Siirry sisältöön
Takaisin Tiedonhallintakonsultointi

Dell Boomi kickstart järjestelmäintegraatioihin

Dell Boomi kickstartissa valitaan konsultointimme avustuksella nopeaan dataintegraatioon soveltuva, organisaatiollesi arvoa tuottava järjestelmäpari ja toteutetaan dataintegraatio. Palvelun avulla organisaatio saa hyvän käsityksen nykyaikaisista integraatiomahdollisuuksista ja voi hyödyntää niitä liiketoiminnan kehittämiseen ja tiedon integrointiin.

Dell Boomi kickstart -konsultoinnin avulla integraatioihin tuottavuutta

Organisaatioissa on kasvavissa määrin eri toimintoja tukevia tietojärjestelmiä, jotka usein toimivat täysin irrallaan toisistaan, vaikka toiminnot ja prosessit ovat vahvasti linkittyneitä toisiinsa.

Järjestelmäintegraatioiden myötä tiedonkulkua eri ohjelmistojen välillä voidaan automatisoida ja tehostaa, jolloin samojen asioiden kirjaaminen useampaan järjestelmään muuttuu tarpeettomaksi. Dell Boomi -alusta mahdollistaa järjestelmäintegraatioiden toteuttamisen tavanomaisia integraatiotyökaluja tehokkaammin.

 

Mikä on Dell Boomi?

Dell Boomi on pilvipohjainen integrointialusta, jolla voidaan liikuttaa tietoa järjestelmien (pilvipalvelut ja on-premises) välillä molempiin suuntiin saumattomasti ja nopeasti. Dell Boomin avulla esimerkiksi tuotannonohjaus- ja CRM -järjestelmä saadaan keskustelemaan keskenään mm. asiakastietojen osalta.

Integraatiot rakennetaan selkeässä graafisessa käyttöliittymässä, joka ei vaadi koodaustaitoja. Boomi AtomSphere -alusta tarjoaa lisämoduulit master datan hallintaan, työnkulkujen automaatioon, API:en hallintaan sekä EDI-yhteyksien muodostamiseen.

Dell Boomi -palvelun hyödyt

Integraatioiden myötä inhimillisten virheiden osuus pienenee samaan aikaan kun tiedonvälityksen ja toimintojen tehokkuus kasvaa. Tämä mahdollistaa työnkulkujen ja prosessien johdonmukaisuuden ja vakioimisen, jolloin prosessien hallinta ja valvonta selkeytyy.

Tämä vapauttaa työntekijöiden aikaa mielekkäämpiin ja tuottavampiin työtehtäviin. Integraatioalustalla voidaan korvata organisaation olemassa olevia ja vanhakantaisempia point-to-point -integraatioita, joiden hallinta ja jatkokehitys on usein hidasta ja kustannukset yllättäviä.

Liiketoiminnan turvaaminen

  • Integraatioiden myötä inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee
  • Työnkulkujen suoritusnopeus paranee ja nopeutumisen myötä asiakastyytyväisyys paranee
  • Rutiininomaisia ja epämielekkäitä työtehtäviä voidaan vähentää ja resursseja voidaan käyttää tuottavaan työhön
  • Työn suorittaminen ei enää ole sidottu toimistoaikaan
  • Prosessien hallinta ja valvonta helpottuu

Kustannussäästöt

  • Integraatioratkaisut skaalautuvat tarpeen mukaan
  • Jatkokehitys on edullisempaa ja nopeampaa

Puuilolla järjestelmäintegraatiot mahdollistivat uutta kasvua

Takaisin Tiedonhallintakonsultointi
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer