Siirry sisältöön
Uutiset18-05-2022

Atea osallistuu TIETO22 kyberturvallisuusharjoitukseen

Atea osallistuu laajaan TIETO22 kyberturvallisuusharjoitukseen, joka toteutetaan vuoden 2022 aikana. Digitaalisuus tuo mukanaan monenlaisia mahdollisuuksia mutta myös uhkia, jotka voivat nopeasti halvaannuttaa yritysten ja pahimmillaan koko yhteiskunnan toiminnan. Jokaisen yrityksen jokaisella toimialalla on syytä huolehtia digitaalisesta vastuullisuudestaan ja varautua kyberuhkien varalta.
Kädet pitävät kahta palapelin palaa, taustalla erottuu aurinkoinen maisema.

TIETO22 koostuu koulutuspäivistä, osallistujille annetuista tehtävistä sekä syyskuussa 2022 järjestettävästä laajasta harjoituksesta, jossa simuloidaan toimintaa kyberhäiriötilanteessa. Varautumista vaativia kyberuhkia ovat esim. erilaiset haittaohjelmat, kiristys ja informaatiovaikuttaminen.

Erityishuomion kohteena harjoituksissa on finanssiala, jolla on yhteiskunnassamme keskeinen rooli maksuliikenteen ylläpitäjänä, ja jonka toiminnot ovat pitkälti digitalisoituneita. Harjoituksessa on mukana yrityksiä myös muilta huoltovarmuuden kannalta kriittisiltä toimialoilta, kuten harjoittelevien toimialojen keskeiset tele- ja ICTpalveluntuottajat, vartiointiliikkeet ja media-ala. Lisäksi harjoitukseen osallistuvat toimialoista vastaavat sektoriviranomaiset sekä Huoltovarmuuskeskus, Traficom Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi ja Puolustusvoimat.

Harjoituksen tarkoituksena on kehittää kaikkien harjoittelijoiden varautumista sekä yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kesken häiriötilanteissa. Joka toinen vuosi järjestettäviä TIETO-harjoituksia organisoi Huoltovarmuusorganisaation Digipooli.

Miksi Atea on mukana TIETO22-harjoituksessa?

Atea hyödyntää harjoituksessa saatuja oppeja kehittääkseen omia käytäntöjään laaja-alaisiin häiriötilanteisiin varautumisessa ja niistä toipumisessa sekä yhteistoimintakykyään eri toimijoiden ja viranomaisten kesken turvallisuuden eri osa-alueilla.

Atean missio on rakentaa Suomea tietotekniikalla. Olemmekin jo useamman vuoden ajan osallistuneet huoltovarmuuskeskuksen poolitoimintaan. Koemme TIETO22-harjoitukseen osallistumisen yhteiskunnallisesti merkittäväksi, sillä harjoituksen tavoitteena on muun muassa luoda edellytyksiä yhteiskunnan kriittisen elinkeinoelämän, eri toimialojen sekä viranomaisten verkostomaiselle yhteistoiminnalle laajoissa kyberhäiriötilanteissa.

Harjoituksen tavoitteena ovat myös kehittää yritysten päätöksenteon perustaksi yhteistä tilanneymmärrystä, missä korostuu vallitsevaa tilannetta kuvaavien tietojen kerääminen, analysointi, dokumentointi, tilanteen kehittymisen ennustaminen sekä erityisesti jäsennellyn tiedon jakaminen.

Voit lukea lisää TIETO22-harjoituksen tavoitteista Digipoolin sivuilla.