Siirry sisältöön
Jonkun pitää näyttää mallia, ajatellaan Saint-Gobain Finland Oy:ssä. Siksi Saint-Gobainin jokaisen puhelimen ja tietokoneen hiilijalanjälki Suomessa on nyt tiedossa. Laskelma antaa raamin sille, miten globaalisti toimiva rakennusalan yritys menee askel askeleelta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.
Saint-Gobain Finland Oy

”Kestävä kehitys on osa vastuullista liiketoimintaamme. Olemme konsernina sitoutuneet hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, ja Suomessa tavoite on jo paljon lähempänä eli vuodessa 2035. Toimimme globaalisti 67 maassa, ja meillä on isoja teollisuuslaitoksia, jotka käyttävät paljon energiaa ja tuottavat päästöjä. Siksi jokainen kivi on käännettävä päästöjen vähentämiseksi”, Saint-Gobainin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser kertoo.

Anne Kaiser ja Hans Kanerva Saint-Gobainilta.

Yksi tärkeä tekijä oli selvittää, millainen on Saint-Gobainin it-laitteiden hiilijalanjälki. Idea sai alkunsa keskustelutuokiossa.

”Elinkaarimallin visioinnista se lähti. Kävimme keskustelua Lenovon Leif Ekebomin ja Atean Vesa Siitarin kanssa siitä, miten it-yksikkö voi omalta osaltaan pienentää hiilijalanjälkeä. Yhdessä päätimme ensin laskea laitekannan nykyisen hiilijalanjäljen ja kehittää keinoja elinkaarimallin käytännön toteutukseen”, it-palveluista vastaava Hans Kanerva Saint-Gobainilta sanoo.

Saint-Gobainin, Lenovon ja Atean yhteistyökuvio on ainutlaatuinen: yhteisten arvojen pohjalta tehdään julkinen ja läpinäkyvä laskelma it-laitteiden koko arvoketjun tuottamasta hiilijalanjäljestä.

Lenovo on ollut it-alalla jo pitkään edelläkävijä hiilijalanjäljen kompensoinnissa. Sen mallikohtainen laskelma auttoi Saint-Gobainin laitekannan arvioinnissa.

”Tällainen askel kohti konkretiaa on meille hyvin tervetullut liikahdus: kun yksi yritys näyttää esimerkkiä, muiden on helpompaa seurata perässä. Maailmalla tämä näkökulma on noussut jo isoksi puheenaiheeksi”, business partner manager Leif Ekebom Lenovolta sanoo.

Laskelma kattaa koko ketjun

”Laskeminen oli aikamoinen homma, sillä halusimme ottaa mukaan it-laitteiden koko arvoketjun läppärin valmistuksesta aina sen elinkaaren loppuun saakka. Usein päästöistä puhuttaessa unohdetaan, miten pitkä ketju laitteen valmistamisessa syntyy”, Hans Kanerva sanoo.

Vertailukohdaksi: keskivertosuomalaisen vuosipäästöt ovat 10–11 tonnia. Koko Suomen kasvihuonekaasupäästöt puolestaan olivat vuonna 2019 noin 53,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, jos mukaan ei lasketa maankäyttöä, sen muutoksia ja metsätaloutta.

”Nyt meillä on lukema, josta lähdetään liikkeelle. Se auttaa tekemään suunnitelmaa päästöjen pienentämisestä. Vaikka it-laitteiden päästöt ovatkin pieni osa kokonaispäästöjämme, asia on tärkeää konkretisoida myös omalle henkilöstöllemme”, Anne Kaiser sanoo.

Laitteiden hiilijalanjälkeä voi pienentää monella tavalla

It-laitteiden elinkaariajattelu sisältää monta näkökulmaa päästöjen vähentämiseen. Atealla elinkaarimalli on huolellisesti pohdittu ja laskettu, ja juuri näitä laskelmia käytettiin myös Saint-Gobainin kartoituksessa.

Ympäristötietoisella yrityksellä on useita keinoa vähentää laitteidensa hiilijalanjälkeä – vieläpä varsin helpoilla teoilla.

Vesa Siitari.

”Vanhojen laitteiden elinkaarta voi pidentää, kierrättää niitä tai hankkia uuden, aina mahdollisimman vähäpäästöisen laitteen. Kaikilla vaihtoehdoilla on omat hyvät puolensa”, Atea Finland Oy:n kestävästä kehityksestä ja pääkaupunkiseudun yritysmyynnistä vastaava Vesa Siitari sanoo.

Saint-Gobainilla tietokoneet vaihdetaan keskimäärin neljän vuoden syklillä. Pöytäkoneiden elinkaari on 5–7 vuotta.

”Tietoturvan vuoksi laitekannan riittävän nopea kierto on tärkeää. Meiltä poistettavat laitteet menevät Lenovon kautta kierrätykseen”, Hans Kanerva sanoo.

Tällä hetkellä kierrätykseen päätyy vuosittain noin kymmenen prosenttia koko Saint-Gobainin laitekannasta, eli elinkaarensa lopussa olevista laitteista menee kierrätykseen jo noin puolet. Tavoitteena on tuplata kierrätettävien laitteiden määrä. Mahdollista on myös laajentaa kierrätettävien laitteiden kirjoa muun muassa näyttöihin ja tulostimiin.

