Siirry sisältöön
Takaisin It-konsultointipalvelut

Tietoliikennekonsultointi

Tietoliikenneverkko muodostaa perustan kaikelle it-toiminnalle organisaation koosta tai toimialasta riippumatta. Organisaatioiden tietotekniikan kokonaisuus on usein rakentunut vuosien mittaan pala palalta. Toiminnot saattavat olla usein päällekkäisiä, vaikeasti hallittavia ja epätaloudellisia. Kokonaiskuvan hahmottaminen itse ei ole aina kovin helppoa ja edessä olevat muutokset ovat haastavia. Tietoliikenneverkkojen suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa valita asiantuntevat ja kokeneet konsultit rakentamaan yksityiskohdista kokonaiskuva, jolla taataan tietoliikeverkon pitkä elinkaari.
Atea konsultointi - Veli-Matti Rautiainen

”Toteutamme korkeatasoisia verkko- ja tietoturvaratkaisuja yhteistyössä johtavien teknologiavalmistajien kanssa. Näin suojaamme ja varmistamme asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa. Tietoliikennekonsultoinnin tavoitteena on tukea asiakkaidemme liiketoimintastrategiaa sekä toiminnallisesti että tietoturvallisesti. Konsulttimme tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme ja laite- sekä ohjelmistovalmistajien kanssa, jotta suunnittelemamme ja toteuttamamme it-ratkaisut palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaidemme toimintaa. Vahvuutemme on it-alan paras osaaminen yhdistettynä johtaviin teknologiaratkaisuihin”, Veli-Matti Rautiainen kertoo.

Ota yhteyttä Veli-Mattiin

Tietoliikennekonsultointi

Toteutamme korkeatasoisia verkko- ja tietoturvaratkaisuja käyttäen johtavien teknologiavalmistajien ratkaisuja. Suunnittelun lähtökohtana on organisaationne liiketoiminnan ymmärtäminen, käsitys nykytilasta sekä tieto tulevaisuuden tahtotilasta. Näiden elementtien pohjalta suunnittelemme uuden verkkoarkkitehtuurin, jonka kaikkien teknisten ratkaisujen tärkeimpänä tehtävänä on turvata organisaation liiketoiminnan jatkuvuus.

Arkkitehtuurisuunnitelman mukaisen verkon käyttöönotto voi olla joko projekti tai jatkuva prosessi, jossa olemme organisaation kumppanina varmistamassa ympäristön kehittämisestä suunnitelmien mukaisesti.
Vahvuutemme on alan paras osaaminen yhdistettynä johtaviin teknologiaratkaisuihin sekä Atean laajat mahdollisuudet yhdistää kaikki it:n osa-alueet tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa. Tietoliikennekonsultointimme yhdistää näkemyksen, parhaat käytännöt, soveltuvimmat ratkaisut ja parhaan osaamisen. 

Atean it-konsultit ovat kouluttautuneet ja sertifioituneet korkeimmille mahdollisille tasoille esim. Aruban ja Ciscon (ACMX, ACDX, ACCX, CCIE, CCNP) sertifioinneissa ja olemme teknologiaratkaisujen huippuosaajina myös kansainvälisesti arvostettuja.

Tietoliikennekonsultointi auttaa mm. seuraavissa verkkoratkaisujen haasteissa:

• Verkkojen dokumentaatio on puutteellinen
• Vikasietoisuussuunnitelma puuttuu
• Liiketoiminnalle kriittisiä sovelluksia ei ole huomioitu riittävästi
• Ei tiedetä / nähdä, mitä verkossa liikkuu
• Vanhentuneiden laitteiden tilalle ostetaan uusia samanlaisia
• Verkon ongelmia pyritään korjaamalla uusilla laitteilla, mutta ei tiedetä mistä esim. verkon suorituskykyongelmat johtuvat
• Visio ja roadmap tietoliikenteen kehittämisessä kateissa / puutteellinen
• Tukien ja ylläpitojen tilanne vaihtelee
• Tietoturvaa tehdään takamatkalta ja suunnitelma puuttuu / on puutteellinen

Takaisin It-konsultointipalvelut
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer