23-09-2021

Sovellusalustan toimittaja vailla ymmärrystä on matkakumppani vailla karttaa

Aiemmin alustahallinnasta kirjoittaessani totesin, että IT-ympäristöissä ei ole koskaan ollut niin paljon valinnan mahdollisuuksia kuin nyt. Alustojen suunnittelu, rakentaminen ja toteutus yksin on usein haastavaa ja siksi on sangen luontevaa käyttää kumppania, mielellään asiantuntevaa kumppania. Miksi moni sovellusalustojen toteutus kuitenkin päätyy siihen, että osapuolet eivät ymmärrä riittävästi toisiaan?

Markku Selin.
Markku Selin
Senior Advisor
Kalju, silmälasipäinen mies seisoo metsässä, tutkii karttaa ja raapii päätään.

Uppoavatko IT-palvelutoimittajan lupaukset siiloihin?

Kun palveluntarjoajaa vaihdetaan, on usein suurien lupausten ja oletusten hengessä muodostettu mielikuvia, jotka eivät välttämättä aina toteudu asiakkaan tai palveluntarjoajan odotusten mukaisesti. Vaikka palvelutilanteessa prosessikuvaukset ja sertifioinnit tarjoavat hienon kehyksen keskusteluille, ne eivät varmista, että myyntiorganisaation välittämä asiakasviesti tulee koko toteuttavan tai jopa useamman toteuttavan osapuolen käsitykseen sillä tasolla, mitä myyjä arvolupauksessaan asiakkaalle kertoi.

Siiloutuminen – tuo johtamisen terminologiassa esiintyvä kirosana – nostaa edelleenkin ikävästi päätään toimittajien pyrkimyksissä toteuttaa asiakkaan toiveita. Ei tarvita kun muutama aukko myynnin, myynnin tuen tai tuotannon kanssa ja tieto ei kulje toteutukseen saakka halutulla tavalla. Olen varma siitä, että kukaan ei tietoisesti halua asiakkaalle pahaa mieltä. Kuitenkaan IT-ympäristön toimivuus laitteiden ja palveluiden osalta ei vastaa asiakkaan odotusarvoja.

Hyvä esimerkki kommunikaatiokatkoksesta on, kun tietoliikennepalvelua toteuttava taho ei saa tarvittavaa informaatiota asiakkaan palvelualustaan tehdyn muutoksen vaikutuksista ja ilman oikeaa tietoa ei osaa tehdä muutoksia sovelluksen tietoliikennesuodatuksiin. Tämä on tärkeä esimerkki sen takia, koska sovelluksen vaatima tietoliikennemuutos palomuurin tasolla ei välttämättä ole pelkkä tietoliikenneparametrien muutos vaan se voi vaikuttaa tietoturvaan, statistiikkaan ja anomalioiden etsintään. Kommunikaatio voi olla siilossa rattoisaa, jonka ympärillä on vain oma tietoisuus. Se ei riitä. Käytännössä asiakkaalle pitää luoda dynaaminen ryhmä ihmisiä, jotka välittävät tietoa tarpeen mukaan.

Sovellusalustan on selviydyttävä liiketoiminnan muutostarpeista

On sangen helppo ymmärtää teknistä arkkitehtia, jolle sovellukset ovat käyttöjärjestelmiä, tietokantoja, tietoliikennettä ja näiden pohjalta tehtyä tietoturvaa, mutta näissä perustiedoissa ei kulje mukana myynnin tieto siitä, mikä on sovellusten merkitys asiakkaalle. Perustiedon lisäksi pitää ymmärtää, miten asiakas aikoo käyttää sovelluksia nyt ja tulevaisuudessa. Tässä kohdassa on helppo oikaista. Se ei kannata.

Miten sitten varmistaa toimittajalle riittävä ymmärrys asiakkaan sovellusalustoista ja niihin liittyvistä tarpeista? Siihen ei ole helppoa ja nopeaa keinoa. Aidon kumppanin tulee keskustella asiakkaan sovelluksista niin, että muodostuu käsitys asiakkaan liiketoiminnan tavoitteista ja sovellusten merkityksestä. Tämä tarkoittaa käytännössä suunnittelutyöpajaa tai asiakkaan olemassa olevan dokumentaation tutkimista.

Olen harvoin törmännyt asiakkaaseen, joka on pystynyt yhden dokumentaation avulla käymään läpi kaikki sovellusalustojen tarpeet ja niiden kehityksen liiketoiminnan muuttuessa. Minimissään tämä tarkoittaa keskustelua siitä, miten sovellukset on toteutettu ja kuka vastaa sovellusten alustapalveluista. Ilman tätä keskustelua eivät sovellusten tukipilarit ole kunnossa. Käytännössä kaikki sovellukset tarvitsevat dataverkkoa, datan säilytystä, suorituskykyä ja tietoturvaa.

Lue: Sovellusalustojen turva on sopiva sokkeli

Myyntimiehen megalupaus

Ateassa haluamme käydä tätä keskustelua riittävän ajoissa asiakkaidemme kanssa, jotta sovellusalustojen investoinnit kapasiteetin ja tietoturvan osalta täyttävät asiakkaan vaatimukset. Tämä voidaan toteuttaa sovellusalustojen tiekarttasuunnittelun tai arkkitehtuurin parissa.

Atea valmentaa myyjiään näihin asiakaskeskusteluihin C75-koulutusohjelmassa, jonka keskeisiä asioita on muodostaa myynnille ymmärrys eri teknologioiden, ratkaisumyynnin, palvelutuotannon, konsultoinnin ja asiakastarpeiden välillä. Valmennus kestää vuoden, mikä on mielestäni minimiaika, jossa eri osa-alueiden informaatio jalostuu myyjän kommunikaatiossa siten, että asiakaslupauksemme on parempi. Megaluokan verran parempi.

Haluamme tarjota asiakkaalle riittävästi tietoa, jotta hänelle syntyy päätöskyvykkyys sopivasta sovellusalustasta liiketoiminnan tarpeisiin. Ota meihin yhteyttä, keskustelemme sovellustenne nykyisyydestä ja tulevaisuudesta mielellämme. Se on meille tae tarjota ymmärrystä, josta kasvaa aito kumppanuus.

Haluaisitko sparrata oman organisaatiosi liiketoiminnan asettamista it-vaatimuksista asiantuntijamme kanssa?

Atealla on laaja kokemus liiketoimintalähtöisten it-ympäristöjen suunnittelusta ja rakentamisesta. Jos sinua kiinnostaa jatkaa keskustelua, varaa lyhyt online-tapaaminen asiantuntijamme kanssa. Jatkamme  mielellämme keskustelua tästä aiheesta kanssasi!