27-09-2019

Mitä on hyperkonvergenssi ja miten se sopii kaiken kokoisiin ympäristöihin

Konesalien rakenne on ollut viime vuodet suurien muutoksen kohteena. Yksi uusista trendeistä on hyperkonvergenssi, mutta mitä se tarkoittaa? Kiteytettynä hyperkonvergenssi eli HCI (hyper-converged infrastructure) on sitä, että palvelinten paikallisista levyistä muodostetaan vikasietoinen tallennusratkaisu, mikä vähentää ympäristön komponenttien määrää.

Konesali, hybridialustat

Perinteisessä ratkaisussa on aiemmin ollut palvelimet, kytkimet, levyjärjestelmä sekä tallennusverkon kytkimet, HCI-ratkaisussa näistä jää palvelimet ja kytkimet. Käytännössä HCI-ratkaisut ovat ratkaisuja virtuaalikoneiden ajoalustoiksi.

 

HCI-ratkaisussa myös ympäristön päivittäinen operointi ja päivittäminen on yksinkertaisempaa: virtualisointikerrosta ja tallennusratkaisua hallitaan yhdestä pisteestä vCenterin kautta. Ja VMware vSANin tapauksessa ympäristön päivitys tapahtuu VMware Update Managerilla. Tämä helpottaa päivittäistä operointia ja päivitystilanteita, koska kyseessä on yksi kokonaisuus, joka itse määrittelee oikeat päivitystasot. HCI:n kanssa ei siis ole enää perinteisen ympäristön kaltaista eri komponenttien yhteensopivuusmatriisien tulkintaa ja useiden komponenttien vaiheistettua päivittämistä.

 

HCI helpottaa vastaamaan kapasiteetin tarpeiden muutoksiin. Muistin ja suorittimien lisääminen on onnistunut aiemminkin varsin helposti, mutta jaetun levytilan lisääminen on monessa tilanteessa ollut haastavaa: osassa levyjärjestelmissä ei voi hankkia yksittäisiä levyjä vaan täytyy hankkia suurempi määrä kerralla, ja jos täytyy lisätä levyhylly pienen kapasiteettilisäyksen takia, nousee kustannus kohtuuttomasti.

HCI-ratkaisuissa levytilan lisääminen pienissä erissä onnistuu helpommin, ja lisäksi palvelimissa käytettävät levyt ovat pääsääntöisesti edullisempia kuin levyjärjestelmien levyt.

 

Usein ratkaisuista puhuttaessa kerrotaan, kuinka suuria kokonaisuuksia niistä saadaan rakennettua. HCI-ratkaisuiden osalta tilanne on sama. Skaalautuvuus riittää jokaiseen suomalaiseen it-ympäristöön: esimerkiksi VMwaren vSANin nykyisessä versiossa klusterissa voi olla maksimissaan 64 fyysistä palvelinta ja kussakin palvelimessa maksimissaan 35 tallennuskapasiteettina käytettävää levyä. Ja jos tästä loppuu kapasiteetti kesken, voidaan perustaa lisää klustereita.

 

Ympäristön suuri koko ei siis ole rajoitteena HCI-ratkaisun valitsemisessa. Monesti oleellisempi kysymys on aloituskoko: mikä on pienin konfiguraatio, jolla voidaan lähteä liikkeelle. Perinteistä ulkoisen tallennusjärjestelmän sisältävää ratkaisua on haastavaa mitoittaa kustannustehokkaaksi pieneen ympäristöön, esimerkiksi noin 20 virtuaalikoneen ympäristöön, jossa on noin 10 teratavua dataa. Tallennusjärjestelmässä tulee merkittäviä aloituskustannuksia sekä levyjärjestelmän että tallennusverkon kytkinten osalta, jotka jakautuvat suhteellisen pienelle määrälle koneita.

 

HCI-ratkaisussa etuna on pienempi kustannus, kun ei tarvita erillistä tallennusratkaisua. Lisäksi itse tallennusratkaisun hinta on paremmin skaalautuva, kun se muodostuu tarkemmin ympäristön koon mukaan.

 

Kaikilla on tarve vikasietoiseen alustaan. Sen merkitystä ei voi vähätellä. Jos ympäristö rakennetaan yksittäisten komponenttien varaan, on tyypillisillä huoltosopimuksilla korjausaika neljän tunnin sisällä tai seuraavana arkipäivänä. Liiketoiminnan alasta riippumatta sovellukset toimivat liiketoiminnan pohjana ja niiden saatavuus on ensisijaisen tärkeää. Kuinka monessa tilanteessa liiketoiminnan tarvitsemat sovellukset voivat olla puolet työpäivästä pois päältä ilman merkittäviä taloudellisia kustannuksia?

 

HCI-ratkaisuilla vikasietoisuus voidaan toteuttaa kaiken kokoisiin ympäristöihin tehokkaasti. Olen operoinut useampia VMware vSAN-ympäristöjä ja nähnyt sen luvatut edut käytännössä. Lisäksi on ollut hienoa keskustella tämän käyttöön ottaneiden asiakkaiden kanssa ratkaisusta ja kuulla samankaltaisista kokemuksista.