Takaisin Vuoden digitaalisin teko 2019
vuoden digitaalisin teko Ateassa tapahtuu

Ammatti haltuun lisätyn todellisuuden avulla

Kuva: Kimmo Räisänen

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda aloitti yhteistyön lisätyn todellisuuden ja kolmiulotteisen mallintamisen kasvuyritys 3DBearin kanssa vuonna 2016. Lisätyllä todellisuudella voi nyt rikastaa opiskelua esimerkiksi taide-, puutarha-, sisustus- ja autoalalla.

Keudaan kuuluvan Pekka Halosen akatemian opiskelijoiden päättötyöt kootaan vuosittain toukokuun lopussa näyttelyksi Helsingin Kaapelitehtaalle. Esillä on opintonsa päättävien, kuvalliseen ilmaisuun erikoistuneiden opiskelijoiden graafisen suunnittelun, valokuvauksen sekä kuva- ja mediataiteen teoksia.

Vuoden 2018 näyttelyssä Kaapelitehtaalla eräs Keudalle varattu Sali yllätti vieraat tyhjyydellään. Halosen akatemian graafisen suunnittelun opettaja Teija Lehtola kertoo, että tila oli varattu lisätyn todellisuuden ja 3D-mallintamisen avulla tehdylle päättötyölle.

”Eräs opiskelijamme suunnitteli päättötyönään visuaalisen ilmeen kolmeen autoon. Hololens-lasien ja 3DBear-sovelluksen avulla pystyimme esittelemään autot sisustuksineen täysin oikeassa mittakaavassa. Ilman 3D-mallintamista työn esitteleminen yhtä kattavasti olisi ollut hankalaa.”

Tulevaisuudessa Pekka Halosen akatemiassa voidaan järjestää lopputyö- ja taidenäyttelyitä kokonaan lisätyn todellisuuden avulla. Lehtola uskoo, että lisätystä todellisuudesta hyötyvät erityisesti opiskelijat, joilla on vaikeuksia keskittyä luentomaiseen opetukseen.

”Jos ajattelemme tämän päivän kännykkäkulttuuria, jossa puhelin on jo käden jatke, miksi emme kehittelisi siihen oppimisympäristöjä, joissa oppiminen tulee vaivihkaa – vähän kuin peliä pelaisi.”

 

Sisustamista lisätyssä todellisuudessa

Keudan yhdessätoista toimipisteessä opiskelee yli seitsemäntuhatta opiskelijaa. Tähän mennessä heistä noin kaksisataa on hyödyntänyt 3DBear-sovellusta tai 3D-mallintamista lisättyyn todellisuuteen opinnoissaan.

Oppilaitoksen verkkopedagogiikan kehittäjä Kari Honkonen kertoo, että 3DBear-sovellusta ja 3D-mallintamista lisättyyn todellisuuteen on hyödynnetty rikastamaan oppimista Pekka Halosen akatemian lisäksi myös Keudan puutarha-, sisustus-  ja autoalan opetuksessa sekä lukuisissa tapahtumissa Suomessa ja ulkomailla.

”Teknologian avulla sisustus tai puutarha voidaan suunnitella aidossa ympäristössä ilman oikeita kasveja tai huonekaluja. Autoalalla 3DBear-sovellusta on hyödynnetty esimerkiksi moottorin eri osien tunnistamiseen liittyvässä oppimistehtävässä.”

Jotta mahdollisimman moni opiskelija on voinut kokeilla teknologiaa helposti, suurin osa lisätyn todellisuuden soveltamisesta on tapahtunut älypuhelin- tai tablettisovelluksen avulla. Tulevaisuudessa Keudaan hankitaan lisää myös Hololens-laseja.

 

Ennakkoluulotonta yritysyhteistyötä

Keuda aloitti sovelluksen yhteiskehittämisen 3DBearin kanssa vuonna 2016 ennen kuin sovellusta oli edes julkaistu. Kolmen yhteisen vuoden aikana yritys ja oppilaitos ovat vaihtaneet säännöllisesti ajatuksia sovelluksen jatkokehityksestä paremmaksi opetuksen työkaluksi.

Yhteistyö on kerännyt myös kansainvälistä huomiota. Honkonen kutsuttiin vuonna 2018 esittelemään 3DBearin hyödyntämistä opetuskäytössä Singaporessa ja Puolassa järjestettyihin teknologiatapahtumiin.

”Pääsin esittelemään lisätyn todellisuuden ja 3D-mallien opetuskäyttöä muun muassa Microsoftin pedagogiselle johtajalle”, Honkonen muistelee.

Takaisin Vuoden digitaalisin teko 2019
Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer