Siirry sisältöön
02-04-2019

Vuoden digitaalisin teko luo toivoa ja näyttää tietä tulevaisuuteen

Vuoden digitaalisin teko -kilpailu on taas käynnissä. Osallistumisaikaa on huhtikuun loppuun asti. Etsimme tekoja, jotka näyttävät tietä tulevaisuuteen, inspiroivat, uudistavat ja edistävät kestävää kehitystä. Kilpailun tuomariston silmissä pienet ja suuret digiteot lähtevät samalta viivalta.

Mikä on vuoden digitaalisin teko -kilpailu?

Vuoden digitaalisin teko -kilpailussa etsitään yritystä/organisaatiota, joka on hyödyntänyt digitalisaatiota luovasti ja tuottavasti omassa toiminnassaan. Sarjoja kilpailussa on kaksi, yksityiset yritykset ja julkishallinto. 

Onko yrityksesi tai organisaatiosi tehnyt digitaalisia ratkaisuja, joilla olette parantaneet yrityksenne toimintaa ja avanneet uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia? Oletteko tehneet ratkaisun, jolla on kestävän kehityksen kannalta positiivisia vaikutuksia tai mahdollistaneet digitaalisella oivalluksella oppimisympäristöjen ja -tapojen kehitystä? Jos näin on, kerro siitä meille. Jätä hakemuksesi kilpailuun, osallistumisaikaa on 30.4.2019 saakka.

Tutkija & toimitusjohtaja Esko Kilpi, Esko Kilpi Company

”Vuoden digiteko rakentaa arvopohjaltaan kestävää tulevaisuutta”

Katson digitaalisuutta kolmesta näkökulmasta: tutkijana, opettajana sekä neuvonantajana. Pyrin siis ymmärtämään  teknologian mahdollistamia muutoksia työelämässä. Meille on selvinnyt, että suurempi digitaalinen jalanjälki voi auttaa meitä kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Digitaalisuuden avulla pystymme toimimaan paljon viisaammin. Digitaalisuus ei kuitenkaan ole tavoite, vaan työkalusetti, jolla rakennamme haluamaamme yhteiskuntaa ja tulevaisuutta.

Olipa kyseessä pieni tai iso ongelma, vuoden digitaalisessa teossa arvioin mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja miten ratkaisussa hyödynnetään uusimpia teknologioita. Vuoden digiteko oivaltaa, millainen toiminta on meille mahdollista jo nyt, ja lisäksi se rakentaa arvopohjaltaan kestävää tulevaisuutta. Ihmislähtöisyys ja kestävä kehitys edellyttävät, että ymmärrämme vaikutuksemme luontoon ja muihin ihmisiin, näemme sekä toiminnan negatiiviset että positiiviset ulkoisvaikutukset sekä kompensoimme ja korjaamme sitä toimintaa mikä ei voi enää jatkua.

Kilpailuun osallistuvan digiteon ei tarvitse olla valmis tuote. Teknologia ei ole koskaan valmista. Se on tarina, jonka kirjoittamiseen me kaikki osallistumme toinen toisiltamme oppien. Osallistuminen kilpailuun on valtava mahdollisuus oppia.

Projektipäällikkö Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto

”Digiteko ilahduttaa kaikkia”

Johdan Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektia, jossa teemme digitalisointiin liittyviä toimenpiteitä yhteistyössä kuntien kanssa. Parhaillaan kehitämme esimerkiksi tekoälyä hyödyntävää chatbottia lakipalveluihin. Lisäksi tuemme kuntia tekemään digitalisointia yhdessä ja toimimme kuntien tukena. 

Kunnat ja julkisen sektorin palvelut ovat erilaisia kuin yrityksillä yleensä. Myös asiakkaiden kirjo on hyvin laaja. Kunnat tekevät paljon yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa tarjotessaan palveluita. Elävä vuoropuhelu on kaikkinensa tärkeää sekä kuntien ja yritysten että asiakkaiden kanssa. Vuoden digitaaliselta teoltakin odotan avoimuutta, inspirointia ja hyvän esimerkin näyttämistä tavalla tai toisella. 

Digipalvelujen käyttäjissä on otettava huomioon myös ne ihmiset, jotka ovat digitaidoissa heikoilla. Myös vuoden digiteon tuloksista ja vaikutuksista tulisi päästä iloitsemaan laajasti. Vuoden digiteon tulisi innostaa uuden kokeiluun ja luoda erilaisia tapoja toteuttaa jo totuttua toimintaa – olipa teon muoto mikä tahansa. 

On tärkeää, ettei digiteko ole vain päälle liimattua sähköistämistä tai työvaiheiden muokkaamista hauskemman näköiseksi. Vuoden digitaalinen teko tarkoittaa aitoa toiminnan ja tekemisen muutosta, jota on mietitty olemassa olevan tarpeen takia. Ei siis mennä teknologia, vaan toiminnantarve edellä.   

Toimitusjohtaja Juha Sihvonen, Atea

”Digitalisaatiolla varmistamme kestävän kehityksen”

 Toivon tämän vuoden kilpailijoilta samaa kuin viime vuoden kisassakin: intoa muuttaa aidosti toimintatapoja, bisneslogiikkaa tai jopa markkinaa. Vuoden digitaalinen teko 2019 muuttaa merkittävästi tekemistä, prosesseja sekä työntekijä- tai asiakaskokemusta esimerkiksi tehostamalla toimintaa, pienentämällä kuluja tai parantamalla työn mielekkyyttä ja näin se myös vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan. 

Kestävää kehitystä ei aikaansaada lopettamalla kasvu tai toiminnan kehittäminen ja edistäminen. Digitalisaation avulla voimme kehittää jatkuvaa kasvua ja kehitystä tukevia innovaatioita ilman, että se tapahtuu ympäristön ja moraalisten tai eettisten tekijöiden kustannuksella. Digitalisaatio on yksi tärkeimmistä elementeistä, joilla varmistamme kestävän kehityksen. Siksi vuoden digitaalinen teko on uusi, vaikuttava ja vahva myös eettisyyden, ympäristön, jatkuvuuden sekä kestävän kehityksen kannalta.   

Jos kilpailuun osallistuminen mietityttää, tule mukaan! Omiin ideoihin ei kannata suhtautua liian kriittisesti. Emmehän me ole koskaan valmiita. Pienilläkin teoilla on merkittäviä vaikutuksia. 

Yrittäjä, toimitusjohtaja & kirjailija Antti Merilehto, AI Strategy Company

”Impact or go home!”

Vaikuttavuus on vuoden digitaalisen teon tärkein tekijä. Impact or go home! Digiteon on kuljetettava meitä nykyhetkestä reilusti pidemmälle. Toivon kilpailijoilta myös konkretiaa, eli miten teknologia voi auttaa meitä parempaan elämään käytännössä. 

Tekoäly – Matkaopas johtajalle -kirjassani kerron, miten tekoäly vaikuttaa arkeen ja työelämään jo tänään, sillä VR- ja tekoälyratkaisuilla on todella vaikutusta. Olen esimerkiksi kokeillut virtuaalitodellisuutta, jossa käsikirurgi harjoittelee. VR antaa käyttäjälleen juuri oikeanlaisen vastuksen, näyttää missä käden hermot kulkevat ja kertoo leikkauksen yleisimmät virheet. 

Digitaalisuus avittaa myös kestävää kehitystä, vaikkapa lohkoketjujen muodossa. Aurinko- ja tuulivoimaa käyttävä pikkukylä voi kytkeä kaikki energialähteet samaan verkkoon, josta energiaa voidaan ostaa ja myydä tarpeen mukaan. Lohkoketjujen avulla tämä pikkupaikan sähköpörssi voi olla hyvin tehokas, vaikka varsinaisten energialähteiden määrä olisi vähäinen. 

Älä epäröi, vaan osallistu kilpailuun, sillä se kannattaa. Pelkkä hakemuksen teko kirkastaa, mitä oikeasti on tekemässä ja kuinka siitä voi viestiä muille. Finaalissa pääsee myös yhteyttämään ajatuksia toisten kanssa – näin omakin idea saa lisäarvoa. 

Toimitusjohtaja Mikko Eerola, Hewlett Packard Enterprise Finland and Baltics

”Data liittyy aina ihmisiin”

Digitaalinen muutos on kaikkialla: laitteet, rakennukset, kulkuneuvot ja ihmiset liitetään verkkoon - tai yhdistetään toisiinsa globaalisti. Eri toimialarajat ylittävän yhteistyön tarve on lisääntynyt. Tästä syntyy uudenlaisia tapoja toimia ja elää, työn sujuvuus parantuu ja mielekkyys lisääntyy sekä asiakas- ja käyttäjäkokemukset kehittyvät. 

Tieto ei sijaitse konesaleissa, vaan siellä missä ihmiset elävät ja luovat reaaliaikaista dataa. Data liittyy aina ihmisiin. Sen avulla pystymme innovoimaan uutta ja parantamaan asiakas- ja käyttäjäkokemusta. Siksi vuoden digitaalisessa teossa minulle tärkeä kriteeri on reaaliaikaisen datan hyödyntäminen. Se, miten datan avulla rakennetaan uusia toimintatapoja ja innovaatioita tai kehitetään olemassa olevia versioita. 

Kaupunkipyörät ovat hyvä esimerkki digiteosta. Pyörän vuokrauksesta on tehty helppoa, ja samalla voidaan seurata missä on vapaita pyöriä, missä pyörät liikkuvat ja mihin vuorokaudenaikaan niille on eniten tarvetta. Tämän reaaliaikaisen datan pohjalta voidaan lisätä pyörien määrää tietyllä alueella tai sijoittaa vaikka lehtikioski pyörien lähelle. Positiivinen käyttäjäkokemus luotu ja samalla hyvää hyötyliikuntaa. 

Osallistumalla kilpailuun uskoo jo tavoitteeseensa. Lisäksi kilpailuun finaalissa pääsee sparrailemaan ja kehittämään ideaansa muiden kanssa. 

Bisnespuhuja & hallituksen puheenjohtaja André Noël Chaker, Myspeaker Oy

”Toivoa ja iloa tulevaisuuteen”

Olen puhunut teknologian kehityksestä ja digiajan muutoksesta yli 500 IT- ja bisnestapahtumassa. Siksi toivonkin, että vuoden digitaalisin teko on jotain aidosti uutta ja hyödyllistä. Onpa käytetty teknologia tekoäly, blockchain, virtuaalitodellisuus tai näiden yhdistelmä, digiteon on vietävä elämäämme edemmäs ja luotava tulevaisuuteen toivoa ja iloa.

Teknologiaa ei tule käyttää vain siksi, että se on mahdollista. Tulevaisuuden ratkaisuja kehitettäessä tärkeintä on asettaa ihminen ja asiakas keskiöön. Kun kehitysprojektien ytimessä on ihminen, hyöty syntyy teknologian avusta tavallisessa arjessa. Siten luomme teknologialla arvoa sekä yrityksille, yhteisöille että asiakkaille.

Vuoden digitekoa on tarkasteltava monesta näkökulmasta sekä teknologisten, sosiaalisten että poliittisten hyötyjen ja haittojen kannalta. Uutta on kehitettävä myös kestävällä tavalla: kestävän kehityksen on oltava sisäänrakennettuna kaikkeen tekemiseemme. Esimerkiksi matkaminuutteja säästävän uuden junalinjan kokonaishyöty on pieni, jos se tuhoaa samalla ympäristöä. Emme etsi tulevaisuudelta tuhoa, vaan toivoa.