Siirry sisältöön
Verkon arkkitehtuuri suunnitellaan niin, että liiketoiminnan vaatimat käyttötapaukset on huomioitu ja liiketoiminnan jatkuvuus on mahdollisimman hyvin turvattu. Tietoverkon arkkitehtuurityön avulla tuotetaan ohjeisto, jonka pohjalta verkkoa voidaan rakentaa tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa. Arkkitehtuurityössä huomioidaan verkon ylläpidettävyys sen elinkaaren aikana.

Tietoverkon arkkitehtuurityöpaja sopii kaikille organisaatioille, jotka haluavat rakentaa it-palvelut turvalliselle, hallittavalle ja vakaalle perustalle tai tilanteessa, jossa ollaan siirtymässä esim. pilvipalveluiden käyttöön.

Arkkitehtuurityö koostuu seuraavista vaiheista:

• Liiketoiminnan tarpeiden ja sovellusten vaatimusten läpikäynti
• Tietoliikenneympäristön nykytilan selvitys
• Kehitystarpeiden analysointi
• Suunnittelun periaatteiden kuvaus
• Liiketoimintalähtöisen verkkoarkkitehtuurin kuvaus
• Arkkitehtuurin esittely

Tietoverkon arkkitehtuurityöpajan hyödyt

Liiketoiminnan turvaaminen

  • Arkkitehtuurityö toimii ohjeistona verkon kehittämiselle liiketoiminnan käytettävyysvaatimusten mukaisesti
  • Tietoliikenneympäristön suunnittelun perustaksi määritellään myös verkkoarkkitehtuurin tietoturva
  • Arkkitehtuurissa on varauduttu liiketoiminnan kasvuun ja toiminnan vikasietoisuusvaatimuksiin


Kustannussäästöt

  • Arkkitehtuurityötä pohjana käyttäen tulevat muutokset on kevyempi suunnitella
  • Arkkitehtuurin mukaiset hankinnat on helpompi mitoittaa ja ajoittaa oikein