Siirry sisältöön
Tietoverkko on digitalisaation perusta. Erilaiset käyttötavat ja sovellukset vaativat tietoverkolta mukautumista ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeä huolehtia tietoverkon palvelukyvystä kaikissa käyttötapauksissa. Tietoliikennekonsulttimme suunnittelevat verkot vastaamaan näitä tarpeita. Suunnittelutyön perustana on ymmärrys organisaationne liiketoiminnasta sekä tietoverkon nykytilasta.

Liiketoimintatarpeiden muuttuessa tai verkkoinfrastruktuuria uusittaessa on tärkeää ymmärtää verkon nykytila ja sen kyky palvella. Kartoituksen pohjalta voidaan tehtävät investoinnit mitoittaa ja suunnitella tarkasti ja varmistaa toteutettavan ratkaisun kustannustehokkuus ja palvelukyky. Uudella liiketoimintasovelluksella tai muulla muutoksella toimintaympäristössä on aina vaikutus verkon vaatimuksiin ja tässäkin tapauksessa huolellinen kartoitus toimii suunnittelun pohjana.

Tietoverkon kartoituspalvelun hyödyt

Lopputuloksena syntyy verkon fyysinen ja looginen kuva sekä kuvaus reitityksistä, osoitteistuksesta ja
virtuaaliverkkojen käytöstä.

Liiketoiminnan turvaaminen

  • Uusien liiketoimintatarpeiden ja sovellusten käyttöönotto on riskittömämpää
  • Verkon nykytilan palvelukyky tunnetaan ja se on dokumentoitu
  • Mahdollisten verkossa esiintyvien häiriöiden ehkäisy on helpompaa ja nopeampaa

Kustannussäästöt

  • Kehitystarpeet ja niiden vaatimat investoinnit voidaan mitoittaa tarkemmin