20-01-2022

Tekoäly – Scifistä arkipäivän sankariksi

Kun odotukset ovat suuret, voi pettymys olla karvas. Tekoälyratkaisujen toimivuutta on alettu epäillä, koska lupaukset ovat paisuneet liian suuriksi. Taustalla on ongelma osaamisessa: tekoälyä myydään välillä jopa ilman, että ymmärretään, mitä myydään.

Ihmisen näköinen robotti koskettaa etusormella ohimoaan ja katsoo yläviistoon.

Ongelma ei ole kuitenkaan vain myynnin puolella, vaan myös ostavilla asiakkailla on haasteita hahmottaa tekoälyn soveltamismahdollisuuksia. Esimerkiksi yksinkertaiset robotit saatetaan sekoittaa tekoälyyn. Myöskään median luomat aiemmat mielikuvat tekoälystä scifi-elokuvien humanoidirobotteina eivät auta asiaa.

Lue: Minkälainen virtuaaliassistentti palvelisi sinun asiakkaitasi?

Mitä tekoäly sitten on?

Se, että tekoälylle ei ole olemassa virallista määritettä, auttaa meitä ymmärtämään termiin liittyviä lukuisia väärinkäsityksiä. Syy juontaa siitä, että tekoäly (AI) mielletään älykkäitä toimintoja suorittavaksi tietokoneeksi tai sen ohjelmaksi, mutta älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä.

Nykyajan tekoälyä ei pidä liioin sekoittaa yleiseksi tai vahvaksi kutsuttuun tekoälyyn, joka kykenee suorittamaan ns. ihmismäistä ajattelua. Tämän hetken todellisuus on tästä kaukana, sillä käyttämämme tekoäly on pitkälti kapeaa tekoälyä, jossa kone osaa tehdä yhden sille ohjelmoidun asian kerrallaan. Monet käyttävätkin tekoälystä mieluummin termiä tukiäly, joka kuvaa käyttötarkoitusta paremmin.

Hyviä esimerkkejä siitä, miten tekoälyä tänä päivänä hyödynnetään, ovat päivittäin käyttämämme Microsoftin sovellukset (Outlook, Excel, PowerPoint...). Näihin olemassa oleviin sovelluksiin on lisätty tekoälyä parantamaan suorituskykyä sen sijaan, että rakennettaisiin erillinen tuote (esim. Outlookin roskapostisuodatin). Tekoälystä on tullut arkipäiväinen digitalisaation tehostaja.

Tekoälyn perusteet ja hyödyt haltuun

Tekoälystä on puhuttu vuosia ilman kunnollista konkretiaa ja selkeän käyttötarkoituksen puuttuminen on aiheuttanut terminologiatasolla turtumusta. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että tekoäly on tästä huolimatta kaiken hypetyksensä arvoinen – ei ohimenevä trendi vaan yhä arkipäiväistyvä työkalu suorituskyvyn parantamiseksi.

Tekoälyn soveltamisesta on vaikea lähteä keskustelemaan, jos perusteet eivät ole hallussa, ja yritysten pitääkin ottaa vastuu työntekijöidensä koulutuksesta. Kaikki eivät tarvitse syvällistä algoritmien tai todennäköisyysmatematiikan ymmärrystä, vaan ennen kaikkea oivalluksen siitä, että tekoälyn kova ydin on matematiikkaa. Aiheen ympärillä olevan mystiikan hälventäminen on siksi tärkeää ja siinä tulee vähitellen auttamaan tekoälyn arkipäiväistyminen ja yleistyminen.

Investointipeikolle kyytiä!

Tekoälyn perusteiden puuttuminen lisää myös pelkoja investointeihin. Kuten kaikessa tuotekehityksessä – myös tekoälyprojekteissa asiakkaan tarve ja investoinnin tuoma konkreettinen hyöty ratkaisee, ei itse teknologia. Tekoäly on toisin sanoen loistava renki, mutta huono isäntä.

Monet pohtivat kuinka paljon hyötyä tekoälyn pitää tuottaa, jotta se maksaa itsensä takaisin. Useimmiten vastaus löytyy ydinliiketoimintaan liittyvistä hyödyistä. Juuri tästä syystä asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa korostuu referenssien tuoma konkretia, sillä erityisesti ydinliiketoimintaa koskevat päätökset kierrätetään ylimmän johdon kautta, jossa on harvemmin teknologian syväosaajia.

Tekoäly ei ole tuottavuutta lisäävä taikatemppu, vaan se tehostaa jotakin olemassa olevaa tavalla, joka on ollut aikaisemmin epäkäytännöllinen tai se tuottaa uuden tavan lähestyä vanhaa ongelmaa. Teknologian kehittymisen myötä kustannukset ja käyttöönotto helpottuvat, mutta edelleen tarvitaan kantava idea tekoälyn käyttämiseen. Pilviteknologian nopean hyödyntämisen kautta investoinnit saattavat olla jopa taskurahoja.

Lue: ”Tekoäly tulee luotijunan lailla” – Pohjolan Voima uudistaa energia-alan tulevaisuutta

Tekoäly on myös sinun asiasi

Tekoälykeskustelu ei kuulu vain yrityksen johdolle tai teknologia-osaajille vaan meille kaikille kahdesta syystä:

  1. Asiantuntijat kentällä näkevät parhaiten, missä tekoäly tuottaisi eniten hyötyä
  2. Me kaikki kehitämme tekoälyä vastaamalla tuottamamme datan laadusta.

Tekoälyn kiihdyttämisen arkipäiväistyminen tarkoittaa käytännössä ideointia arkipäiväisten ongelmien ratkaisemiseksi. Näiden ongelmien ratkaisu ei kuulu vain konsulteille tai erityisasiantuntijoille vaan kaikille niille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaa nykyaikaisella tavalla. Siksi jokaisen meistä täytyy osallistua tekoälykeskusteluun ilman matematiikan ja algoritmien mystifiointia. Todennäköisesti kuulemme yhä useammassa paikassa lausahduksen ”kannattaisiko tätä koittaa tekoälyllä”.

Lähes kaikessa liiketoiminnan kehittämisessä kumppanilla on lisäarvo. Atean lisäarvo tekoälyn hyödyntämiseen on ymmärrettävyys, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että käymme läpi liiketoiminnan keskeisiä haasteita ja lähestymme niitä menetelmillä, joissa tekoälyllä on merkittävästi parantava vaikutus. Joskus ratkaisu löytyy hyvin nopean keskustelun kautta, joskus se edellyttää laajempaa data-analyysia. Olennaista on se, että kumppani löytää selkeän lisäarvon tekoälymenetelmien käyttämiseen.