04-06-2024

SaaS-sovellusten ja ohjelmistohallinnan maailma

Tässä blogitekstissä selitämme, miksi organisaation kannattaa harkita siirtymistä perinteisestä sovellusten käytön mittauksesta aktiiviseen lähestymistapaan ja mitä etuja tämä tuo mukanaan. Avaamme ohjelmistojen hallinnan maailmaa tarkemmin ja kerromme muun muassa, mitä hyötyjä SaaS-sovellusten inventointi tuo mukanaan ja mitkä ovat Xensam-työkalun vahvuuksia ja erityislaatuisia ominaisuuksia työkalua valittaessa.

Maarit Vesanto
Business Manager

Software as a Service (SaaS) -sovellusten ja ohjelmistohallinnan aihepiiri on laaja ja monipuolinen, ja sen merkitys organisaatioille kasvaa jatkuvasti digitalisoituvassa maailmassa. Tässä blogissa keskitymme tutkimaan syvällisemmin erilaisia vaihtoehtoja ohjelmistohallintaan ja SaaS-sovelluksiin liittyen. 

Miksi organisaation tulisi välittää näistä aiheista? On selvää, että kustannusten hallinta ja näkyvyys kulutukseen ovat keskeisiä tekijöitä liiketoiminnan menestyksessä. SaaS-ratkaisut tarjoavat joustavuutta ja skaalautuvuutta, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon monille yrityksille. Ohjelmistohallinta puolestaan on elintärkeää tehokkaan toimitusketjun hallinnan kannalta, ja nykyaikaiset ohjelmistohallintajärjestelmät tarjoavat reaaliaikaista näkyvyyttä ja automaatiota ohjelmistohallintaprosesseihin. 

Esimerkkinä innovatiivisesta ratkaisusta on Xensam, joka tarjoaa kattavan näkyvyyden yli 60 000 erilaiseen SaaS-sovellukseen. Heidän lähestymistapansa yhdistää tietoa eri lähteistä ja tarjoaa tarkan ja kattavan kuvan organisaation käyttämistä sovelluksista. Tämä auttaa organisaatioita hallitsemaan resurssejaan tehokkaammin ja tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. 

SAM-työkalujen käyttäjäkokemuksen merkitys 

SAM-työkalujen eli Software Asset Management -työkalujen käyttäjäkokemuksella on merkitystä ja vaikutusta organisaatioiden tuottavuuteen. Vaikka SAM-työkalujen kehitys on edennyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana, monet organisaatiot eivät silti hyödynnä niitä täysimääräisesti. 

SAM-työkalut ovat keskeisessä roolissa lisenssien noudattamisen ja auditointien hallinnassa. Erityisesti nykyisen käyttäjäpohjaisen lisenssimallin aikakaudella on entistä tärkeämpää hallita ja optimoida ohjelmistolisenssejä tehokkaasti. Xensam on kehittänyt teknologiaa, joka tekee SAM-työkalujen käytöstä mahdollisimman helppoa ja tuottavaa organisaatioille. Heidän ratkaisunsa tarjoaa kattavan ja automatisoidun tavan hallita ohjelmistoja ja varmistaa, että organisaatio noudattaa lisenssisopimuksia ja välttää turhia kustannuksia.
 

Aktiivisen käytön merkitys sovellusten mittaamisessa 

Perinteinen lähestymistapa sovellusten käytön mittaamisessa on keskittynyt lähinnä sovellusten käynnistys- ja sulkemisaikojen seuraamiseen. Nykyään aktiivisen käytön seuranta on yleistynyt, ja siihen on hyviä syitä. Nykypäivän sovellukset ovat usein kalliimpia, ja organisaatiot haluavat varmistaa, että ne käyttävät resurssejaan mahdollisimman tehokkaasti. Aktiivisen käytön seuranta tarjoaa syvempää tietoa siitä, miten ja kuinka paljon sovelluksia käytetään, ja tämä tieto auttaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. Xensamin kaltaiset ratkaisut tarjoavat tehokkaan ja automatisoidun tavan seurata sovellusten käyttöä ja saada arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. 

Kaikki tässä blogissa mainitut osa-alueet ovat tärkeitä organisaation menestyksen kannalta, ja niihin panostaminen voi tuoda merkittäviä etuja liiketoiminnan kehittämisessä. Kun omat resurssit eivät riitä ohjelmisto-omaisuuden kehittämisessä, Atea tarjoaa apua kokeneiden asiantuntijoiden avulla.