Siirry sisältöön
Työpajan avulla osallistujille selkeytyy käsitys siitä, miten oman organisaation perusprosesseja, hallinnollisia ja teknisiä työnkulkuja sekä toistuvia toimintoja saadaan siirrettyä Microsoft 365 -työkaluilla nykyistä tuottavammin hoidettavaksi. Tuottavuustyöpaja varmistaa, että M365-tarjoomasta saadaan täysi hyöty irti ja valitaan oman organisaation toimintaa parhaiten hyödyttävät työkalut liiketoiminnan tukemiseen.

Tuottavuus työssä on tänä päivänä paitsi kustannustekijä, myös tärkeä osa työn mielekkyyttä. Tuottavuus saavutetaan, kun olemassa olevia prosesseja ja työnkulkuja saadaan kehitettyä tai korvattua tehokkaammilla, nopeammilla, mielekkäämmillä, helpoimmilla tavoilla toimia. Microsoft 365 tarjoaa paljon hyviä työkaluja. Hyöty työvälineistä realisoituu vasta, kun ihmiset muuttavat työskentelytapojaan ja organisaatiolla on yhteinen näkemys siitä miten, millä ja missä asioita tehdään.

Työn tekeminen on vuorovaikutusta joko ihmisten välillä tai ihmisen ja työkalun kesken ja säännöllisesti on hyvä analysoida minkälaista viestintää ja kommunikointia toteutetaan yrityksen sisällä ja suhteessa yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin.

M365-tuottavuustyöpajan hyödyt

Tavoitteena kartta, joka ohjaa Microsoft 365 -käyttöönottoa käytännön tasolla. Osa käyttöönottosuunnitelmasta muotoutuu kuin itsestään, osassa täytyy tehdä tietoisia päätöksiä.

Liiketoiminnan turvaaminen

Mahdollistetaan turvallisen pääsyn liiketoimintatietoon päätelaiteriippumattomasti

  • Muodostetaan organisaation näköinen tapa hyödyntää pilvipalveluja ja saadaan oikeat työkalut oikeaan tarpeeseen
  • Luodaan hyvät lähtökohdat toimintatapojen ja tuottavuuden jatkokehittämiselle

Kustannussäästö

  • Saadaan M365-investoinnista kaikki liiketoimintahyöty irti
  • Tehostetaan teknisiä valintoja ja jatkoinvestointien mitoitusta ja ajoittamista

Ota yhteyttä

Jani Brander
Head of Productivity Consulting

Jani Brander toimii Atean it-konsultoinnin digitaalinen työpaikka -tiimin esimiehenä.