Siirry sisältöön
Merenkulussa on aina seurattu tarkkaan, keitä ja mitä omiin satamiin saapuu ja mitä niistä lähtee muualle. Nykyiset järjestelmät ovat seurantaan kuitenkin auttamattoman vanhanaikaisia. Fintraffic kehittää yhdessä Siili Solutionsin kanssa Suomeen uutta digitaalista järjestelmää alus- ja satamatietojen jakamiseen.

Suomen satamat ottavat käyttöönsä vuonna 2025 NEMO-tiedonhallintajärjestelmän, jonka kautta alukset ilmoittavat helposti satamaan saapumiseen ja sieltä lähtöön liittyvät pakolliset ja vapaaehtoiset tiedot. NEMO sujuvoittaa meri- ja satamaliikennettä ja auttaa vähentämään liikenteen päästöjä.

NEMOn tilaaja on Fintraffic ja sen toteuttaa Siili Solutions. Mukana kehittämisessä on myös laaja joukko yhteistyökumppaneita koko toimialalta. Uusi NEMO-järjestelmä korvaa nykyisen Portnet-palvelun, joka on tekniikaltaan jo vanhentunut.

NEMO on Suomen kannalta olennaisen tärkeä uudistus, koska yli 90 prosenttia kaikesta Suomen tuonnista ja viennistä kulkee satamien kautta. NEMO on mittasuhteiltaankin hyvin iso ja merkittävä hanke.

”Meriliikenteen ohjaukseen ja valvontaan käytettään kahta merkittävää tietojärjestelmää, liikenteenohjausta tehdään Fintraffic VTS:n VTS-järjestelmällä ja satamakäyntiin liittyvät ilmoitukset tullaan vastaanottamaan NEMO-järjestelmällä”, kertoo Fintrafficin meriliikenteen ohjauksen hankepäällikkö Olli Soininen.

Palvelun pitää helpottaa käyttäjien arkea

Fintraffic päätti kehittää NEMOa hyvin kunnianhimoisesti ja monipuolisesti alusta alkaen.

”Kansainvälisten lakien ja sopimusten mukaan kaikissa maissa on oltava pakollinen viranomaisjärjestelmä alusten satamakäyntiin liittyvien ilmoitusten vastaanottamiseen. Halusimme rakentaa NEMOsta Suomeen aivan uudenlaisen merenkulun Single Window -järjestelmän”, Olli Soininen kertoo.

Single Window on alusliikenteen pakollinen kansainvälinen ilmoitusjärjestelmä. Kun laiva tulee satamaan, sen pitää tehdä joukko erilaisia ilmoituksia, jotka ovat osittain harmonisoituja joko globaalisti tai EU-tasolla. Lisäksi ilmoitusjärjestelmään kuuluu kansallisia vaatimuksia, kuten ilmoituksia miehistöstä, matkustajista, meriterveysasioista, rahdista ja saapumisajoista.

Fintraffic ja Siili Solutions päättivät jo kehitystyön alkuvaiheessa, että NEMOon otetaan mukaan myös muita kuin pakollisia elementtejä, tavoitteena merenkulun ja logistiikan sujuvoittaminen.

”Kun kerran rakennamme pakollisen järjestelmän valtion rahoilla, teemme sen niin hyvin, että se oikeasti palvelee kokonaisuutta. Palvelun on oltava tehokas käyttää ja sen pitää helpottaa aidosti ilmoittajan hallinnollista taakkaa sekä tukea suomen merilogistiikan sujuvoittamista”, Soininen sanoo.

NEMO on osa eurooppalaista meriliikenteen tietojärjestelmä- ja valvontaympäristöä (European Maritime Single Window Environment, EMSW). Yhteinen ympäristö mahdollistaa kertaalleen syötettyjen tietojen vaihtamisen jäsenvaltioiden välillä.

