08-10-2023

ChromeOS-laitteet terveydenhuollon etäpalveluissa

Digitalisaation nopea kehitys on tuonut etäpalvelut osaksi meidän jokaisen arkea. Mitä sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluiden päätelaitteelta sitten vaaditaan ja mitä pitäisi ottaa laitevalinnoissa huomioon?

Mia Bergius, Atea.
Mia Bergius
Google Business Manager
ChromeOS-laitteet terveydenhuollon etäpalveluissa.

Me käyttäjät asioimme sujuvasti verkkopankissa, täytämme veroilmoituksemme verkossa, kuljetamme toimistoa sinne mihin itsekin menemme ja pidämme yhteyttä läheisiin erilaisten viestintäpalveluiden kautta. Voidaan siis todeta, että digitalisaation nopea kehitys on tuonut etäpalvelut osaksi meidän jokaisen arkea. On siis vain luonnollista, että kasvavassa määrin myös sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin pyritään tuottamaan erilaisia etäpalveluita perinteisten kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten rinnalle.

Tutkimusten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluiden käyttö on kasvanut jo useita vuosia peräkkäin kaikissa ikäryhmissä. Selvitysten mukaan niiden tarjontaa ja käyttöä voisi lisätä merkittävästi, jonka myötä saavutettavissa olisi säästöjä yksityishenkilöille, työnantajille ja koko yhteiskunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut kansalliseksi tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä 35% kontakteista hoidetaan sähköisin välinein.

Sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalvelut ovat laaja käsite, jonka Valvira määrittelee näin: “Terveydenhuollon etäpalveluissa (etähoito) potilaan tutkiminen, taudin määrittäminen, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset perustuvat esimerkiksi videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. Sosiaalihuollon etäpalvelut (etähoiva) voivat kohdistua esimerkiksi asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen, kotona asumisen tukemiseen tai asiakassuunnitelmien seurantaan ja uudelleen arviointiin etäyhteyksin asiakkaan kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalveluiden yleisiä käyttökohteita


Tässä tekstissä keskitymme etäpalveluiden käyttökohteiden kautta pohtimaan, mitä etäpalveluiden päätelaitteelta pääasiassa vaaditaan? Päätelaitteen valintaa vaikuttaa ensisijaisesti sen käyttökohde. Uudenlaisia käyttökohteita syntyy palveluiden kehittyessä, mutta tällä hetkellä etäpalveluita käytetään menestyksekkäästi mm. seuraavissa käyttökohteissa:

Potilasviihde ja -asiointi: Toisinaan palveluita käytetään etänä myös terveydenhuollon toimipisteistä käsin. Tavallisia esimerkkejä tästä ovat avoimet asiakaspäätteet, joita käyttäjät voivat lainata joko viihdekäyttöön tai vaikkapa korvaushakemusten täyttämiseksi. Toisinaan kyseessä saattaa olla esimerkiksi itsepalvelupääte. Tällainen käyttötapaus asettaa päätelaitteelle erittäin suuret vaatimukset tietoturvan ja -suojan näkökulmasta, sillä on erittäin inhimillistä, että käyttäjät eivät osaa tai muista poistaa laitteelta omia tietojaan käytön päättyessä. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että päätelaite määritetään suojaamaan käyttäjää estämällä laitteelle ohjelmien asentaminen ja määrittämällä käyttöön tietojen automaattinen poistaminen. ChromeOS-laitteissa tällaiset ominaisuudet ovat sisäänrakennettuna.

Etähoiva ja -vastaanotto: Väestön ikärakenteen muuttuessa kotiin vietävien palveluiden kysyntä ja merkitys kasvavat. Etähoivaa voidaan muuan muassa tarjota videoyhteydellä ja kotihoidon lisäksi videoyhteyttä voidaan hyödyntää myös etävastaanotolla esimerkiksi etäkuntoutuksessa tai palveluntarpeen arvioinnissa. Teknologian avulla ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus paranee ja palvelujen helppokäyttöisyys takaavat sen, ettei teknologiaa ole vaikea käyttää. Tiera verkkokauppa-asiakkaille suunnattu Elli-etähoiva tarjoaa tähän loistavan ratkaisun, jonka yhteydessä on mahdollista hyödyntää ChromeOS-päätelaitteita. Näin ikäihmisille voidaan esimerkiksi mahdollistaa suurempi näyttöinen päätelaite, jotta palvelun käyttömukavuus paranee.

