Siirry sisältöön
Laadukkaasti toteutettu langaton verkko mahdollistaa joustavat työtavat, ja toimii alustana uusille sovelluskohteille. Toimivalla yritysverkolla on positiivinen vaikutus työtehoon ja toimintatapojen digitalisaatioon. Langattoman verkon toiminnan kannalta on tärkeä tuntea käyttötavat ja käytettävät sovellukset sekä niiden verkolle asettamat laatuvaatimukset.

Atean asiantuntijat suorittavat WLAN-verkon toimivuuden ja käytettävyyden testauksen, kuuluvuusmittauksen ja analysoinnin ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen työkalujen avulla. Mittauksessa selvitetään myös tukiasemien kaapeloinnit ja ohjelmistoversiot, kapasiteetti ja tietoturvan taso.

Mittauksella selvitetään verkon palvelukyky ja havaitaan mahdolliset pullonkaulat ja kehityskohteet. Mittauksen avulla saadaan myös verkon mitoitustieto ja voidaan määritellä parhaat paikat tukiasemille ja niiden parametrointi.  

WLAN-verkon mittauspalvelun hyödyt

Atean it-konsulttien toteuttaman mittauksen tuloksena on visuaalisesti selkeä ja helposti ymmärrettävä raportti verkon peitosta ja palvelukyvystä.

Verkkokartoituksen dokumenttina tuotetaan kuvaus tukiasemien sijoittelusta, konfiguraatiosta, ohjelmistoversioista, tietoturvasta ja mahdollisista havaituista ongelmista. Jokaisesta osa-alueesta esitetään myös mahdolliset kehitysehdotukset.

Liiketoiminnan turvaaminen

  • Tunnetaan WLAN-verkon palvelukyky ja tietoturvan taso
  • Varmistetaan verkon toiminta kaikissa käyttötapauksissa
  • Havaitaan WLAN-verkon ongelmat ja saadaan suunnitelma niiden korjaamiseksi

Kustannussäästöt

  • Löydetään optimaaliset paikat tukiasemille tarvittavan kapasiteetin saavuttamiseksi

  • Minimoidaan käyttökatkot ja varmistetaan laadukas loppukäyttäjäkokemus