10-10-2022

Tietoturvallinen liikkuva työ kotihoidossa

Historiamme suurin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on täydessä vauhdissa ja H-hetkeen on enää muutamia kuukausia. Kuluneen vuoden aikana palveluiden yhtenäistäminen ja siirtäminen kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä tuleville hyvinvointialueille on vaatinut valtavia ponnisteluja ICT:n ja erityisesti palveluiden tuottamisen näkökulmasta. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja hillitä kustannuksia sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa.  

Miitri Sinkko
Head of Sales, Health Care & Social Services 
Kuvituskuva, Kotihoito, hoitaja ja vanhus

Kotiin vietävät palvelut ovat merkittävässä roolissa tulevaisuuden sote-palveluiden tuottamisessa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Kotihoito 2020 -raportin mukaan Suomessa toteutettiin 39,7 miljoonaa kotihoidon käyntiä. Käynneistä 81 % tehtiin yli 75-vuotiaille ja 19 % alle 75-vuotiaille. Väestön ikääntymisen vuoksi kotiin vietävien palveluiden kysyntä tulee kasvamaan entisestään tulevina vuosina. Tulevaisuuden palvelutarpeeseen vastaamisen haasteena ovat niin henkilöstön saatavuus, kuin toimintamallien tehostaminen palveluiden tuottamisessa teknologian avulla. 

Kotiin vietävissä palveluissa hyödynnetään jo nyt etähoivaa, automaattista lääkkeiden annosjakelua, sensoreita ja monia muita teknologisia innovaatioita. Näiden lisäksi tulevaisuudessa kotiin vietävien palveluiden työntekijöiden modernin työpäiväkokemuksen varmistaminen on erityisen tärkeää tarkoituksenmukaisilla ja oikeilla laitteilla. Näin palvelut voidaan tuottaa kotiin jatkossakin tehokkaasti ja turvallisesti. 

Työntekijöiden onnistunut työpäiväkokemus kotiin vietävissä palveluissa

Kotiin vietävät palvelut vaativat työntekijän näkökulmasta helppokäyttöiset, kestävät ja työhön soveltuvat laitteet. Laitteiden valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti kolmeen teemaan. 

1. Liikuteltavuus ja kestävyys 

Kannettavien ja mobiililaitteiden tulee olla helposti liikuteltavia ja kestäviä. Näiden on oltava myös puhdistettavissa asiakaskäyntien välillä. Laitteiden koon ja lisävarusteiden tulee tukea mm. kirjaamista ja etäkonsultaatioita liikkuvassa työssä. Laitteiden suorituskyvyn ja akunkeston tulee täyttää liikkuvan työn vaatimukset. 

2. Turvallisuus 

Asiakkaiden henkilö- ja potilastietoja käsitellessä tietoturvan merkitys nousee entisestään. Laitteiden tulee tukea useamman työntekijän monikäyttöä ja mahdollistaa esim. virtualisointiratkaisujen avulla pääsyn tarvittaviin järjestelmiin. Käyttäjähallintaratkaisujen avulla pystytään tukemaan monikäyttöisyyttä ja tietoturvallista kirjautumista.  

3. Vastuullisuus 

Teknologia on yhä näkyvämmässä roolissa arjessamme ja siksi myös vastuullisuuden keskiössä. The World Counts -raportin mukaan maailmassa heitetään 8000 kannettavaa roskiin joka sekunti. Yhteensä tämä tuottaa noin 40 miljoonaa tonnia elektroniikkajätettä vuosittain. Kestävät, tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat laitteet ovat avainasemassa matkalla kohti vastuullisempaa IT-ympäristöä. Tällä matkalla maailman vastuullisin IT-yritys Atea on tukenasi.  

Atean ylläpitämä Tiera Verkkokauppa plus on osallistunut kuluvan vuoden aikana tulevien hyvinvointialueiden ICT:n rakentamiseen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2023 kriittisimmän siirtymävaiheen jälkeen palveluiden kehittäminen nousee entistä suurempaa rooliin, ja sote-uudistuksen hyödyt tulevat näkymään entistä selvemmin. Atean laaja asiantuntijajoukko, sekä alan parhaat kumppanit ovat tulevaisuudessakin tukenasi sote-palveluiden ICT-muutoksessa. Kehitetään yhdessä modernia työpäiväkokemusta vastuullisesti Tiera Verkkokauppa plussaa hyödyntäen.  

 

Oletko Tiera Verkkokauppa plussan asiakas?
Verkkokaupasta löydät laajan valikoiman laitteita liikkuvaan työhön sekä valmiiksi valikoidut tuotteet ja tuotepaketit sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille erilaisiin työtehtäviin. Kirjaudu verkkokauppaan »