Miten päätelaitteen valinnalla tuetaan käyttötarkoitusta


Erilaisia päätelaitteita on markkinoilla runsaasti, joten olennaista on etsiä juuri käyttötarkoitukseen soveltuva laite. Päätelaitetta valittaessa voi käyttää yksinkertaista TTK-sääntöä:

  • Turvallisuus: Osa-alue, josta ei voi tinkiä. Erityisesti kun päätelaitteella käsitellään potilaiden ja asiakkaiden sensitiivistä dataa, tulee turvallisuuden olla prioriteettilistan kärjessä.
  • Tehokkuus: Etäpalveluissa päätelaitteen suoritustason riittävyys suhteessa käytettävyyteen ja käyttötapaukseen. Esimerkiksi laitteen muistin ja prosessorin tehon on oltavat sopivat palvelun tuottamiseen.
  • Käytettävyys: Hyvin valittu päätelaite tukee palvelun käyttökokemusta ja mukautuu erilaisten käyttäjien tarpeisiin; heikkonäköiset kaipaavat suurempaa näyttö tai esteettömyysominaisuuksena näytön lukijaa, kun taas toisinaan käytettävyyttä parantaa toimintojen helppo löydettävyys. Laitteen näppäimistö, kameroiden määrä ja sijainti sekä laitteen rungon käännettävyys ovat kaikki ominaisuuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi etäpalveluiden käyttökokemukseen.

TTK:sta voisi oikeastaan tehdä TTKK:n sillä lopulta valintoihin vaikuttaa aina käytettävissä oleva budjetti. Niinpä viimeinen K = kustannustehokkuus. Turvallisuudesta, tehokkuudesta ja käytettävyydestä tinkimättä, hyvä päätelaite terveydenhuollon etäpalveluiden yhteyteen on myös kustannustehokas. Kiristyvien budjettien aikakaudella yksi tapa löytää kustannustehokkuutta on maksimoida laitteen elinkaari tinkimättä turvallisuudesta, tehokkuudesta tai käytettävyydestä.

ChromeOS-laitteiden vahvuudet etäpalveluissa

ChromeOS-laitteissa turvallisuus muodostuu sisäänrakennettujen, monikerroksisten ominaisuuksien kautta. Niiden ajantasaisuudesta huolehtivat automaattiset päivitykset, jotka on rakennettu toimimaan huomaamattomasti taustalla keskeyttämättä laitteen käyttöä. Laitteet saavat päivityksiä jopa 10 vuoden ajan, joka on markkinoiden pisin päivityselinkaari. Laadukas ja kovaakin kulutusta kestävä laitteisto varmistaa pitkän käyttöiän.

ChromeOS-laitteet ovat hankintahinnaltaan edullisia. Kokonaiskustannustehokkuus kuitenkin muodostuu itse laitteen lisäksi säästetyn ylläpitotyön kautta sekä ylimääräisten piilokulujen minimointina. IDC:n toteuttaman tutkimuksen mukaan keskimääräiset kustannussäästöt laitetta kohti ovat 434€. Helppo ylläpidettävyys ChromeOS-laitteilla muodostuu paitsi ketteristä ja pitkälti automatisoiduista ominaisuuksista, myös siitä, että minkäänlaista ylläpidettävää on-prem-taustajärjestelmää ei ole.

Mitä tulee päätelaitteen arvioimiseksi TTKK-kriteerien mukaan, ChromeOS kykenee vastaamaan jokaiseen kohtaan. Chromebookien rinnalla suosioon ovat nousseet myös pienikokoiset Chromexit, jotka soveltuvat erityisen hyvin potilasviihde ja -asiointi sekä infonäyttö käyttötapauksiin.

Haluatko kuulla aiheesta lisää?