Siirry sisältöön
Tietoliikenneverkko muodostaa perustan kaikelle it-toiminnalle organisaation koosta tai toimialasta riippumatta. Organisaatioiden tietotekniikan kokonaisuus on usein rakentunut vuosien mittaan pala palalta. Toiminnot saattavat olla usein päällekkäisiä, vaikeasti hallittavia ja epätaloudellisia. Kokonaiskuvan hahmottaminen itse ei ole aina kovin helppoa ja edessä olevat muutokset ovat haastavia. Tietoliikenneverkkojen suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa valita asiantuntevat ja kokeneet konsultit rakentamaan yksityiskohdista kokonaiskuva, jolla taataan tietoliikeverkon pitkä elinkaari.

Tietoliikennekonsultointi

Toteutamme korkeatasoisia verkko- ja tietoturvaratkaisuja käyttäen johtavien teknologiavalmistajien ratkaisuja. Suunnittelun lähtökohtana on organisaationne liiketoiminnan ymmärtäminen, käsitys nykytilasta sekä tieto tulevaisuuden tahtotilasta. Näiden elementtien pohjalta suunnittelemme uuden verkkoarkkitehtuurin, jonka kaikkien teknisten ratkaisujen tärkeimpänä tehtävänä on turvata organisaation liiketoiminnan jatkuvuus.

Arkkitehtuurisuunnitelman mukaisen verkon käyttöönotto voi olla joko projekti tai jatkuva prosessi, jossa olemme organisaation kumppanina varmistamassa ympäristön kehittämisestä suunnitelmien mukaisesti.
Vahvuutemme on alan paras osaaminen yhdistettynä johtaviin teknologiaratkaisuihin sekä Atean laajat mahdollisuudet yhdistää kaikki it:n osa-alueet tukemaan asiakkaidemme liiketoimintaa. Tietoliikennekonsultointimme yhdistää näkemyksen, parhaat käytännöt, soveltuvimmat ratkaisut ja parhaan osaamisen. 

Atean it-konsultit ovat kouluttautuneet ja sertifioituneet korkeimmille mahdollisille tasoille esim. Aruban ja Ciscon (ACMX, ACDX, ACCX, CCIE, CCNP) sertifioinneissa ja olemme teknologiaratkaisujen huippuosaajina myös kansainvälisesti arvostettuja.

Tietoliikennekonsultointi auttaa mm. seuraavissa verkkoratkaisujen haasteissa:

• Verkkojen dokumentaatio on puutteellinen
• Vikasietoisuussuunnitelma puuttuu
• Liiketoiminnalle kriittisiä sovelluksia ei ole huomioitu riittävästi
• Ei tiedetä / nähdä, mitä verkossa liikkuu
• Vanhentuneiden laitteiden tilalle ostetaan uusia samanlaisia
• Verkon ongelmia pyritään korjaamalla uusilla laitteilla, mutta ei tiedetä mistä esim. verkon suorituskykyongelmat johtuvat
• Visio ja roadmap tietoliikenteen kehittämisessä kateissa / puutteellinen
• Tukien ja ylläpitojen tilanne vaihtelee
• Tietoturvaa tehdään takamatkalta ja suunnitelma puuttuu / on puutteellinen

Tutustu konsultteihin

Jani Kaljunen
Network Architect

Jani Kaljunen toimii Atean tietoliikennekonsultoinnin tiimissä Architectin roolissa. Janin erityisosaamisaluetta ovat yritysverkkoratkaisut ja hän on suorittanut uuden CCIE Enterprise Infrastructure –sertifikaatin.

Jukka Okkonen
Network Architect

Jukka Okkonen on osa Atean it-konsultoinnin asiantuntijakaartia ja toimii tietoliikenteen Network Architect -tehtävässä. Jukan erityisosaamisaluetta on vaativien ylätason yritysverkkoratkaisujen suunnittelu ja toteutus ja hän on CCIE-sertifioitu.

Nina Hanikka
Architect

Nina Hanikka toimii tietoliikennekonsultoinnin tiimissä Network Architect -tehtävässä. Nina on erikoistunut vaativaan ylätason yritysverkkoratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. Ninalla on myös CCIE -sertifiointi.