17-05-2024

Kuinka valmistaudut NIS2 -direktiivin voimaantuloon?

NIS2-direktiivin astuu voimaan lokakuussa 2024, jonka tavoitteena on kyberturvallisuuden yhteisen tason varmistaminen kaikkialla Euroopan unionissa. Direktiivi säätää tietoturvavelvollisuuksista ja häiriöraportoinnista useilla eri sektoreilla. Atean ja Ciscon asiantuntijat istuivat pyöreän pöydän ääreen keskustelemaan, miten NIS2 -direktiivin voimaantuloon on varauduttu ja kuinka valmistautua lokakuuhun.

Saat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Kenelle NIS2 tulee yllätyksenä?
  • Mihin NIS2:llä pyritään, miksi se on luotu?
  • Miten NIS2 –direktiivin tuloon tulisi varautua, varsinkin jo aika on kortilla?
  • Kuinka tunnistaa ne kohteet, joihin tulee keskittyä?
  • Ciscon opas NIS2-direktiiviin. Miten sitä tulee hyödyntää ja miten se auttaa?
    Selvitä, mitkä ovat kolme miminiasiaa joita tulee tehdä IT-infran osalta.
  • Elämä NIS2 –direktiivin voimaantulon jälkeen. Miten tietoturva, organisaatiot ja maailma muuttuu?