18-11-2021

Terveydenhuolto 2.0 – tehokkaan ja turvallisen päätelaitetyöskentelyn tukipilarit

Suomen terveydenhuolto on teknologian käyttäjänä ja soveltajana maailman ehdotonta eliittiä. Olemme kansakuntana jo kauan osanneet yhdistää terveydenhuollon kiivaan rytmin, toiminnan tehokkuuden ja potilasturvallisuuden kokonaisuudeksi, joka palvelee sekä potilaita että terveydenhuollon henkilöstöä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tommi Nieminen, Atea.
Tommi Nieminen
Solution Manager
Turvallinen päätelaitetyöskentely terveydenhuollossa

Päivittäinen potilastyö sisältää huomattavan osan siirtymiä päätelaitteelta toiselle, osastolta toiselle ja tehtävästä toiseen. Päätelaitetyö on, hoitotyön ollessa toki tärkein osa, yksi keskeisiä potilastyön osia ja sen korkeatasoinen toteutus näkyy koko hoitoketjun korkeana laatuna.

Terveydenhuollon henkilöstön päivittäinen tehokas ja turvallinen päätelaitetyöskentely koostuu kolmesta pilarista:

  1. Tietoturvallinen laiteriippumaton kirjautuminen järjestelmiin terveydenhuollon ammattikortilla tai vastaavalla.
  2. Erittäin nopea kirjautuminen omaan käyttäjäprofiiliin paikkariippumattomasti miltä tahansa sairaalan tai terveyskeskuksen päätelaitteelta.
  3. Nopeat siirtymät mahdollistava roolipohjaisesti mukautuva järjestelmäympäristö, joka mukautuu terveydenhuollon muuttuviin tilanteisiin ja mahdollistaa äärimmäisen tehokkaan toiminnan ja korkean potilasturvallisuuden.

Terveydenhuollon toimintaympäristö ja virtuaalityöasemat

Valtaosa Suomen terveydenhuollosta operoi jo yllä kuvatun kaltaisessa toimintaympäristössä, ympäristössä, joka koostuu virtuaalityöasemista, -sovelluksista sekä ThinClienteistä eli ns. tyhmistä päätteistä. Toiminnan ollessa paikka- ja päätelaiteriippumatonta sekä kiivasrytmistä ratkaisu palvelee tehokasta ajankäyttöä. Käyttäjän kirjautumiset sekä käyttäjien vaihtamiset tapahtuvat kymmenissä sekunneissa, kun aiemmin se vei minuutteja. Sessiot, sovellukset ja oikeat näkymät seuraavat käyttäjäänsä päätelaitteelta toiselle, osastolta toiselle ja tehtävästä sekä tarvittaessa vaikkapa roolista toiseen.

Tietoturvan ja tietosuojan roolin tärkeys

Tietoturvan ja tietosuojan roolia ei voi korostaa liikaa. Ainoastaan oikeat sallitut henkilöt pääsevät käsiksi järjestelmiin ja dataan. Järjestelmä seuraa jokaista kirjautumista, seuraa ja poikkeuksellisen käytöksen kohdalla myös hallitsee pääsyä eväten sen tarvittessa. Henkilökortin syöttämisen yhteydessä käytetty henkilökohtainen koodi varmistaa sen, että käyttäjän henkilöllisyys varmentuu joka tilanteessa ja kaikesta jää lokitieto. Tietoturvan korostuessa virtualisointi mahdollistaa myös tietoturvallisen etäkäytön ja mm. ulkoisten terveydenhuollon spesialistien käytön heidän sijainnistaan riippumatta. Tämä ominaisuus on jo usean organisaation käytössä ja käyttö kasvaa. Ulkoiselle toimijalle voidaan antaa pääsy rajattuun resurssiin, rajatuksi ajaksi, ja tietosuojasäännösten antaessa mahdollisuuden sessiota eli sovellusten käyttöä voidaan seurata livenä.

Terveydenhuollon lukuisat päätelaitteet

Terveydenhuollon valtavat päätelaitemäärät ovat yksi äärimmäisen mielenkiintoinen kehityksen kohde. Tyhmät päätteet ovat jo nyt arkea monessa organisaatiossa ja niiden hyötyjä on ulosmitattu parhaimmillaan jo vuosikymmen. Nykyteknologia mahdollistaa työasemien elinkaaren tuplaamisen, jopa triplaamisen. Jokainen voi laskea säästyvät rahat. Lisäksi se on äärimmäisen ekologista. Terveydenhuollon organisaatioilla on mahdollisuus toimia ekologisuuden ja eettisyyden suunnannäyttäjänä pitkälle tulevaisuuteen.

Työasema- ja sovellusvirtualisoinnin keskeinen rooli

Työasema- ja sovellusvirtualisointi tulee olemaan keskeinen osa seuraavien vuosien sote-uudistusta. Virtualisoinnin avulla asiat pystytään uudistamaan nopeasti ja tehokkaasti. Vuosi 2022 tulee olemaan kiireinen, mutta kiitos jo laajalti käytössä olevan virtualisoinnin toimintapa on hyvinvointialueille tuttu ja sen hyödyntämisen myötä rahaa tulee säästymään miljoonia. Tärkeintä kaikessa on aloittaa sote-ICT-hankkeet ajoissa. Siellä loppupäässä voi sitten mahdollisesti vetää henkeä, alkupäässä ei vielä voi.

Terveydenhuollon harppaukset pilveen

Seuraavan ison askeleensa terveydenhuollon tietohallinnot ottavat matkallaan pilveen. Pilvipalvelujen osalta iso keskustelu käydään varmasti mm. terveystietojen säilyttämisestä ja niiden sijainti voi ollakin Suomen kamaralla vielä pitkään. Pilvipalvelut mahdollistavat kuitenkin suuren joukon palveluita ja mahdollisuuksia, joiden ohi terveydenhuolto ei voi kävellä. Data-analytiikka, raskasta laskentaa tai kuvankäsittelyä vaativat sovellukset sekä tiedonlouhinnan ja koneoppimisen ratkaisut ovat käytössä joustavasti tietosuojaa vaarantamatta. Kaikki mainitut pilvisovellutukset ja monet muut tulevat olemaan arkipäivää terveydenhuollossa ja ne kaikki palvelevat samaa herraa, potilasta.

Terveydenhuollon tulevaisuus tulee olemaan odottamisen arvoinen.