Siirry sisältöön
Kesätöillä on suuri vaikutus nuorten itsetunnolle ja työllistymiselle. Digitalisoimalla suositun Kesäsetelinsä Helsingin kaupungin nuorisopalvelut innosti työnantajia palkkaamaan aiempaa enemmän kesäapua, helpotti nuorten kesätöiden hakua ja tehosti huomattavasti omaa toimintaansa.

Aikoinaan nuorten aloitteesta startannut Kesäseteli on helpottanut helsinkiläisten nuorten kesätöiden saantia ja tukenut työnantajia nuorten palkkaamisessa jo vuodesta 2015. Vuosittain noin 2 000 nuorta saa kesätyöpaikan yrityksissä tai yhdistyksissä Kesätyösetelin tuella.

Nyt Helsingin kaupungin nuorisopalvelut on uudistanut kesäseteliprosessin digitaaliseksi. Sähköisestä järjestelmästä 9. ja 10. luokkalaiset sekä toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelijat – noin 12 000 nuorta – saivat hakea setelin kätevästi sähköpostiinsa työnantajalle välitettäväksi. Digitaalinen seteli pysyy tallessa paperista paremmin, ja jos se sattuisikin katoamaan, on uuden toimittaminen sähköpostiin nopeaa.

Digitaalinen seteli hyödyttää myös työnantajia, sillä järjestelmän avulla työnantajat saavat korvauksen entistä helpommin ja nopeammin. Tämä motivoi työnantajia tarjoamaan yhä enemmän kesätyömahdollisuuksia nuorille.

”Olemme saaneet työnantajilta hyvää palautetta. Eräskin kertoi palkanneensa tänä vuonna viisi kesätyöntekijää digitaalisen järjestelmän ansiosta ja suunnittelee ensi vuonna ottavansa jopa kymmenen nuorta kesätöihin!” aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin kaupungin nuorisopalveluista kertoo.

Raskas prosessi on historiaa

Digitalisoitu prosessi helpottaa merkittävästi myös mukana olevan Helsingin kaupungin henkilöstön työmäärää. Aiemmin pelkästään paperisten seteleiden jakelu työllisti useita eri tahoja, mutta oli haastavaa myös nuorelle ja työnantajalle.

Nuoren täytyi pitää seteli tallessa kevään ajan ja antaa se työnantajalle, joka puolestaan kesätyön päätyttyä täytti korvaushakemuslomakkeen ja toimitti sen Helsingin kaupungille liitteineen joko postitse tai skannattuna sähköpostiliitteenä. Paperisten korvaushakemusten käsittely oli hidasta ja ruuhka-aikoina viivästytti korvausmaksuja.

Hankkeen kehitystiimissä ovat olleet Tiina Hörkön lisäksi tuoteomistajat Sami Komppula ja Sonja Witting sekä upea joukko asiantuntijoita. Järjestelmän kehitys alkoi vuonna 2021, ja sen ensimmäinen versio otettiin käyttöön vuonna 2022. Nyt järjestelmä on käytössä kaikkine ominaisuuksineen.

”Vuosien kuluessa tuli ilmeiseksi, että prosessille on tehtävä jotain, jotta voimme parantaa nuorten mahdollisuuksia saada kesätöitä”, sanovat Sami Komppula ja Sonja Witting.

Järjestelmässä on rajapinnat Väestötietojärjestelmään sekä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, mikä varmistaa tietojen oikeellisuuden sekä sujuvoittaa prosessia merkittävästi. Lisäksi digitaalinen Kesäseteli on kehitetty niin, että järjestelmä on helposti otettavissa käyttöön myös muualla Suomessa.

”Ei enää paperisten hakemusten käsittelemisestä, seteleiden postittamista eikä työnantajakorvauksen odottelua. Vaan lisää kesätyömahdollisuuksia nuorille digitaalisen ratkaisun avulla!”, iloitsevat Sonja Witting, Tiina Hörkkö ja Sami Komppula.

Sujuva digitaalinen prosessi kasvattaa hyvinvointia

Ensimmäisillä työkokemuksilla on tutkitusti merkittävä vaikutus nuorten itsetuntoon. Kesäsetelin avulla nuoren on mahdollista saada työkokemusta ja verkostoja, jotka molemmat helpottavat jatkotyöllistymisessä.

”Kesäsetelin digitalisoinnilla on merkittäviä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia myös pitkällä aikavälillä. Sujuvampi prosessi ja tyytyväiset työnantajat mahdollistavat tulevaisuudessa entistä enemmän kesätyökokemuksia. Tämä lisää nuorten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä”, Tiina Hörkkö sanoo.

Tuomariston perustelut

Uusi ratkaisu tuo repun pohjalla ruttaantuneen Kesäsetelin suoraan digiaikaan. Digitaalinen seteli on helppoudessaan houkutteleva ratkaisu myös nuoria työllistäville yrityksille, ja tehostaa samalla kaupungin omaa toimintaa. Hankkeen vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen, sillä nuorten pääsemisellä työelämään on suuri merkitys.

Onko nuorten Kesäsetelin digitalisointi sinun suosikkisi Vuoden vastuullisimmaksi digitaaliseksi teoksi julkishallinnon sarjassa? Äänestä finalisti voittoon tästä!