03-04-2020

Hyperkonvergoitu konesali sen olla pitää

Uskallan väittää, että hyperkonvergoitujen ’All-in-One’ konesalien suosio jatkuu erittäin voimakkaana myös tänä vuonna ennätysmäisen vuoden 2019 jälkeen. Kova kysyntä johtuu siitä, että pilvimäisen IT:n käyttökokemuksen tarjoava hyperkonvergenssi helpottaa tietohallinnon ammattilaisten arkea oikeasti ja parantaa liiketoiminnan jatkuvuutta monin eri tavoin.

Siluettihahmot seisovat tekstiseinän edessä.

Hyperkonvergoidussa paketissa on kaikki konesalilaitteet yhdessä ja yhteen toimivassa paketissa. Esimerkiksi puutuoteteollisuusyritys Versowoodin konesalissa laitteiden määrä putosi hyperkonvergenssin myötä yli 60 prosenttia. Kun pakettia täydennetään vielä tekoälyllä, saadaan suomalaisiin konesaleihin myös kauan kaivattua älyä, joka ennakoi hyvissä ajoin teknologiariskejä ja suorituskykyongelmia.  

Yritysten ja organisaatioiden IT-strategioissa on luonnollisesti eroja, mutta yhteistä on se, että tietohallinto kohtaa yhä kovempia vaatimuksia talouden digitalisoituessa. Yhä laadukkaampia tietotekniikkapalveluja on luotava nopeammin ja tuotettava kustannustehokkaammin. Vaatimuksiin on helpompi vastata hyperkonvergoidulla konesalilla, joka soveltuu lähes kaikille yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Someron kaupunki turvasi kaupunkilaisten verkkopalvelut hyperkonvergenssilla.

Pilvi vai konesali? Atea Cloudista saat molemmat

Julkipilvi ei aina ole optimaalinen ajoympäristö esimerkiksi toiminnan- ja tuotannonohjaukseen tai tietokannoille, koska palveluissa saattaa tulla viivettä ja niiden käytettävyys on voi heikentyä. Monet ovat pelästyneet huonoja kokemuksia ja tuoneet työkuormiaan julkipilvestä takaisin omiin tai palveluntarjoajien konesaleihin, sillä viiveisiin ei digitaloudessa ole yksinkertaisesti varaa.

Toisaalta taas CRM-ratkaisut, analytiikkaohjelmistot, viestintäratkaisut ja tuottavuustyökalut toimivat julkisessa pilvessä oikein hyvin. Erilaiset kuormat tarvitsevat erilaisen ajoalustan ja optimaalinen alusta saadaan määritettyä muun muassa edistyksellisillä analysointityökaluilla.

Hyperkonvergoituun yksityisen pilven konesaliympäristöön on melko vaivatonta tuoda kuormia julkipilvestä, jos tarve vaatii, ja julkipilvipalveluiden hyödyntäminen onnistuu joustavasti valmiiden rajapintojen kautta.

Voimme toimittaa hyperkonvergoidun konesalin asiakkaan omaan ympäristöön tai tuottaa sen palveluna Atea Cloudista. Konsulttimme räätälöivät optimaalisesti palvelevan, skaalautuvan ja toimintavarman hybridiympäristön kunkin asiakkaan liiketoiminnan tarpeita silmällä pitäen.

Älykäs konesali säästää asiantuntijan aikaa

Valmiit päivityspaketit, tekoäly ja valvonta pitävät hyperkonvergoidun konesalin terveenä sekä ajan tasalla. Tietojärjestelmien käytettävyys paranee eikä IT-ammattilaisten aikaa enää pala entiseen tapaan konesalilaitteiden päivitysten, ylläpidon ja käytön parissa. Laskentatehon, muistin ja levymäärän optimointikin hoituu selkeän näkymän kautta. Varmistamisen tärkeys kasvaa datamäärien kasvaessa ja datan tärkeyden lisääntyessä. Varmistukset ja palautuksetkin hoituvat samasta käyttöliittymästä.

Datamassaa skannaava tekoäly helpottaa osaajapulaa, ja tekee konesalien käytöstä helpompaa. Levynkäytön optimoinnilla ja ratkaisun tekemillä suosituksilla laitteista saadaan yksinkertaisesti enemmän irti. Tekoäly oppii ajan myötä toimimaan yhä fiksummin. Se tunnistaa vikaantumassa olevat osat sekä estää liiketoiminnan jatkuvuutta haittaavat käyttökatkot erittäin tehokkaasti.  

Hyperkonvergoitu konesali on erinomainen ratkaisu myös tilanteissa, joissa konesalin piiriin halutaan saada esimerkiksi yrityksen uusi kotimaassa tai ulkomailla toimiva tuotantolaitos. Se onnistuu noodeja lisäämällä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Yritykset voivat hankkia osan palveluistaan perinteisesti omasta tai palveluntarjoajan konesalista sekä osan julkipilvestä.  

Tässä vielä pähkinänkuoressa muutama syy miksi satsaisin hyperkonvergenssiin!   

  1. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen tehostuu.
  2. Euroja säästyy konesalilaitteiden käytön tehostuessa.
  3. Konesalien kahdentaminen onnistuu erittäin kustannustehokkaasti.
  4. Liiketoimintojen ja käyttäjien palveleminen sujuu ketterämmin ja nopeammin.
  5. Pilvenomainen käyttökokemus ja vaivaton laajennettavuus myös julkipilvipalveluihin.