Siirry sisältöön
Vastuullisuuden mittaaminen ja todentaminen on rakennusalalla haastavaa. Sitowisen vastuullisuustyökalu tuo vastuullisuuden osaksi rakennetun ympäristön suunnittelua sekä herättää asiantuntijat ja eri osapuolet pohtimaan projektien vastuullisuusvaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Rakennetun ympäristön vastuullisuusvaikutukset ovat valtavia. Jo rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa pitäisi löytää mahdollisimman kestäviä ratkaisuja sekä ymmärtää hankkeiden kokonaisvaikutus yhteiskuntaan – oli sitten kysymys korjausrakentamisesta tai uusista hankkeista.

Vastuullisuuden tunnistaminen ja toteutumisen seuranta on ollut suunnittelu- ja konsultointityössä haastavaa eikä siihen ole ollut alalla vakiintuneita työkaluja. Lisäksi lisääntynyt lainsäädäntö ja siitä seuranneet vaatimukset ovat lisänneet painetta vastuullisuustyön kehittämiselle rakennetun ympäristön yrityksissä.

”Koska vastuullisuus muokkaa alaamme vahvasti, emme halunneet jäädä odottelemaan, vaan loimme oman digitaalisen vastuullisuustyökalun, joka herättää asiantuntijat pohtimaan asiakasprojektien vastuullisuutta. Työkalun avulla on helpompi tunnistaa vastuullisuusvaikutuksia projektin eri vaiheissa”, Sitowisen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Minttu Vilander kertoo.

Digitaalinen vastuullisuustyökalu on täysin Sitowisen oma luomus: sitä on kehitetty vastuullisuus- ja IT-tiimien yhteistyönä, ja se on osa yrityksen projektienhallintajärjestelmää. Työkaluun kirjattua dataa hyödynnetään myös projektien vastuullisuuskädenjäljen määrittelyssä.

”Vastuullisuustyökalumme on toimialalla ainutlaatuinen, sillä se kytkee vastuullisuuden osaksi jokaista projektiamme, huolimatta siitä, onko asiakas pyytänyt tätä. Työkalu on myös erinomainen väylä tuoda vastuullisuus konkreettiseksi osaksi jokapäiväistä tekemistä. Vastuullisten valintojen tekeminen lähtee aina suunnittelupöydältä: siellä tehdään päätökset esimerkiksi vähähiilisten materiaalien käytöstä ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta. Työkalun avulla keskustelu on helpompi aloittaa – niin sisäisesti kuin asiakkaidenkin kanssa.”

Rakennusprojektien suunnittelutyössä korostuvat megatrendit kaupungistuminen, korjausvelka, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus sekä digitalisaatio.

”Rakentamisen monimutkaistuminen, teknologiasisällön lisääntyminen, liikkumisen murros, vihreä siirtymä ja keskittyminen rakennetun ympäristön elinkaarivaikutuksiin ovat työmme keskiössä. Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö edellyttää meiltä uudenlaisia toimintatapoja, ymmärrystä ja näkemyksellistä asiantuntijuutta.”

Tavoitteena hyvinvoiva elinympäristö

Sitowise otti uuden vastuullisuustyökalun käyttöön projekteissaan vuonna 2021.

”Kehitystyöhön meni ensimmäisestä ideoinnista käyttöönoton aloittamiseen vuosi. Halusimme testata työkalun käyttöä ja toimivuutta perusteellisesti ennen lanseerausta. Perehdytimme kaikki projektipäällikkömme käyttämään työkalua, ja jokaisesta liiketoiminnasta nimettiin useita henkilöitä muutosagenteiksi. Vastuullisuustiimimme koulutti heidät, ja agentit perehdyttivät edelleen omia kollegoitaan”, Minttu Vilander kertoo.

Nykyisin digitaalinen työkalu sitoo vastuullisuuden jokaiseen Sitowisen asiakasprojektiin, ja sen käyttö kuuluu projektipäälliköiden koulutukseen.

