Siirry sisältöön
Atean lähitukipalvelun asiantuntijat voivat olla jatkuva vahvistus tiimillenne tai olla paikalla sovittuina päivinä. Atean lähituki jalkautuu oman organisaatiosi työntekijöiden joukkoon ja toteuttaa tukipalveluita kasvokkain. Lähitukemme on paikalla jatkuvasti vahvistuksena omaan ammattilaistiimiinne tai sovittuina päivinä. Tarvittaessa toimitamme sekä lähitukea että puhelimitse tapahtuvaa käyttäjätukea. Oleellista on, että Atean lähitukipalvelu on räätälöitävissä jokaisen asiakkaan omien tarpeiden mukaan, jolloin resursseja vapautuu oman tuottavuuden lisäämiseen.

Atean lähituki auttaa monissa tilanteissa

  • kun organisaatioon hankitaan uusia laitteita ja tarvitaan apua niiden käyttöönotossa
  • kun laitteessa ilmenee ongelma, jota ei pystytä ratkaisemaan palvelupisteestä käsin etähallintatyökalujen avulla
  • kun halutaan organisaatioon palvelupiste, josta loppukäyttäjät saavat apua it-asioissa
  • kun tarvitaan yksi kontaktipiste huoltoon toimitettavien ja sieltä palautuvien laitteiden käsittelyyn
  • kun halutaan, että käytöstä poistuneet laitteet kierrätetään asianmukaisesti

Asiakastarpeen mukaan räätälöityä palvelua

Atean lähitukipalvelu on aina asiakastarpeen mukaan mitoitettua yksilöityä palvelua. Nimeämme tukisopimusasiakkaillemme yksilöidyt lähitukihenkilöt, jotka pääosin tuottavat palvelun. Asiakkuuteen perehdytetään myös varahenkilöt loma- ja sairastapauksien varalle. 

Asiakas saa Ateasta omaa liiketoimintaansa ja omia prosessejaan tukevan kumppanin, jolloin aikaa ja resursseja vapautuu tuottavuuden lisäämiseen, koska palvelukumppani vastaa ammattitaitoisesti omastaan. Atealla on vuosien menestyksekäs kokemus ja alueellinen osaaminen lähitukipalvelun tuottamisesta. 

Miksi Atea?

Lähitukipalveluiden käytöstä on asiakkaalle monia hyötyjä:

  1. Kontrolli: lähitukipalveluita tuotetaan sovittuina palveluaikoina ja sovittujen palveluaikojen mukaisesti
  2. Laatu: Palvelusopimuksen avulla taataan tietty/haluttu palvelun taso
  3. Joustavuus: Asiakas voi tilata lähitukipalvelua joustavasti omien tarpeidensa mukaisesti
  4. Säästöt: Ei investointeja omaan it-tukihenkilöstöön ja sen tietotaidon ylläpitoon ja kehittämiseen.
  5. Kattavuus: Asiakas saa käyttöönsä Atean koko maan kattavan lähitukipalveluhenkilöstön.