28-10-2022

Ennustimme tietoalustojen 4 tärkeintä trendiä

Yrityksissä luodaan nyt ahkerasti uutta tiedolla johtamiseen perustuvaa liiketoimintaa, jonka keskiössä ovat data ja automaatio. Kilpailuetua tavoitellaan tuottamalla asiakkaille käyttäjäkokemukseltaan ainutlaatuisia palveluja. Yritykset tarvitsevat modernia arkkitehtuuria ja kykyä hyödyntää dataa tehokkaasti eri tietolähteistä. Mitkä ovat tietoalustojen tärkeimmät trendit vuonna 2023?

”Ei ole sattumaa, että tekoäly, data ja edistyksellinen analytiikka ovat IDC:n¹ ja Gartnerin² mukaan nousseet CIO:iden tärkeimmiksi prioriteeteiksi. Perinteisessä maailmassa katsotaan eilistä päivää, kun pitäisi katsoa jo huomista. Olemme tietotekniikkatalona jo pitkään tunnistaneet tiedolla johtamisen ja automaation tuovan yrityksille merkittäviä hyötyjä sekä rakentaneet sitä tukevat avainteknologiat, eli ohjelmistot, laitteet ja palvelut. Tietoalustoihin vaikuttavia asioita on syytä tarkastella hieman tarkemmin”, sanoo HPE:n teknologiajohtaja Ari Saareks.

1. 75 % datasta muodostuu konesalin ja pilven ulkopuolella

Valtaosa, eli 75 prosenttia, datasta muodostuu Gartnerin arvion³ mukaan jo perinteisen konesalin ja pilven ulkopuolella. Dataa syntyy yhä enemmän verkon reunalla esimerkiksi laitteen, sensorin, koneen tai käyttäjän välittömässä läheisyydessä. Dataa on myös lukuisissa eri formaateissa.”Useimmilla yrityksillä tieto on ikään kuin kaikkialla”, kertoo Saareks. ”Dataa pitää pystyä yhdistämään tiedonhallintajärjestelmään ja tuottamaan dataa uuden ajan pilvisovelluksille verkon reunalta, pilvestä ja paikallisesta datakeskuksesta. Tämä pitää tiedostaa yrityksissä, sillä muutosvauhti on yksinkertaisesti niin huimaa luokkaa.”

2. Tiedolla johtaminen vaatii modernin tietoalustan

Tiedolla johtamiseen ja uusien palvelujen rakentamiseen tarvitaan moderneja ja tietoturvallisia työkaluja. Tiedonkäsittelyn pitää sujua tehokkaasti oman datakeskuksen ja pilven lisäksi verkon reunalla. ”Moderni tietoalusta luo tartuntapinnan eri lähteissä olevaan tietoon, ja se pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään kaiken muotoista dataa. Datan hallinnan on sujuttava tehokkaasti”, arvioi Saareks. ”Ilman näitä kyvykkyyksiä tiedolla johtaminen ei onnistu.”

Yrityksissä kohdataan eri alustoihin, datasiiloihin, tietoturvaan ja skaalautuvuuteen liittyvien haasteiden lisäksi datan laatuun, sijaintiin, ajantasaisuuteen ja tiedon liikuteltavuuteen liittyviä kysymyksiä. ”Oikeilla tekniikoilla voidaan tehostaa merkittävästi datan liikuteltavuutta ja tiedon yhdisteltävyyttä. On todella tärkeää, että tiimit ja liiketoimintayksiköt voivat kasvattaa tietovarantojensa voimaa sekä tiedon käyttöä. Yritys voi tuoda suuren valikoiman eri tietotyyppejä samalle alustalle yhtenäisen hallinnan piiriin”, kertoo Saareks. ”Olen havainnut, että yrityksistä löytyy yhä enemmän tiedonhallinnan rooleja ja datan ’omistajia’.”

3. Liiketoiminta on paras isäntä

Tietointensiivistä työtä ja reaaliaikaista tiedolla johtamista tukevan arkkitehtuurin rakentamista ohjaavat Saareksin mukaan aina liiketoiminnan tarpeet. Rakentaminen alkaa teknisistä valinnoista ja fyysisistä ratkaisuista.

”Mikä on se palvelu, jota yrityksesi haluaisi tuottaa asiakkailleen? Yritysten tarpeet ovat usein yksilöllisiä ja kyseisen liiketoiminnan luonteelle ominaisia. Uniikkeja ovat myös toteutukset sekä ’use caset’. Tiedolla johtamista tukevan arkkitehtuurin toteuttaminen on prosessi, joka kannattaa suunnitella kokonaiskuvan tarpeiden kautta ja vaiheittain liiketoiminnan kehitystarpeiden kanssa”, kertoo Atean tietojohtamisen palveluista vastaava johtaja Mikko Vesin.

”Kehittävä kumppani auttaa datakeskeisen arkkitehtuurin tiekartan suunnittelussa, liikkeellelähdössä ja kehittämisessä”, sanoo Vesin. ”It-ympäristöjen kehityshankkeissa kiinnittäisin huomiota tiedolla johtamista ja dataohjautuvuutta tukeviin valmiuksiin. Organisaation oman kyvykkyyden kasvattaminen vaatii myös monipuolista ja uuttakin osaamista sekä monesti vastuiden ja roolien uudelleen suunnittelua.”

4. Yhdistä tietolähteitä ja luo uutta

It-infrastruktuurin pitää sisältää sellaiset ratkaisut, jotka tarjoavat työkaluja datan tehokkaaseen liikuttamiseen ja tiedon hallintaan. Personoidun käyttäjäkokemuksen tuottavassa palvelussa yhdistetään dataa useista eri tietolähteistä.

”Yritykset investoivat voimakkaasti digitaalisiin palveluihin, ja se näkyy oikeastaan kaikilla toimialoilla. Uusien palveluiden luomiseen tarvitaan dataa eri tietolähteistä sekä myös kyvykkyys jakaa sitä joustavasti muiden kanssa. Minkälaiset valmiudet yritykselläsi on tuottaa palvelua, johon tarvitaan tietoa monista lähteistä?”, kysyy Vesin. ”Yrityksissä kannattaa ihan aluksi selvittää oman tietoalustan tila ja liiketoiminnan tarpeet. Onko tietoalusta tarpeeksi moderni? Pystytäänkö dataa liikuttamaan, yhdistämään ja palveleeko alusta liiketoiminnan kehitystarpeita?”

Atea tarjoaa asiakkailleen tiedolla johtamista palvelevat alustat, ratkaisut ja asiantuntijapalvelut. Modernissa Atea Cloud -hybridipilviympäristössä hyödynnetään HPE:n monipuolisia teknologiaratkaisuja. HPE Ezmeral -ohjelmistotuoteperhe sisältää tietoalustat, konttialustat sekä tekoälyä, koneoppimista ja edistyksellistä analytiikkaa dataohjattavuutta tukevien arkkitehtuurien rakentamiseen.

¹IDC’s Cloud Pulse Q220, June 2020.
²Gartner, 2019 CIO Survey: CIOs Have Awoken to the Importance of AI.
³Gartner 2019. TOP10 Strategic Technology Trends for 2020.

Heräsikö mielenkiintosi ja haluaisit keskustella lisää?