Vastuullisuusasiantuntija Sonja Gustafsson kertoo, että työkalun avulla tunnistetaan projektin kannalta olennaisimmat vastuullisuuden tavoitteet sekä kirjataan ja seurataan projektissa tehtäviä toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi. Digityökalun kehitystyö jatkuu edelleen, jotta siitä saatava data tarjoaisi asiakkaille vieläkin parempaa tietoa.

”Työkalua käytetään yhdessä asiakkaiden kanssa, ja lopputulokset ovat myös asiakkaiden hyödynnettävissä. Kestävä kehitys ja digitalisaatio ravistelevat koko toimialaa, mutta myös yhteiskuntaa. Meidän on pystyttävä näkemään, miten isot muutokset vaikuttavat asiakkaidemme tarpeisiin, toteuttamiimme projekteihin ja ihmisten arkeen rakennetussa ympäristössä. Haluamme olla suunnannäyttäjä ja kumppani, jonka laaja asiantuntemus tuo lisäarvoa jatkuvan muutoksen keskellä.”

Sitowisen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Minttu Vilander ja vastuullisuusasiantuntija Sonja Gustafsson sanovat, että vastuullisuustyökalun ansiosta vastuullisuuskeskustelusta on tullut luonteva osa projekteja.

Missiona luoda vastuullisuuskeskustelua koko toimialalle

Vastuullisuustyökalu on herättänyt paljon keskustelua Sitowisen sisällä – alkuun myös vastarintaa. Henkilöstötutkimusten mukaan työkalu on kuitenkin lisännyt sitowiseläisten ymmärrystä oman työn vaikutuksista ja tuonut vastuullisuuskeskustelun luontevaksi osaksi työarkea.

”Sen käyttö on pakottanut jokaisen miettimään, mitä vastuullisuus erilaisissa projekteissa merkitsee. Työkaluun kerätty data antaa asiantuntijoillemme ennakkoehdotuksia, millaiset ratkaisut voisivat sopia minkäkin tyyppiseen projektiin”, Gustafsson kertoo.

Minttu Vilander antaa pari esimerkkiä, kuinka vastuullisuustyökalua voi käyttää suunnittelussa.

”Voimme esimerkiksi kirjata uuden raitiolinjan suunnitteluprojektiin, että pysäkkien sijainnit tulee suunnitella niin, että ne palvelevat käyttäjiään optimaalisesti kullakin alueella. Kun julkinen liikenne toimii käyttäjien ehdoilla, myös aito halu käyttää sitä lisääntyy. Tai voimme suositella taloyhtiön pihaan ruohomaton sijaan niittyä, mikä lisää pörriäisten määrää – kaupunkiluonnolla kun on tutkitusta iso merkitys luonnon monimuotoisuuden säilymiselle.”

Sitowisessa halutaan herättää keskustelua vastuullisuudesta koko toimialalla.

”Uskomme, että vastuullisuuden esille tuominen luo keskustelua ja vaikuttaa alan yleiseen vastuullisuuskehitykseen. Vaikka jokin vastuullisuustoimenpide ei toteutuisi nyt, sen ehdottaminen voi herätellä miettimään, voisiko toimenpiteen tehdä jossain toisessa projektissa. Aina tilaajat eivät osaa edes vaatia vastuullisia materiaaleja tai toteutusta, jos he eivät tiedä vaihtoehdoista.”

Tuomariston perustelut

Rakennetun ympäristön sektori tuottaa paljon päästöjä, ja niiden vähentämisellä on suuri vaikutus. Siksi työkalulle on varmasti tilausta: asiakkaat ovat motivoituneita toimimaan vastuullisemmin, mutta valintojen tekeminen on vaikeaa. Työkalu helpottaa päätösten tekemistä ja lisää tietoisuutta ympäristöasioista. Se on myös skaalautuva: potentiaalia on laajempaankin käyttöön.

Onko Sitowisen vastuullisuustyökalu sinun suosikkisi Vuoden vastuullisimmaksi digitaaliseksi teoksi yrityshallinnon sarjassa? Äänestä finalisti voittoon tästä!