Reilusti yli kaksi kolmasosaa käytöstä poistettavista tietokoneista saa tyhjennyksen ja puhdistuksen jälkeen uuden elämän esimerkiksi sairaalan tai koulun käytössä. Jos laitteelle ei löydy turvallisesti uutta käyttäjää, se päätyy materiaalikierrätykseen. Alle prosentti laitteen osista päätyy kaatopaikalle maantäytteeksi.

Atealle palautuvista laitteista uuteen käyttöön pääsee 77 prosenttia. Loput menevät materiaalikierrätykseen. Näin arvokkaat materiaalit saadaan käytettyä uudelleen.

”Jos jokainen tietokone pitäisi rakentaa neitseellisestä materiaalista, planeettamme tietokoneisiin tarvittavat jalometallit olisi äkkiä käytetty loppuun”, Vesa Siitari muistuttaa.

 

Kompensaatiokohteita ympäri maailman

Lenovo on laitetoimittajana Saint-Gobainille mieluinen kumppani muun muassa ympäristötietoisuutensa vuoksi. Jo vuodesta 2019 alkaen julkaisemiensa täsmällisten laskelmien lisäksi Lenovo vakuuttaa asiakkaansa myös päästöjen kompensaatio-ohjelmallaan.

Leif Ekebom, Lenovo.

”Kompensoimme hiilipäästöjämme YK:n nimeämillä uusiutuvan energian hankkeilla, joissa panostetaan tuulivoimaan, aurinkoenergiaan ja kompostointiin. CO2 Offset Services -palvelumme auttaa tekemään it-alasta kestävämpää, sillä sen kautta yritysasiakkaat voivat helposti ja suoraviivaisesti kompensoida tuotteen elinkaarenaikaiset päästöt ja osallistua haluamiinsa ympäristöhankkeisiin”, Lenovon Leif Ekebom sanoo.

Kompensaatio huomioi yksittäisen laitteen valmistuksesta ja kuljetuksesta sekä arviolta viiden vuoden käytöstä syntyvät päästöt.

”Näin palvelu tekee jokaisen tuotteen ympäristövaikutuksen läpinäkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi. Todistuksena hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista asiakas saa Think-tuotteen ostohetkellä sertifikaatin, jonka sarjanumero osoittaa, minkä suuruinen ja mihin hankkeeseen päästökompensaatio on suunnattu”, Ekebom kertoo.

It-laitteiden päästölaskelmamalli on herättänyt innostusta ympäri Eurooppaa. Asiakkaan kannalta on kätevää, että laitteiden tuottamat päästöt kerrotaan läpinäkyvästi.

”Yhteistyöllä tavoitteet voidaan saavuttaa”

Yhteistyökuvion kaikkien kolmen osapuolen puheista paistaa innostus ja usko parempaan tulevaisuuteen.

”Tärkeintä on, että mallimme voisi toimia esimerkkinä, joka auttaisi muita ryhtymään toimeen. Kukaan ei yksin pysty saavuttamaan hiilineutraaliustavoitetta, mutta yhteistyöllä se on mahdollista”, Leif Ekebom sanoo.

Anne Kaiserin mukaan Saint-Gobainilla esimerkkivaikutus toimii myös konsernin sisällä.

”Pohjoismaat ja Suomi ovat edelläkävijöitä monissa asioissa, ja kestävässä rakentamisessa aivan omaa luokkaansa. Samalla kun pidämme itsemme hyvässä vauhdissa kohti hiilineutraaliutta, pystymme toivottavasti kannustamaan myös muita.”

Atean vinkit laitteiden ympäristökuorman pienentämiseksi

  1. Palauta kierrätykseen kaikki poistuvat laitteet, myös näytöt ja verkkolaitteet. Atea hoitaa koko prosessin GoITloop-palvelun avulla. Jos laite ei enää sovellu uudelleenkäyttöön, sen osat kierrätetään. Esimerkiksi jalometallien uusiokäyttö on tärkeä ympäristöteko.
  2. Jos uusien laitteiden käyttöaika on 3–4 vuotta, niille löytyy todennäköisesti uusi elämä jonkun toisen käytössä tyhjennyksen ja kunnostuksen jälkeen.
  3. Jos vähän käytetty laite jää pois käytöstä esimerkiksi työntekijän vaihdettua työpaikkaa, voidaan laite tietoturvallisesti tyhjentää ja varastoida Atealla. Tyhjennettynä ja kunnostettuna sen voi saada käyttöönsä seuraava työntekijä. Aina ei tarvita uutta laitetta.

Näin voit laskea it-laitteiden päästöt

Haluatko laskea yrityksesi it-laitteiden hiilidioksidikuorman? Se onnistuu yleensä julkisesti saatavien, laitekohtaisten päästötietojen avulla. Useat it-laitevalmistajat kertovat laitteidensa CO2e-päästöt ”kehdosta hautaan”.

Saint-Gobain Finland Oy

Saint-Gobain Finland Oy

Saint-Gobain suunnittelee, valmistaa ja toimittaa rakennusmateriaaleja, -tuotteita ja -ratkaisuja. Yhtiön paikallisia Suomessa valmistettavia tuotemerkkejä ovat muun muassa Gyproc, ISOVER, Ecophon ja Weber.

 

Lue lisää Saint-Gobainista.

Lenovo Group

Lenovo Group on 50 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokoinen globaali yritys, jolla on 63 000 työntekijää ja joka toimii 180 maan markkinoilla ympäri maailman. Lenovon rohkea visio on tarjota kaikille älykkäämpää teknologiaa.


Lisätietoja Lenovosta.