Siirry sisältöön

Vuoden digitaalisin teko palkittiin Atea Focuksessa 1.10.2019

Vuoden 2019 digitaalisimmat teot on nyt valittu. Julkishallinnon sarjassa yleisöäänestyksen voitti lisättyä todellisuutta ammatillisessa opetuksessa hyödyntävä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Yrityssarjassa eniten ääniä sai Sadex Oy, joka on digitalisoinut onnistuneesti koko liiketoimintansa. Lue lisää.

Kilpailun finalistit: yksityinen sektori

Medanets: Hoitajan mobiiliratkaisu

Vuoden digitaalisin teko - Medanets

Medanets hoitohenkilökunnalle mahdollistaa potilastietojen selaamisen ja kirjaamisen älypuhelimella suoraan potilaan viereltä. Ratkaisu integroituu asiakkaan potilastietojärjestelmään, joten mobiilisovelluksen tiedot ovat aina ajan tasalla ja kaikkien saatavilla.

Tuomariston perustelut:

Terveydenhuollon digitaaliset palvelut ovat erityisen haastavia siksi, että niissä täytyy nopeuden ja ketteryyden lisäksi huolehtia äärimmäisen hyvin virheettömyydestä ja tietoturvallisuudesta. Medanetsin ratkaisu parantaa olennaisesti asiakaskokemusta ja vapauttaa hoitohenkilökunnan resursseja tärkeimpään eli potilastyöhön. Yritys kuvailee matkaansa ´pitkäksi ja kiviseksi´, mutta se on kuitenkin onnistunut kasvamaan kannattavaksi. Hakemuksesta huokuu innostusta ja ihmisläheisyyttä, mikä antaa uskoa Medanetsin tulevaisuuteen.

Lue lisää »

 

Vahanen Monitoring Services Oy: Vahanen Monitori

Vuoden digitaalisin teko - Vahanen

Muista järjestelmistä riippumaton, helppokäyttöinen ja monipuolinen sovellus kiinteistöjen ylläpito-organisaatiolle ja käyttäjille. Sovelluksella voi hallita suurtakin kiinteistömäärää seurannan ja raporttien avulla.

Tuomariston perustelut

Laaja-alainen sovellus, joka auttaa säästämään energiaa ja ottaa sitä kautta kantaa ilmastonmuutokseen. Kehitysprosessissa on ollut mukana kymmenen asiakasyritystä, joten heidän tarpeensa on varmasti otettu huomioon.

Lue lisää »

Sadex Oy: Liiketoiminta manuaalisesta digitaaliseksi

Vuoden digitaalisin teko - Sadex

Kotimainen perheyritys kehittää, myy ja asentaa sadevesijärjestelmiä sekä kattoturva- ja tikastuotteita. Manuaalinen ja paperimallinen toiminta ja palveluketju muutettiin onnistuneesti täysin digitaaliseksi.

Tuomariston perustelut

Hieno esimerkki siitä, miten digitalisaatio tulee ymmärtää. Se ei ole vain teknologian käyttöönottoa vaan koko toiminnan läpäisevä muutosprosessi. Yrityksen toimiala on kaikkea muuta kuin digitaalinen, mutta muutosprosessi on ulotettu asiakkaasta töiden aikatauluttamiseen ja materiaalitilauksiin. Näin syntyi arkkitehtuuri, joka palvelee kaikkia sidosryhmiä ja parantaa olennaisesti yrityksen kilpailukykyä.

Lue lisää »

Kilpailun finalistit: julkinen sektori

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä: Lisätyn todellisuuden ratkaisut ammatillisessa koulutuksessa

Vuoden digitaalisin teko - Keuda

Sekä mobiililaitteille että Hololenssille kehitetty sovellus, jonka avulla voi rakentaa 3D-ympäristöjä lisättyyn todellisuuteen. Sen avulla voi esimerkiksi tehdä sisustussuunnitelman tai koota virtuaalisesti auton moottorin.

Tuomariston perustelut

Moderni teknologia on tuotu perusoppimiseen ja sellaisiin käytännön ammatteihin, joissa sitä ei ole tyypillisesti käytetty. Ratkaisu tukee uudenlaisia oppimistapoja ja oppimateriaalien digitalisoitumista. Se palvelee myös erilaisia oppijoita, sillä se mukautuu oppijan tarpeisiin. Hanke sopii hyvin nykyajan oppimiseen, joka ei ole vain valmiin sisällön omaksumista vaan tiedon rakentamista. Tästä voisi kehittää myös vientituotteen.

Lue lisää »

Rikosseuraamuslaitos: Älyvankila

Vuoden digitaalisin teko - Rikosseuraamuslaitos

Rikoksettoman elämän oppimisympäristö, jossa vangit käyttävät omaa sellipäätettään sähköiseen asiointiin ja digitaalisiin palveluihin. Asiointi on mahdollista sekä vankilan omassa sisänetissä että rajatusti ulkoisessa verkossa.

