09-05-2022

It:n palveluistuminen kiihtyy. Mistä siinä on kyse?

Yritysten digitransformaatiota ohjaa ’cloud first’ -ajattelun jälkeen yhä vahvemmin trendi, jonka mukaan pilvi on kaikkialla ja datan hyödyntäminen ykkösprioriteetti¹. It-ratkaisuja halutaan hankkia palveluna, ja maksaa käytettävästä suoritteesta sekä mitata it:n tuomaa liiketoimintahyötyä. Pilvimäistä käyttökokemusta janotaan nyt paikalliseen konesaliin, julkipilveen sekä verkon reunalle it:n palveluistumisen kiihtyessä.

Nainen painonnostotangon takana, puistee käsistään magnesiumia, josta muodostuu pilvi.

ESG:n toteuttaman tutkimuksen² mukaan yritysten työkuormista 74 % ajetaan paikallisissa datakeskuksissa, eli kasvuvaraa erilaisille palvelumalleille on edelleen runsaasti. ”Kiinnostava tulos kertoo siitä, ettei yrityksissä ole kyetty ’pilveistämään’ kaikkea mahdollista teknisistä, kaupallisista tai määräyksistä johtuvista syistä.

"Me vastaamme haasteeseen, ja tuomme pilvimäisen käyttökokemuksen myös paikalliseen datakeskukseen. Suomessa markkina on kulkenut jo pitkään it:n palveluistumisen kärkijoukossa, ja yrityksissä vaaditaan kuluttajien lailla helppokäyttöisiä ja tilauspohjaisia it-ratkaisuja”, sanoo Atean Head of Hybrid Cloud Offering Marko Ollanketo.

”Liiketoimintayksiköitä on kyettävä palvelemaan yrityksissä nopeammin, hallitummin ja tietoturvallisemmin. Itsepalvelu yleistyy myös nopeasti.”

Yrityksissä siirrytään nyt perinteisistä toimintatavoista tulevaisuuden ketteriin toimintamalleihin.

It-yksiköistä ’profit centereitä’


It:n palveluistumistrendin eturintamassa kulkevat Atea ja HPE tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden käyttää it-resursseja yhä tehokkaammin paikallisessa datakeskuksessa, julkipilvessä ja verkon reunalla. HPE on asettanut tavoitteeksi, että kaikki sen teknologiaratkaisut ovat ostettavissa vuonna 2024 palveluna.

”It-ratkaisut ovat kehittyneet huimasti, ja vain osaa toiminnoista osataan hyödyntää yrityksissä. Palveluistumisen edetessä kasvaa myös tarve kumppanin asiantuntevalle konsultoinnille, lisäarvopalveluille ja jatkuville palveluille. Tekoäly skannaa asiakkaan it-ympäristöä, ja ehdottaa proaktiivisesti tehostamistoimenpiteitä. Optimointi ja analysointi tapahtuu tekoälyn avulla. Siihen päälle sitten tuotetaan palveluita ja konsultoidaan käyttöönotossa”, kertoo Ollanketo.

Tietohallinto pääsee mittaamaan liiketoiminnoille tuottamiensa palvelujen hyötyjä, eli it-yksiköt muuttuvat hiljalleen ’cost centereistä profit centereiksi’. Automaatio vapauttaa it-ammattilaisten aikaa korkeamman jalostusarvon palveluihin, ja it-ammattilaiset voivat yhä konkreettisemmin osoittaa organisaatioissaan it:n todellisen lisäarvon liiketoiminnoille.

Mitä it-palvelut maksavat ja mitä ne tuottavat? Miten nopeasti uusi palvelu saadaan markkinoille? Uusi työkalu, kuten Atean konsulttien käyttämä HPE CloudPhysics -ratkaisu, kertoo esimerkiksi sen, mitä työkuorman ajaminen maksaa julkipilvessä omaan datakeskukseen verrattuna. Se tarjoaa tietoa it-ympäristöön liittyvistä päivitys- ja uudistustarpeista.

Atea ja HPE GreenLake tuovat pilven asiakkaan luokse

Atea Cloud -hybridipilvipalveluilla ja HPE GreenLake-palvelulla vastataan yritysten tietohallinnon ja liiketoimintayksiköiden vaatimuksiin tarjoamalla pilvimäisen käyttökokemuksen sovellusten ja tiedon vaatimille työkuormille asiakkaan osoittamissa paikallisissa konesalitiloissa, pilvessä sekä verkon reunalla.

HPE GreenLaken pilvipalvelukatalogi sisältää valmiita peruskokoonpanoja esimerkiksi koneoppimiseen, datan suojaamiseen, konteille, tallennukseen, varmistukseen, virtuaalipalvelimille ja SAP-palveluille. Toimialakohtaisia ratkaisuja löytyy muun muassa teollisuuteen, terveydenhuoltoon ja julkishallintoon. HPE tuo kapasiteetin päälle jatkuvasti uusia palvelukerroksia ja yksilöllisiä palveluja, kuten esimerkiksi laajan valikoiman tiedon hyödyntämiseen paketoituja palveluja.

Atean ja HPE:n asiakkaat voivat nopeuttaa digihankkeitaan ja viedä nopeammin uusia palveluja markkinoille. Asiakkaat maksavat it-resursseistaan käytön mukaan säilyttäen silti täyden kontrollin omaan dataan, alustaan ja koko it-arkkitehtuuriin. Parhaiten menestyvät ne yritykset, jotka käyttävät dataa tehokkaasti myös verkon reunalla ja toimivat dataohjautuvasti. Siihen tarvitaan modernia it-infrastruktuuria.

Hybridin it-ympäristön rakentaminen, hallinta ja it-resurssien optimointi sujuu GreenLake-palvelussa helpommin. Asiakkaat saavat läpinäkyvyyttä it-resursseihin ja pilvipalveluiden palvelukohtaisiin kustannuksiin myös julkipilven, kuten AWS:n ja Microsoft Azuren, osalta. HPE GreenLaken suosio on kaksinkertaistunut joka vuosi.

¹Forbes Technology Council, September 2021  ²ESG Data Management Maturity Study, commissioned by HPE, November 2021