiantuntemusta, ja tietohallintojohtajien on varmistettava, että heidän tiiminsä on koulutettu ja tiimillä on valmiudet hallita pilviympäristöjä tehokkaasti. Tämä voi sisältää uusien kykyjen palkkaamisen, palveluiden ulkoistamisen luotettavalle kumppanille, koulutus- ja kehitysohjelmien tarjoamisen sekä jatkuvan oppimisen ja innovaation kulttuurin edistämisen.

6. Luotettavan toimittajan valinta ja hallinta

Tietohallintojohtajien on hoidettava huolellisesti suhteitaan pilvipalveluntarjoajiin ja varmistettava, että he saavat tarvitsemansa palvelut kohtuulliseen hintaan. Tämä edellyttää tehokasta toimittajan valintaa, neuvotteluja ja jatkuvaa hallintaa sen varmistamiseksi, että palvelutasot saavutetaan ja kustannukset optimoidaan.

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka Atean CloudTrack-palvelu voi auttaa sinua hallitsemaan pilvipalveluiden haasteita?