Tuomariston perustelut

Ratkaisu lisää vankien kykyä kehittää itseään, osallistua avoimeen yhteiskuntaan ja ottaa vastuuta omasta elämästään. Näin otetaan huomioon ihmiset, jotka nyt ovat pitkälti jääneet digitaliseen paitsioon. Toteutuksessa on vaikuttavaa myös laaja yhteistyö eri viranomaisten ja muiden tahojen välillä.

Lue lisää »

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta: Agricolamessu

Vuoden digitaalisin teko - Colatribe

Cola Tribe App on sovellus, joka mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemuksen jatkamisen fyysistä läsnäoloa laajemmaksi. Sovelluksen avulla voi esimerkiksi seurata messua etäyhteydellä tai jättää rukouspyyntöjä anonyymisti.

Tuomariston perustelut

Hieno esimerkki siitä, miten asiakaskatoa pyritään kääntämään uuteen nousuun digitaalisella innovaatiolla. 2000 vuotta sitten syntynyttä toimintaa ei itsessään helposti muuteta, mutta digitaalisessa maailmassa palvelun täytyy mukautua tarpeisiin ja toiveisiin. Ratkaisussa korostuu myös kestävä kehitys ja yhteisöllisyys, sillä kirkon toimintaan voi näin osallistua etäyhteydellä ja vuorovaikutteisesti. Helposti skaalautuva idea kaikkien seurakuntien käyttöön.

Lue lisää »

Tätä kilpailussa etsitään

Kilpailun voittaja on yritys/organisaatio, joka on hyödyntänyt digitalisaatiota luovasti ja tuottavasti omassa toiminnassaan.

Toteutetun ratkaisun avulla on pystytty uudistamaan prosesseja, parantamaan työn laatua, tehokkuutta ja/tai mielekkyyttä. Ratkaisulla on ollut positiivinen vaikutus liiketoimintaan tai sen avulla on voitu nipistää kustannuksia, säästää aikaa, luopua manuaalisista työvaiheista tai luoda mielekkäämpi tai tuottavampi työskentely-ympäristö.

Sarjoja on kaksi: Yksityiset yritykset sekä Julkishallinto. Voittajat palkitaan Atea Focus -tapahtumassa 1.10.2019 Helsingin Messukeskuksessa.

Mikä on digitaalinen teko?

 

Vuoden digitaalisin teko -kilpailussa arvostetaan merkittäviä digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat positiivisesti vaikuttaneet yrityksen tai organisaation toimintaan. Vuoden digitaalisin teko voi olla pieni tai suuri toteutettu asia ja se voi liittyä seuraaviin aihealueisiin:

 

Käyttäjäkokemus

Odotusten ylittäminen digitaalisessa työpaikassa, yhteistyön mahdollistaja, työnantajamielikuvan parantuminen.

Työ-/opiskeluympäristö

Työ- tai opiskeluympäristön Al- ja IoT-ratkaisut, virtuaalitodellisuus ja sen hyödyt. Analytiikka, mittaaminen ja optimointi.

Tuottavuus

Nykyaikaisen verkon ja tietoturvan hyödyt, pilvi- ja konesaliratkaisut, jatkuvat palvelut ja asiantuntijapalvelut.

Asiakaskokemus

Teknologia-alusta ja IT-infra asiakaskokemuksen tukena ja datan hyödyntäminen asiakaskokemuksen tehostamisessa.

Digitaalisuuden hyödyt

Ympäristöystävällinen työpaikka, digitalisaatiota tukeva työkulttuuri, osaamisen ja yhteistyön johtaminen.

Kilpailun tuomaristo

Kilpailun tuomaristo koostuu huippuasiantuntijoista, jotka omalla alallaan toimivat digitalisaation puolestapuhujina. Tuomarit kokoontuvat hakuajan umpeuduttua paneeliin ja valitsevat kilpailun kolme finalistia/sarja. Suuri yleisö päättää lopullisesti kisan voittajista äänestyksessä, joka aukeaa tällä sivustolla kesällä 2019.

Lue kilpailun tuomariston kommentit siitä, millaisia asioita he odottavat vuoden digiteoilta.

Tuomaristo

Andre Noel Chaker

André Noël Chaker, kirjailija, lakimies

Esko Kilpi

Esko Kilpi, Managing Director, Esko Kilpi Company

Juha Sihvonen

Juha Sihvonen, Managing Director, Atea

Mikko Eerola

Mikko Eerola, Managing Director, Hewlett Packard Enterprise

Antti Merilehto

Antti Merilehto, Toimitusjohtaja, AI Strategy Company

Elisa Kettunen

Elisa Kettunen, Tulevaisuuden kuntien digitalisointi -projekti, Kuntaliitto

Leena Pöntynen

Leena Pöntynen, Koulutusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

Yhteistyössä vuoden digitaalisinta tekoa valitsemassa