Siirry sisältöön
Atean ja Cuporin yhteistyössä näkyvät it-alan trendit: konesali- ja peruspalveluiden ulkoistaminen, tietotekniikan tulo yhä useammalle toiminnan osa-alueelle ja sen käyttövarmuusvaatimusten kasvu. Viimeisimpänä etappina Atea uudisti Cuporin tietoverkkoinfraa ja toimittaa siihen jatkuvat hallinta- ja ylläpitopalvelut.
Cupori
Cupori on johtava kuparisten LV-asennusputkien toimittaja Pohjoismaissa ja yksi suurimmista teollisuusputkien toimittajista Euroopassa. Yrityksen toiminta perustuu asiakastarpeisiin, joustavuuteen ja innovatiivisuuteen uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kehittämisessä. Liikevaihto on noin 100 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 174. Tuotantolaitos sijaitsee Porissa. Cuporin liiketoiminta on aikaisemmin ollut osa Outokumpu-konsernia, josta se siirtyi Cupori omistukseen kesällä 2008.

- Tarvitsemme tietotekniikkaan osaavaa kumppania, sillä suuri osa palveluista vaatii läsnäoloa ja valvontaa ympäri vuorokauden, ja omat rahkeet eivät siihen riitä. Muitakin arjen pikku pulmia kertyisi ilman kumppania siinä määrin, että it-ympäristön strateginen kehittäminen jäisi liian vähille, Cuporin IT Manager Ilkka Virtanen sanoo.

Cupori on johtava kuparisten LV-asennusputkien toimittaja Pohjoismaissa ja yksi suurimmista teollisuusputkien toimittajista Euroopassa. Työntekijöitä on noin 150, tuotanto Porissa ja muutamia myyntikonttoreita Euroopassa.

- Yhteistyömme jatkuvissa palveluissa alkoi vuoden 2012 loppupuolella, kun Cupori uudisti toiminnanohjausjärjestelmäänsä ja päätti samalla, että sen tarvitsema konesalikapasiteetti ostetaan palveluna. Yhteistyö on jatkunut siitä suunnitelmallisesti, Atean Account Manager Patrick Simon-Bellamy kertoo.

Tuotanto ei siedä tietokatkoksia

Kupariputkien tuotantoon tarvitaan raskasta koneistoa, kuumaa metallia ja suuria halleja, mutta myös sujuvaa tietotekniikkaa. Jos tuotannonohjauksessa menee bitti poikittain, tuotantoprosessi pysähtyy osittain tai kokonaan melkein heti.

- Toteutimme Atean kanssa viimeisen parin vuoden aikana tuotannon työasemien virtualisoinnin. Koneet korvattiin thin clienteilla, joilla on pitkä käyttöikä. Koneet ovat hyvin yhteneväisiä keskenään, mitä tulee käyttöjärjestelmäversioihin ja ohjelmistoihin. Siksi on helppoa päivittää yhtä virtuaalityöpöytää, joka jaetaan kaikille tuotannon työpisteille, Virtanen sanoo.

Virtanen on ollut erittäin tyytyväinen Atean konesalipalveluihin ja seuraavaksi pohdinnassa on yhteistyön laajentaminen etävarmistukseen, oman konesalin etävalvontaan ja disaster recovery -valmiuden parantamiseen.

- Konesali- ja käyttöpalveluiden avulla saamme joustavuutta ja huolettomuutta arkeemme. Heti ei tarvitse lähteä isoon investointiin vaan palvelut joustavat tarpeemme mukaan.

Arjen pulmat Service Deskille

 - Keväästä lähtien olemme tarjonneet työntekijöillemme tukipalvelut Atean Service Deskin kautta. Aiemmin minä ja toinen ict-ammattilainen olemme ratkoneet käyttäjien kohtaamia ongelmia muiden tehtäviemme lomassa. Onhan se toki muutos, kun kasvokkaisesta palvelusta siirrytään puhelintukeen. Asenne on kaikilla kuitenkin kohdallaan ja opettelujakson jälkeen Service Desk varmasti saa palveltua käyttäjät sukkelammin kuin itse ehtisin, Virtanen sanoo.

- Olemme kokonaisuudessaan tyytyväisiä yhteistyöhön ja siltä pohjalta on hyvä jatkaa yhdessä kehittymistä, Virtanen toteaa.