27-11-2023

Teknologian taajuudella: SOTE ja digitaaliset palvelut

Tähän jaksoon olemme saaneet vieraaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Ilkka Haatajan. Millaisia digitaalisia palveluita Pohjois-Pohjanmaalla hyödynnetään nyt? Mitä onnistumisia ja haasteita palveluita digitalisoidessa on kohdattu? Mitkä ovat Ilkan mielipiteet tekoälyn hyödyntämisestä hyvinvointialueilla? Kuuntele jakso ja syvenny kanssamme hyvinvointialueiden digitaalisiin palveluihin.