Siirry sisältöön
Atea on rakentanut BYODista oman Atea Free Choice -mallinsa, jonka avulla yritys voi tarjota työntekijöilleen laajan, mutta hallitun valikoiman päätelaitteita vakiopaketin vaihtoehtona. Malli on ollut menestyksekkäästi Atean oman henkilökunnan käytössä jo monta vuotta.

Miksi Free Choice?

Kuluttajistuminen eli työntekijöiden halu valita itse omat työvälineensä on megatrendi, joka koskettaa jokaista yritystä, joka haluaa saada parhaat työntekijät itselleen. Myös liiketoiminnan digitalisoituminen ja työnteon mobilisoituminen asettavat uusien työntekijöiden työvälinevalinnat uuteen valoon.

BYOD-filosofian (Bring Your Own Device) hyödyt toteutuvat parhaiten, kun ko. toimintamalli toteutetaan palveluna yrityksen oman it:n kautta. Tällä varmistetaan toimintamallin kustannustehokkuus, hallittavuus ja tietoturvallisuus.

Miten Atea Free Choice toimii?

Free Choice -mallissa kustannukset on vakioitu: työnantaja määrittää kattohinnan työvälineille, kuten tietokoneelle tai puhelimelle. Lisäksi yritys sopii rahoituksesta Atea Financen kanssa. 

Halutessaan työntekijä voi valita kattohintaa kalliimmat laitteet, jolloin hän maksaa hinnanerotuksen kuukausivuokrana palkastaan. Hän voi halutessaan myös täydentää vakiolaitteita vaikkapa tabletilla. Vuokrakauden lopussa laitteen voi lunastaa omaksi pikkurahalla. 

Yrityksen Free Choice -laitevalikoima on esillä ja loppukäyttäjien tilattavissa Free Choice -portaalissa. Jokainen työntekijä pystyy tilaamaa sieltä vain omaa profiiliaan vastaavat laitteet.

Atea Free Choice mallin kustannusrakenne

Yritys maksaa sovitun kattohinnan työvälineistä, jolloin yritykselle tuleva kulu pysyy vakiona. Työntekijä maksaa ylimenevän osan ja mahdolliset lisälaitteet.

Atea Free Choicen edut

Edut it-osastolle

 • Laitekirjo pysyy hallinnassa
 • Helpottaa budjettisuunnittelua, eikä tuo lisäkuluja
 • Tietoturvallinen malli
 • Liiketoimintasovellusten toimivuus laitteissa pystytään varmistamaan etukäteen
 • Laitteiden soveltuvuus työkäyttöön voidaan varmistaa etukäteen
 • Takuut, varalaitteet, vakuutukset ennalta määriteltyjä
 • Help Deskin osaaminen pystytään rajaamaan laitevalikoiman mukaiseksi

Edut henkilöstö- ja taloushallinnon kannalta

 • Rekrytointivaltti
 • Työtyytyväisyyden kasvu
 • Tuottavuuden kasvu
 • Kustannukset vakioituja/ennalta määriteltävissä

Edut työntekijälle

 • Jokainen saa mieleisensä laitteet
 • Maksettavaa on vain kattohinnan ylittävä osuus
 • Laitteet voi lunastaa omaksi pilkkahintaan vuokrakauden päätyttyä
 • Jos laitteen on lunastanut omaksi vuokrakauden päätyttyä, sen voi antaa tai myydä eteenpäin

Neljä syytä valita Atea Free Choice

Atea Free Choice -malli tarjoaa ratkaisun moneen it-osastoa askarruttavaan kysymykseen:

 1. Sopiiko laite oikeasti työn tekemiseen?
 2. Kuka vastaa tuesta ja huollosta?
 3. Miten on tietoturvan laita?
 4. Miten työnantajan tiedot saadaan laitteesta, kun työntekijä vaihtaa työnantajaa?

Hallitussa CYOD-mallissa (Choose Your Own Device) nämä ja monet muutkin asiat on huomioitu. Mallissa taustamuuttujien, kuten pilvipalveluiden ja itsepalvelun kehittäminen on tärkeässä roolissa.

icon.