Päästövähennykset jopa 20 prosenttia

NEMOn mahdollistaman tiedonjaon avulla eri satamatoimijat voivat optimoida toimintojaan niin, että lopulta myös laivojen päästöt vähenevät ja laivalasteja odottavan rekkaliikenteen odotusajat lyhenevät.

”Luomme järjestelmästä kansallisen merenkulun dataekosysteemin, joka tuo sekä tuottavuutta että kilpailukykyä eri organisaatioille. Se lisää myös julkisen sektorimme tehokkuutta ja merenkulun vastuullisuutta”, kertoo Siili Solutionsin Director of Domain Strategy, Head of Maritime Sanna Vainionpää.

NEMON ja sen lisäarvopalvelujen avulla alusten satamakäynnit on mahdollista suunnitella slotinvarausjärjestelmään Just In Time -periaatteella. Kun laiva lähtee kohti jotain satamaa, päällystö näkee, milloin siellä on vapaita laituriaikoja. Näin laivan ajonopeus voidaan suunnitella niin, että kuluu mahdollisimman vähän polttoainetta.

NEMOn lisäarvopalveluksi rakennetaan Virtual Port Arrival -palvelua. Siinä alus voi tehdä jo mereltä virtuaalisen valmiusilmoituksen (NOR) lastinantajalle tai vastaanottajalle, jos suunniteltu laituripaikka ei olekaan vapaa ja sopia uusi saapumisaika. Tämä mahdollistaa kulkunopeuden alentamisen ja polttoaineen sekä CO2-päästöjen merkittävän alentamisen.

Olli Soininen, Fintraffic VTS (takana vas.) ja Sanna Vainionpää, Siili Solutions (oikealla edessä) vetävät merenkulun uutta NEMO-tiedonhallintajärjestelmää rakentavaa isoa ja innostunutta joukkoa. Työssä ovat mukana esimerkiksi Fintrafficilta  Miikka Kälvinmäki ja Siilistä Jonna Selroos.

”Silloin alusten ei tarvitse ajaa kilpaa kovalla vauhdilla satamaan, kuten usein nyt tapahtuu – ja jolloin kuluu paljon polttoainetta. Turha kilpa-ajo lisää kustannuksia ja samalla tietysti CO2-päästöjä. Virtual Port Arrivalin avulla alus saapuu satamaan ennalta sovittuna aikana. Kaksi isoa pilottitoimijaa, ESL Shipping ja Neste, ovat jo testannut tätä ja tulokset ovat erinomaisia: alukset ovat saavuttaneet jopa 20 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä, erityisesti hakurahtipuolella”, Sanna Vainionpää sanoo.

NEMOn kehitystyö aloitettiin alkuvuonna 2022 ja toimeenpanovaihe alkoi elokuussa 2022. Ensimmäinen osa tietoalustasta valmistuu arviolta elokuussa 2025, mutta kehitystyö jatkuu myös sen jälkeen.

”NEMO tulee olemaan kansallinen merenkulun dataekosysteemi, joka tuo sekä tuottavuutta että kilpailukykyä eri organisaatioille”, kertoo tilaajan edustaja Olli Soininen, Fintraffic VTS:stä. Siili Solutionsin Jonna Selroos on mukana uuden järjestelmän kehittäjätiimissä.

Tuomariston perustelut

Tiedonhallintajärjestelmä tarjoaa luovan ratkaisun meriliikenteen ongelmiin ja kokoaa yhteen monta toimijaa. Vastuullisuus on yksi hankkeen tärkeistä ulottuvuuksista, sillä ratkaisussa on otettu huomioon myös turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat. Järjestelmä vähentää laivojen päästöjä ja voi parantaa esimerkiksi Suomenlahden meriliikenteen turvallisuutta.

Onko Suomen satamien NEMO-tiedonhallintajärjestelmä sinun suosikkisi Vuoden vastuullisimmaksi digitaaliseksi teoksi yrityssarjassa? Äänestä finalisti voittoon tästä!